Etäkoulutus 8.10.2020: PK-yrityksen brändin vahvistaminen viestinnällä (2,5h)

klo 10:00 – 12.30
Verkkoympäristössä, kouluttaja KTT Jukka Saksi

Tervetuloa etäkoulutukseen, jossa opit ymmärtämään asiakkaidesi odotuksia viestintääsi sekä vastaamaan niihin.

Koulutuksen jälkeen sinulla on paremmat valmiudet:

 • hahmottaa muuttunut mediallistunut toimiympäristö ja määritellä oman yrityksesi asema siellä
 • arvioida asiakkaita kiinnostavat viestintäsisällöt ja toteuttaa myynnillisiä viestintäaktiviteetteja
 • havaita syy- ja seuraussuhteet, joiden kautta asiakkaat tekevät arvovalintoja
 • hahmottaa, miten oma viestintä vaikuttaa myyjien ja kumppaneiden toimintaan
 • oivaltaa yrityksen maineen rakentuminen ja löytää keinoja maineen vahvistamiselle
 • löytää tapoja edistää yrityksen työnantajakuvaa

Koulutus tähtää siihen, että kasvatat bisnestäsi. Opit, kuinka rakennat itsellesi ja yrityksellesi vahvempaa brändiä. Sitä kautta myynti ja rekrytointi helpottuvat. Aiheeseen pureudutaan ymmärrettävien viitekehysten, havaintojen ja arjen kokemusten kautta. Osallistujat soveltavat niitä omaan työhönsä.

Koulutus sopii erityisesti

 • pk-yritysten toimitusjohtajille
 • pk-yritysten myynti- ja markkinointijohtajille
 • pk-yritysten viestintävastaaville
 • pienyrittäjille

Viestintätaidoilla ei ole merkitystä, vaan halulla oivaltaa, osallistua ja oppia. Ilmoittaudu nyt, jotta ehdit mukaan!

Miksi?

Elämme huomioyhteiskunnassa, jossa asiakkaat tekevät ostopäätöksiä yhä enemmän sen pohjalta, miten yritys viestii ja miten sen arvot sekä kulttuuri tulevat esiin. Asiakkaat peilaavat yrityksen tapaa toimia ja vastuullisuutta omiin arvolatauksiinsa. Kohtaavatko ne?

Useimmat yrittäjät tiedostavat, että mediaympäristö on muuttunut radikaalisti 10 vuoden aikana. Asiakkaat odottavat läpinäkyvää, kasvollista ja vastuullista viestintää. Miten se vaikuttaa myyntiin ja miten se tehdään? Niihin haemme koulutuksessa vastauksia.

Miten?

– Kouluttaja Jukka Saksi pohjustaa aihealueita viitekehyksillä, tutkimuksilla sekä omilla ja asiakkaidensa kokemuksilla
– Opitaan jakamalla ryhmän kesken havaintoja ja kokemuksia aihealueista
– Osallistujat arvioivat aihealueita konkreettisesti oman työnsä ja organisaationsa näkökulmista
– Koulutuksessa osallistuja löytää itselleen parhaat käytännöt ja oppii asettamaan toiminnallisia tavoitteita

Koulutuksessa hyödynnetään ja sovelletaan Jukka Saksin kehittämää mediallistumisen viitekehystä. Sen avulla hahmotetaan muuttunutta toimiympäristöä ja suunnitellaan viestinnällisiä toimenpiteitä osallistujakohtaisesti. (kts. kuvio).

Mitä saat?

– Saat kokeneen johtajuusviestinnän kouluttajan ja myynnin esimiehen kokemukset hyödynnettäväksi
– Kuulet, miten erilaisissa organisaatioissa on opittu toimimaan menestyksellisesti
– Hahmotat mediallistuneen toimiympäristön lainalaisuuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
– Kykenet määrittämään tärkeimmät sidosryhmäsi, sekä heitä kiinnostavat viestintäsisällöt
– Kykenet määrittämään tärkeimpien sidosryhmiesi keskeiset arvot ja odotukset arvoviestinnälle
– Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvolliseen ja proaktiiviseen viestinään liittyviä toimia
– Saat kokonaisvaltaisen käsityksen viestinnän roolista työhösi liittyen ja vahvistat itseluottamustasi viestijänä

Jukka Saksi
Kouluttaja

Jukka Saksi on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut viestintäalan yrittäjä, joka on tehnyt #johtajaonmedia -teemastaan jo pienen ilmiön. Jukka on alkuperäiseltä koulutukseltaan artesaani sekä aikuisiällä johtajuudesta väitellyt KTT ja MBA. Ennen siirtymistään kouluttajaksi hän työskenteli 15 vuotta myynnillisissä johtamistehtävissä eri toimialoilla. Jukka on kouluttanut paljon pk-yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja järjestöissä. Asiakkaina ovat olleet isommista organisaatioista mm. Kauppakamari, Tamro, Veho, ALD Automotive, Lowell Suomi, Finnvera, ELY, Luona, Kuntaliitto, Helsinki, Porvoo, Iisalmi, Kempele, POP Pankki sekä Nordea Henkivakuutus.

Jukka kirjoitti 2016 Kultasulka-palkitun Johtaja on Media! -kirjan ja toukokuussa 2020 Arvovalta-kirjan.

Palautetta aiemmista koulutuksista

– ”Herätti ajattelemaan johtamisympäristöä uudella tavalla ja hyödyntämään somea myynnin kasvattajana.” (pk-yrityksen toimitusjohtaja)

– ”Oivalsin, miten voin tuottaa someen ja omaan mediaan sisältöjä, joiden avulla asiakkaat huomaavat osaamiseni ja voin hyödyntää sisältöjä myynnin tukena.” (lakimies-yrittäjä)

– ”Auttoi oivaltamaan, miten omalla viestinnällä voi kertoa arvoista ja kulttuurista. Se on auttanut rekrytoinnissa.” (yrittäjä)
– ”Kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin valmennukset erittäin hyödyllisiksi.” (perheyrittäjä)

 

Ohjelma

10:00 Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme

 • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
 • Kokonaisvaltaisen mediaympäristön vaikutus yrityksen myyntiin
 • Sosiaalinen media ja omat mediat myynnin työkaluina
 • Oma arviointi yrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä
 • Mainetutkimuksen havainnot ja peilaus viestintästrategiaan
 • Oma arviointi suurimmista mainekriisin teemoista

10:00 – 10:10 Tauko

10:10 Myynnin ja työnantajakuvan vahvistaminen

 • Uskalla olla proaktiivinen ja kasvollinen
 • Oma arviointi asiakkaita kiinnostavista viestintäsisällöistä
 • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
 • Vinkit ajatusjohtajuuteen ja asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen
 • Keskustelua, millä tyylillä myyt kriisiaikana palveluita?

11:10 – 11.40 Lounastauko

11:40 Mistä viestisin, mitä ja kenelle?

 • Tärkeimpien sidosryhmiesi määrittely
 • Turhan vastakkainasettelun välttäminen ja luottamuksen rakentaminen
 • 15 tapaa tuottaa kiinnostavia sisältöjä someen
 • Some-viestinnän sävy ja tavoitteet
 • Some-profiilien viilausvinkit
 • Näin vältät somekriisiin joutumisen
 • Yhteenveto
12:30 Koulutus päättyy
Ajankohta

Verkossa 8.10.2020 klo 10:00 – 12.30. Osallistujat saavat linkin Teams-koulutukseen sähköpostilla.

Hinta

490 euroa /hlö + alv 24 %

Tilaa koulutus nyt, paikkoja on rajoitetusti!

Ryhmäetuhinta

Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 450 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 420 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 11.10.2020. Kurssi laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen jälkeen.

Kurssin järjestäjä varaa oikeuden perua kurssin, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ei ole ilmoittautunut minimimäärää kurssilaisia. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään (1.10.2020) mennessä. Tämän jälkeen peruutetusta koulutuksesta laskutetaan 50 % koulutuksen hinnasta.

Käänny kaikissa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä Jukan puoleen 040-501 8357 tai jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

8.10.2020: PK-yrittäjän brändin vahvistaminen viestinnällä (2,5 h)
 • Yhteystiedot
 • Etunimi *
 • Sukunimi *
 • Puhelin *
 • Sähköposti *
 • Organisaatio *
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Takaisin koulutuksiin