Niin kliseiseltä kun se kuulostaakin, elämme jatkuvassa muutoksessa. Etenkin kunnissa, joissa yhteisöllisyys on vahvaa, muutosten hallinta ja hyödyntäminen ovat merkittäviä mahdollisuuksia. Muutostilanne kannattaa nähdä pelon sijaan suurena mahdollisuutena, joka yhdistää kuntalaiset, yritykset ja kunnan uudella ja innovatiivisella tavalla.

Avoin ja proaktiivinen viestintä – Kuntajohdon ja luottamushenkilöstön rooli

Aloitetaan viestinnästä. Avoin ja proaktiivinen viestintä ei ole vain tiedon jakamista, vaan se on tapa rakentaa luottamusta ja osallisuutta. Kuntajohdon ja luottamushenkilöstön kannattaa toimia esimerkkeinä: viestiä avoimesti, rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti.

Tämä ei ainoastaan paranna päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä, vaan myös vahvistaa yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja valmiutta kohdata muutokset yhdessä.

Kuntalaisten osallistaminen – Erityisesti tekoälyn teemoissa

Toiseksi, kuntalaisia kannattaa osallistaa aktiivisesti. Keskittyisin erityisesti tulevaisuuden kannalta mahdollisuuksiin, kuten generatiiviseen tekoälyyn.

Kuntalaiset ja kunnan yritykset voidaan kutsua mukaan ideoimaan ja kehittämään ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekoälyn mahdollisuuksia. Teemoiksi käyvät erinomaisesti vaikkapa talouden tasapainottaminen sekä kunnan imagon ja elinvoiman vahvistaminen.

Tämä ei ainoastaan lisää ymmärrystä tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista, vaan myös luo yhteisöllisyyttä ja innovaatioiden kulttuuria.

Muutosmatka ja sen tarinallistaminen

Kolmanneksi, kannustan tarinallistamaan kunnan muutosmatkan. Kunnassa voidaan luoda yhdessä tarinaa, joka kuvastaa muuttuvaa arvoilmapiiriä, viestintä- ja mediaympäristöä sekä tekoälymurroksen vaikutuksia työn tekemisen muutokseen.

Tällainen tarina auttaa ymmärtämään, miten nämä tekijät yhdessä muokkaavat kuntayhteisöä. Muutosmatkan tekeminen yhdessä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Vahvempi imago ja elinvoimaisuus

Vahvasti osallistava ja keskusteleva kunta luo itselleen vahvan imagon. Tämä imago ei ainoastaan yhdistä nykyisiä kuntalaisia, vaan myös houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä.

Kun kunta tunnetaan paikkana, jossa jokaisen ääni kuuluu ja yhteistyöllä luodaan kestävää tulevaisuutta, se houkuttelee ihmisiä, jotka arvostavat näitä ominaisuuksia. Näin ollen, muutos ei ole vain haaste – se on erityisesti tilaisuus rakentaa jotain uutta ja houkuttelevaa, joka tekee kunnasta entistä elinvoimaisemman ja vetovoimaisemman.

Tekoälymatkan ei tarvitse olla projekti tai hanke

Se, että kunnassa tutustutaan generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin, testataan ja kokeillaan sitä henkilökohtaisesti ja ryhmissä, luo oivalluksia ja ideoita työn muokkaamiseen mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi.

Tekoälymatkan ei tarvitse olla raskas ict-hanke, vaan konkreettista työn tekemisen muokkaamista oivallus kerrallaan. Tekoäly koskettaa jokaista kuntalaista, joten sitäkin kautta kannattaa tarjota vapaaehtoisille mahdollisuutta ideoida uudistuvan kunnan matkaa yhdessä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.