Muistan myyntijohtaja-ajoiltani, kuinka joka vuosi tsempattiin tavoitteita kasaan ennen Joulua. Kun ne saavutettiin, kinkku maistui tavanomaista paremmalta. Uusi Vuosi putsasi kuitenkin pöydän ja haasteena oli löytää mahdollisimman inspiroivat tavat saada vuosi käyntiin. Usein tammikuulle sijoitettiin Kick Off, jossa luotiin näkymää alkavan vuoden mahdollisuuksiin ja kuvattiin uudet tavoitteet. Vuosi 2021 startataan jokaisessa yrityksessä koronan takia uudessa asennossa.

Osallistamisen tunne on tärkeä inspiraation ja voiman lähde

Saadaanko porukka parhaaaseen iskuun kertomalla ilmoitusluontoisesti, että ”tässä on teille vuoden 2021 tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Toteuttakaa!”

Epäilen, että se tuottaisi kovin hyviä tuloksia. Vaikka tavoitteiden asettamiseen ei olisi mahdollista vaikuttaa, kaikki työyhteisön jäsenet pitäisi saada kokemaan, että he ovat olleet vaikuttamassa keinoihin ja toimintamalleihin, joilla tavoitteisiin ylletään. Osallistumisen tunne on tärkeä inspiraation ja voiman lähde. Yrityksen johdolla on osallistamiseen myös toinen tärkeä syy. Kaikki viisaus ei asu johtoryhmässä, mutta se voi asua koko työyhteisössä ja siksi kaikkien osaaminen, ideat ja näkemykset tulisi kyetä ulosmittaamaan erityisesti vuoden alussa.

Tunne ettei tule kuulluksi, on edelleen suurimpia johtamisen kompastuskiviä

”Kaikki ihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja arvostetuiksi”, kuvasi piispa Eero Huovinen osallistamisen merkitystä Arvovalta-kirjani haastattelussa. Omat kokemukseni ja johtamistutkimukseni tukevat piispan sanomaa. Henkilöstöllä on paljon annettavaa siihen, mihin asioihin myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja asiakkaiden palvelemisessa tulisi kiinnittää huomiota. Edelleen suurimpia johtamisen kompastuskiviä on tunne, etteivät ihmiset koe tulleensa kuulluiksi ja sitä kautta arvostetuiksi. Korona-aikana tarve on entistä suurempi.

Mitä jos 2021 Kick Off olisi yrityksen historian vaikuttavin vuoden aloitus?

Mitä jos tilaisuudessa olisi 45-60 minuutin osio, jossa jokainen pääsee kertomaan omat mielipiteensä ja ideansa siitä, millä keinoilla tavoitteet vuodelle 2021 saavutetaan? Mitä jos se tapahtuisi demokraattisesti, jolloin kenenkään asema ei vaikuta mielipiteen painoarvoon? Mitä jos jokainen voisi oman vastauksensa jälkeen arvioida toisten antamia vastauksia ja sitä kautta saataisiin reaaliaikaisesti priorisoidut ideat strukturoituun muotoon? Minkälaisen mielikuvan yhdessä tekemisestä loisi se, että tulokset näytettäisiin kaikille saman tien ja johto antaisi lupauksen toimenpiteistään sen pohjalta, mitä demokraattisesti on kyselyn avulla vastattu?

Jokainen voidaan osallistaa tasa-arvoisesti

Edellä mainittu työpajaosuus on mahdollista toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti etäyhteyden kautta. Jokainen firman työntekijä voidaan osallistaa ideointiin tasa-arvoisesti. Maksimaalinen osallistumisen tunne saadaan pohtimalla etukäteen eniten arvoa tuottavat kysymykset, valmiiksi mietityt viestisisällöt ja ennakoitu aikataulutus. Niihin kaikkiin on tuki ja valmiit prosessit saatavilla.

Osallistavan Kick Offin mahdollisuuksista seuraavassa uutiskirjeessämme

Poikkeusaikana kukaan ei menesty yksin, vaan yritykset selviävät ja onnistuvat tiiminä. Vuosi 2021 tulee olemaan dialogin ja osallistumisen vuosi. Jos haluat tietää tarkemmin, miten porukkasi voidaan osallistaa vuoden 2021 totetuttamisen ideointiin, tilaa uutiskirjeemme. Sitä kautta saat tuoreimmat näkökulmat, vinkit ja sisällöt.

TILAA UUTISKIRJE

Jukka Saksi viestintävalmentaja ja tietokirjailija +358405018357 jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA