Mediallistuminen on yksityiselämäämme ja organisaatioitamme kohtaava ilmiö.  Se vaikuttaa, haastaa ja tarjoaa mahdollisuuksia, uskoimme siihen tai emme. Olemme Johtaja on Media! -konseptissa kokeneet keskeiseksi tehtäväksemme auttaa organisaatioiden johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja löytämään heille sopivimmat tavat suhteuttaa toimintaansa ilmiöön. Viestintäjohtaja on muutoksen oivalluttamisen avainpelaajia. Työsarkaa vielä riittää.

Yritys vailla suuntaa on kuin laiva ilman peräsintä

Havaintojemme mukaan suurin ongelma on yhteisen näkemyksen puute. Mediallistuminen tunnistetaan johtoryhmissä ja hallituksissa ilmiönä, mutta niissä ei useinkaan ole yhteistä tulkintaa sen vaikutuksista bisnekseen. Mediallistuminen tarkoittaa jokaiselle organisaation johtajalle ja asiantuntijalle jotain hieman erilaista, ellei yhteistä käsitteistöä ole käyty läpi. Teemaan liittyvät uhat, mahdollisuudet ja muut vaikuttimet nähdään eri tavoin, ei löydetä yhteyttä omaan työrooliin. Tästä syystä joissain organisaatioissa johto ulkoistaa viestimiseen liittyvät aiheet viestintäyksikölle, eikä koe sitä omakseen. Tämä on monen viestintävastaavan dilemma.

Viestintäjohtajan haasteet

Juuri nyt moni viestintäjohtaja pohtii kuumeisesti, kuinka saisi johtajuusviestinnälliset aiheet koko johtoryhmän intressikeskiöön. Että johtajuusviestintä koettaisiin osaksi johtajan ja asiantuntijan työnkuvaa. Kokemuksemme mukaan tarvitaan yksinkertainen konsepti, jolla vastataan kysymykseen miksi, jolla toimintaa voidaan numeeristaa ja johtaa tavoitteiden kautta. Siksi kehitimme johtajuusviestinnän profiilin nelikentän.

Olemme sparrauksissamme johdatelleet yritysten, julkisen sektorin sekä järjestöjen johtoryhmiä pohtimaan organisaation nykytilaa sekä tavoitetilaa. On itsearvioinnin kautta määritelty painotuksia suhteessa johtajuusviestinnän arkkiprofiileihin, jotka ovat

  • yksinäinen tiedonvälittäjä (viestintä on keskitetty organisaatiossa harvoille henkilöille ja viestiminen on pääosin yksisuuntaista tiedottamista)
  • reaktiivinen palvelija (viestiminen on pääosin reaktiivista, vastataan kun sidosryhmiltä ilmenee kysymyksiä)
  • aktiivinen auttaja (tähdätään alan ”ilmaherruuteen” ja mielipidejohtajuuteen aktiivisen oman mediasisällön avulla)
  • dialoginen joukkue (organisaatiossa on monta kasvollista viestijää, jotka tähtäävät dialogiin)

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Oma media vahvistaa johtajuusviestinnän kontrollia

Moni organisaatio kokee painotusten olevan vielä nelikentän alapuolella, mutta tahtotila on nostaa aktiivisuutta, johtajuutta, kasvollisuutta sekä viestinnän tiimimäisyyttä. Tällöin painotukset nousevat nelikentän ylärosteriin. Muutosmatka tarkoittaa konkretian tasolla yhteistä tahtotilaa siitä, missä teemoissa yritys haluaa olla johtava, millä media-areenoilla halutaan ”ilmaherruutta”, kuinka sidosryhmiä voidaan auttaa viestinnän keinoin ja minkälaisia roolituksia se edellyttää. Myös suhde kontrolliin joutuu puntariin. Jos ennen koettiin, että ollaan kontrollissa nelikentän alalaidassa, on mediallistuminen muuttanut näkökulmaa lähes painvastaiseen suuntaan. Nykyisin kontrollia saa omalla sisällöllä, joka pohjaa arvoihin ja auttamiseen.

Mikä on nykyinen profiilinne?

Nelikenttää voi hyödyntää johtajuuden kehittämisen apuvälineenä ja numeeristaa sen kautta tekemistä. Olemme havainneet sen olevan hyvä apu erityisesti viestintäjohtajalle. Minkälaisia painotuksia koet organisaationne edustavan juuri nyt? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia siihen liittyy? Mikä olisi tavoiteprofiilinne? Kysy lisää, kerromme mielellämme referensseistämme ja kokemuksistamme. 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Viestintäjohtajan opas