Suunnittelemamme Koulukiusaamisen kitkeminen -hanke on herättänyt paljon kiinnostusta. Aihe on edelleen ongelmallinen. Moni kontaktoimamme päättäjä on ollut sitä mieltä, että kiusaamiseen kannattaa puuttua uuden mediaympäristön huomioivan johtamiskulttuurin muutoksen kautta.

Some-kiusaamista ei ollut vielä 10 vuotta sitten

Merkittävä osa kiusaamisesta tapahtuu internetissä ja sosiaalisissa medioissa. Puuttuminen vaatii siis kykyä havainnoida ja toimia verkossa ja fyysisissä kohtaamisissa. Ongelmat ovat yhä monimutkaisemmat kuin aiemmin, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia ennaltaehkäisemiseen, puuttumiseen, seuraamiseen ja osallistamiseen on aiempaa enemmän. Ajattelemme kumppanimme Innoduelin kanssa, ettei teknologiasta pidä tehdä syyllistä kiusaamiseen, vaan ottaa se hyötykäyttöön kiusaamisen kitkemiseksi. KiVa-hanke on todistetusti poistanut kiusaamista kouluista ja meidän hankkeemme toimisi sen tukena.

6 kk aikana luodaan demokraattiset pelisäännöt ja jalkautetaan niitä koulun arkeen

Olemme luoneet hankkeen, jonka avulla oppilaitosten johto saa työkaluja ja tukea kiusaamisen kitkemiseen. Näemme muuttuneen viestintäympäristön olevan oleellinen osatekijä ongelmaan puuttumisessa. Siksi menetelmä huomioi mediallistuneen oppimisympäristön. Hanke osallistaa prosessiin opettajien lisäksi oppilaat ja heidän vanhempansa. Konseptissa mukana olevat koulut luovat demokraattisesti yhteiset pelisäännöt, jalkauttavat ne arkeen, viestivät niistä ja mittaavat niiden vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin. Tämä mahdollistuu yhdistämällä konkeettiset johtamisvalmennukset ja osallistavat Innoduel-digityökalut yhteiseksi konseptiksi. Toteutumista seurataan hankkeessamme 10 viikon jakson aikana ja sen jälkeen arvioidaan muutosten vaikuttavuutta opiskelijoiden hyvinvointiin. Saatujen palautteiden perusteella löydetään uusia kehittämiskohteita, joista muodostetaan seuraavien jaksojen toimenpiteitä.

Sponsorit mahdollistavat maksuttoman tuen kouluille

Jotta voimme tarjota tuen kouluille maksutta, haemme hankkeelle sponsoreita. Ne voivat toivoa tuen kohdistamista alueellisesti tietyille kouluille. Yhden koulun 6 kk:n valmennustuki työkaluineen kustantaa yhteensä 3.200 € + alv. Ensiksi tavoitteenamme on auttaa vähintään 30 koulua, joka tarkoittaisi 100.000 € + alv suuruista sponsorointia. Tuet tilitetään 12/2019-01/2020 välillä. Uskomme, että sellaisia tahoja löytyy, jotka haluavat tukea tämän kaltaista hanketta. Sponsorit näkyvät hankkeen mahdollistajina aiheeseen liittyvässä viestinnässä, johon saamme ammattimaisten viestintätahojen tukea. Koulukiusaamisen kitkeminen -hankkeesta saa tarkempaa kuvausta tiedotteesta ja minuun voi olla yhteyksissä kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä, kuten sponsorointiin liittyvissä yksityiskohdissa.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Johtaja on Media! on johtajuuden viestintä- ja tutkimusyritys, jonka arvot ovat rakentavuus ja asiakasarvon tuottaminen. Tutustu arvosparrauksiin sekä viestintä- ja mediavalmennusten sisältöihin ja hintoihin osoitteessa https://johdonvalmennus.fi/