Miten sote-alan asiakas- ja potilastyötä tekevät saadaan pidettyä tehtävissään ja miten alalle uutta työvoimaa?

Johtaja on Media! toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa 1-3/2021 yhteiskehittämisen prosessin, jonka tavoitteena on edistää missiota, että Suomi olisi maailman paras maa tehdä hoitotyötä. Parhaiten vastauksen asiaan tietävät työtä tekevät hoitajat ja siksi heitä halutaan kuulla aidosti.

Haetaan hoitajien vastauksia kolmeen avainkysymykseen

Hoitajille tarjotaan prosessin kautta mahdollisuus kuvata työnsä veto- ja työntövoimatekijöitä, sekä ratkaisuehdotuksiaan yhteiskehittämisen kautta. Luomme helpon ja nopean areenan, jossa hoitajat vastaavat Innoduelin kautta kolmeen kysymykseen ja ottavat kantaa muiden anonyymeihin vastauksiin. Näin saamme strukturoidun listauksen tärkeimmistä vastauksista. Alustavat kysymykset ovat:

  • ”Mikä saa sinua sitoutumaan hoitajan työhön?”
  • ”Miten konkreettisesti kehittäisit hoitajan työtä?”
  • Ajaako joku asia sinua pois hoitajan työstä?”

2-vaiheinen prosessi valtakunnalliselta tasolta kohti konkretiaa

Prosessi toteutetaan kevyellä yhteistyöllä, jossa sote-työnantajatahot voivat toimia kumppaneina. Niiden kanssa ideoidaan viestintätoimia, jotta prosessille saadaan mahdollisimman paljon rakentavaa näkyvyyttä ja annetaan aito ääni hoitajien mielipiteille.

1. vaiheessa haetaan valtakunnallinen näkökulma osallistamalla kaikki halukkaat sote-sektorin hoitajat yhteiskehittämiseen. Saadut TOP 10 -mielipiteet julkaistaan sensuroimattomasti. 2. vaiheessa syvennytään organisaatiotason osallistamiseen. Organisaatio valitsee avullamme tärkeimmät teemat jatkokehittämisen aiheiksi ja osallistaa haluamansa kohderyhmän. 2-vaiheen tulosten julkaisemisesta päättää organisaatio itse.

Jotta hoitajat kokevat tulevansa aidosti kuulluiksi, kumppanit sitoutuvat hyödyntämään jotain saatua tulosta konkreettisesti omassa toiminnassaan. Läpinäkyvyys on keskeinen osa luottamusta ja vahvistuvaa työnantajakuvaa.

Osallistavan prosessin arvot

Mukaan lähtevät kumppanit jakavat seuraavat prosessiin liittyvät arvot:

  1. Prosessin vaiheista, kumppanuuksista ja arvoista kerrotaan läpinäkyvästi
  2. Mukana olevat kumppanit sitoutuvat projektiin liittyvässä viestinnässään rakentavaan sävyyn
  3. Hoitajien TOP 10 priorisoidut mielipiteet ja kehittämisideat 1. vaiheessa julkaistaan sensuroimattomasti
  4. Kumppanitahot lupaavat hyödyntää 2. vaiheessa saatuja tuloksia toiminnassaan

Kumppanitahot vahvistavat työnantajakuvaansa ja saavat datan hyödynnettäväkseen

Prosessin tavoitteena on tarjoa hoitajien priorisoituja näkemyksiä kaikkien hyödynnettäväksi. Kumppanitahot vahvistavat luonnollisesti työnantajakuvaansa ja saavat laajempaa dataa hyödynnettäväkseen. Koska kumppanit sitoutuvat yhteisiin arvoihin ja saatujen vastausten hyödyntämiseen, kertovat ne osallistumisellaan itsestään hoitajille tärkeää viestiä.

Kumppanuudesta kiinnostunut – lataa prosessiesittely ja ota yhteyttä

Oheisesta linkistä voit ladata Osallistavan prosessin kuvauksen pdf-tiedostona. Lataaminen ei edellytä yhteystietojen jättämistä.

Kumppanuus on rakennettu kevyeksi, eikä se vaadi kouluttautumista, eikä merkittävää ajankäyttöä. Kumppanuusmaksu määräytyy organisaation koon ja toteutettavien 2-vaiheen kysymysten määrän perusteella.

Kumppanuudesta kiinnostunut – ota yhteyttä niin kerron tarkemmin teemasta.

LATAA INFO HOITAJAKATO-KUMPPANUUDESTA

Jukka Saksi     

KTT, MBA, viestintäkonsultti

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa työyhteisöjä kiteyttämään arvojaan ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi osallistumisen prosesseissa. Arvovalta-kirjan kirjoittaja. Tutustu sisältöihin: LinkedIn, Twitter, blogi, haastattelut, videot.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA