Monessa työyhteisössä on oltu kovilla jo lähes kaksi vuotta ja koronan jatkuessa hyvinvointia koetellaan. Joillain toimialoilla ollaan jo kriisiasteella ja pelätään katastrofia. Nostaisin nyt kaikkien työyhteisöjen johtamisen fokukseksi henkilöstön hyvinvoinnin. Sitä kautta voidaan saavuttaa muutkin tavoitteet.

Kuinka osallistaa henkilöstö kuormittamatta lisää?

Kuormittuneessa tilanteessa oleva työyhteisö tarvitsee nopeita toimia sen suhteen, että hyvinvointia estäviä tekijöitä saadaan poistettua. Usein eturivin työntekijät tietävät itse parhaiten, mitä ne asiat ovat. Mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä pidempi matka yleensä ylimpään johtoon on myös tiedonkulussa. Tarvitaan ketterää ja helppoa tapaa osallistaa henkilöstöä siten, ettei heitä kuormiteta laajoilla kyselyillä nykyistä enempää.

Kysytään yksi kysymys ja toimitaan sen jälkeen nopeasti

Työyhteisön eri yksiköissä saattaa olla erilaisia ongelmia, mutta silti yhdellä kysymyksellä voidaan saada tärkeää tietoa arjen sujuvoittamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tiedonkeruun tapoja on määrättömästi, mutta itse käyttäisin tällaisessa murrostilanteessa ketterää yhteiskehittämistä. Siinä työntekijät vastaavat ja priorisoivat anonyymisti vain yhtä kysymystä:

”Minkä esteen poistamalla työntekosi sujuisi paremmin ja hyvinvointisi vahvistuisi?”

Säästetään henkilöstön ja johdon aikaa

Kysymykseen vastaaminen vie 5 minuuttia ja koska priorisoidut prosessikohtaiset vastaukset saadaan nelikenttään, säästetään myös valtavasti ylimmän johdon aikaa. Oleellista on, että johto tekee pikaisesti päätöksen siitä, mihin konkreettisiin toimiin ryhdytään esteiden poistamiseksi. On tärkeää, että päätöksestä viestitään nopeasti ja muutoksista raportoidaan ajantasaisesti. Sitä kautta luodaan luottamusta siihen, että asiat menevät parempaan suuntaan ja henkilöstön hyvinvointi on aidosti tärkeä asia.

Konkreettisia toimia ja viestintää nopeasti

Usein henkilöstölle tehdään pitkiä kyselyitä, jotka vievät paljon heidän ja johdon aikaa. Lisäksi saatuja tuloksia ei saada nopeasti käytäntöön. Ketterällä yhteiskehittämisellä saadaan tietoa tärkeimmistä esteistä ja voidaan tehdä välitön valinta siitä, mitä estettä lähdetään purkamaan. Samalla saadaan hyvää viestittävää työyhteisöön ja sen ulkopuolelle.

Vuosi 2022 alkuun luottamuksen ilmapiirissä

Jokaisen työyhteisön johto voi tarjota henkilöstölleen parhaan mahdollisen tuen sillä, että työn tekemistä sujuvoitetaan nopeilla pienillä toimilla. Osallistaminen onkin tärkeä arvo osana vastuullista ja palvelevaa johtamista.

Pyydä 15 min esittely toteutuksesta!

Ketterän yhteiskehittämisen ja siihen liittyvän sisäisen viestinnän prosessi on hyväksi testattu ja asiakkaalle valmiiksi räätälöity. Jos haluat kuulla toteutuksesta sinun organisaatiollesi, sovitaan 15 min kartoittava Teams tai puhelu. Saat sen perusteella tarjouksen osallistamisesta haluamaasi ajankohtaan. Ota vapaasti yhteyttä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.