Arvot eivät voi olla mikään pr-temppu, vaan työyhteisön ehkäpä tärkein asia. Koko toiminta pohjautuu yhteisesti luoduille arvoille.

Päälle liimatut arvot?

Miksi monen organisaation arvot kuulostavat päälle liimatuilta? Luultavasti suurin syy on, etteivät arvot edusta koko organisaatiota, vaan ne on valittu ja kiteytetty pienessä piirissä. Ehkä henkilöstöä on jollain tavoin kuunneltu, mutta onko kuultu myös heitä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse perinteisessä dialogissa esiin.

Tärkeää antaa kaikille mahdollisuus osallistua arvotyöhön

Organisaatioiden ei tarvitse johtajuuden näkökulmasta olla demokraattisia. Kuitenkin arvojen olisi tärkeää edustaa koko yhteisöä ja siksi kannatan niiden valitsemisessa hyödynnettävän demokratiaa. Mahdollisuus osallistua tasapuolisesti asemasta huolimatta, on arvoprosessissa erityisen tärkeää. Siksi kannattaa hyödyntää muun dialogin ohessa teknologiaa, joka mahdollistaa havaintojen, mielipiteiden ja ideoiden keräämisen sekä jalostamisen anonyymisti.

12 askeleen arvoprosessi

Ohessa esimerkki prosessista, josta itselläni on hyviä kokemuksia:

 1. Päätetään arvoprosessissa esitettävät kysymykset.
 2. Toteutetaan viestintätoimet osallistujien aktivoimiseksi ja kerrotaan lupaukset arvoprosessin kulusta.
 3. Toteutetaan kysely sopivaa työkalua hyödyntäen arvojen valintaan ja sanoittamiseen.
 4. Saadaan tulokset osallistujien priorisoimista arvoista päätöksenteon tueksi.
 5. Viestitään alustavista tuloksista, kiitetään osallistujia ja kerrotaan, miten tuloksia käsitellään.
 6. Käydään tulokset läpi sovitun ryhmän kesken ja päätetään mihin toimenpiteisiin ryhdytään.
 7. Kerrotaan alustavat tulevat arvot ja niiden sanoitukset yhteisölle ja annetaan vielä mahdollisuus kommentointiin.
 8. Päätetään yhteisistä arvoista ja viestitään asiasta laajasti.
 9. Rohkaistaan ja kannustetaan koko työyhteisöä viestimään yhdessä luoduista arvoista.
 10. Muistutetaan arvoista, perustellaan niillä päätöksiä aina kuin mahdollista ja kannustetaan arvojen
  mukaiseen toimintaan.
 11. Seurataan arvojen toteutumista ja huomioidaan arvojen mukaisia toimia.
 12. Muokataan arvoja tarpeen tullen toimintaympäristön muutosten myötä.

Osallistuvan arvoprosessin hyödyt

Kun työyhteisön kaikki jäsenet pääsevät osallistumaan tasapuolisesti, saadaan arvoprosessista seuraavat hyödyt:

 • Osallistujien parhaat ideat ja yhteinen näkemys toivotuista konkreettisista toimenpiteistä.
 • Prosessi vie johdolta ja henkilöstöltä vähän aikaa verrattuna perinteisiin ideatyöpajoihin.
 • Saadaan selkeä raportti tuloksista, jonka pohjalta on helppo tehdä arvopäätöksiä.
 • Osallistujat kokevat päässeensä vaikuttamaan ja se lisää sitoutumista tuleviin arvoihin.
 • Läpinäkyvä ja osallistava arvoprosessi rakentaa luottamusta sidosryhmien välille.
 • Johto saa tukea prosessin viestinnän eri vaiheisiin.

Arvojen hyödyntäminen asiakkuuksissa

Miten valittuja arvoja voi sitten hyödyntää myynnissä ja asiakkuuksissa? Siitä voi lukea täältä:

Arvoissa piilee myynnin ja asiakkuuksien johtamisen suuri potentiaali.

Jos haluat keskustella organisaatiosi arvojen tilanteesta, ota vapaasti yhteyttä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.