Tekoälyn tuoma muutos työyhteisöissä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittää muutosjohtamisen huomio hyvinvointiin. Tekoäly mahdollistaa työskentelyn tehostamisen ja työn laadun parantamisen, mikä vapauttaa arvokasta aikaa ja resursseja tietotyöläisten työolosuhteiden edistämiseen. Hyvinvoinnin asettaminen etusijalle tekoälymuutoksessa voi vahvistaa työniloa ja parantaa hallinnan tunnetta, mikä on olennaista nykyaikaisessa työelämässä.

Kulttuurinen muutos ja osallistava johtajuus

Selvitykseni tekoälyn hyödyntämisestä viestinnässä ja journalismissa (2023) nostavat esiin, kuinka muutos on merkittävä ja työyhteisöt ovat sen suhteen eri vaiheissa. Ylimmällä johdolla ja viestinnällä on muutoksessa suuri rooli.

Mahdollisuus lisätä inspiraatiota ja työn iloa

Olen kouluttanut eri tasoilla olevia johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijoita hyödyntämään tekoälyä ja huomannut, että työskentelyn tehostaminen ja oman työn laadun parantaminen tekoälyn avulla ovat hyvin inspiroivia ja työn iloa lisääviä elementtejä.

Yksi päivä lisää aikaa työviikkoon

Olen itse saanut lisäpäivän työviikkooni tekoälyn avulla. Tämä korostaa, että tekoälymuutos on ennen kaikkea kulttuurinen muutos, jossa tapa tehdä työtä uudistuu. Muutoksen viestinnän tulisi korostaa avoimuutta, yhteisöllisyyttä, sekä antaa työyhteisön jäsenille mahdollisuuden osallistua tekoälymatkan tarinallistamiseen, kuten arjen oivallusten jakamiseen. Avoimuus vähentää pelkoja ja aiheen mystifiointia.

Eläkejärjestelmän rooli tekoälymuutoksessa

Eläketurvan ja työmotivaation tutkimus (Nivalainen & Tenhunen 2024) osoittaa, että työelämän parannukset voivat rohkaista työntekijöitä jatkamaan työuraansa pidempään, mikä on merkittävää sekä yksilöiden hyvinvoinnin että kansantalouden kannalta​​.

Eläkejärjestelmän edustajien rooli näyttää suuntaa

Tässä yhteydessä eläkejärjestelmää edustavilla tahoilla on tärkeä viestinnällinen ja suunnannäyttäjän rooli. On olennaista, että kaikissa organisaatioissa pohditaan, miten tekoälymuutos voi edistää työyhteisön hyvinvointia ja miten tämä muutos kommunikoidaan. Kannustan tavoittelemaan kulttuuria, jossa teknologiseen muutokseen suhtaudutaan sekä uteliaisuudella että valppaudella.

Laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia

Hyvinvoinnin asettaminen keskiöön tekoälymuutoksessa ei ainoastaan edistä työyhteisöjen tuottavuutta, vaan myös tukee laajempia yhteiskunnallisia ja taloudellisia tavoitteita, kuten työurien pidentämistä ja eläkejärjestelmän kestävyyttä. Siten ajattelisin, että eläketurvasta vastaavilla toimijoilla on muutoksessa erityisen tärkeä rooli. Kannustan tuomaan näkemykset ja havainnot esiin avoimesti.

Jos haluat keskustella tekoälyn vaikutuksista johtamiseen ja viestintään, ota vapaasti yhteyttä.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.