Koulukiusaaminen on edelleen Suomessa iso ongelma. Tiedämme kaikki, miten paljon kiusaaminen tuottaa ongelmia ja tuhoaa pahimmillaan elämältä tarkoituksen. Sen edessä ei yhteiskunnan päättäjät voi lannistua, vaan asialle pitää tehdä jotain.

KiVa-hankkeesta positiivisia tuloksia

KiVa-kouluhanke on tehnyt uraauurtavaa työtä koulukiusaamisen kitkemiseksi ja sillä on ollut todistettavasti positiivisia vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin. Yli puolet hankkeeseen lähteneistä kouluista on kuitenkin siirtynyt hankkeesta pois. Osasyynä voi olla osallistumisen muuttuminen maksulliseksi, toisaalta jokaisella muutoshankkeella on myös oma elinkaarensa. Joka tapauksessa koulukiusaamista on vielä paljon jäljellä, joten työsarkaa riittää.

Kiusaamista tapahtuu kahdessa ulottuvuudessa

Koulukiusaamisen ongelma on yhteiskunnassamme edelleen valtava ja uusi mediaympäristö on tuonut siihen haasteita, joita ei 10 vuotta sitten ollut olemassakaan. Nyt merkittävä osa kiusaamisesta tapahtuu internetissä ja sosiaalisissa medioissa. Kiusaamiseen puuttuminen vaatii siis kykyä havainnoida ja toimia kahdessa ulottuvuudessa – online-tilassa sekä fyysisissä kohtaamisissa. Ongelmat ovat yhä monimutkaisemmat kuin aiemmin, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia ennaltaehkäisemiseen, puuttumiseen, seuraamiseen ja osallistamiseen on aiempaa enemmän. Ajattelisin, ettei teknologiasta pidä tehdä syyllistä kiusaamiseen, vaan ottaa se hyötykäyttöön kiusaamisen kitkemiseksi.

Osallistava menetelmä demokraattisten pelisääntöjen luomiseksi

Kiusaaminen on vaikea teema, mutta olemme Johtaja on Media!:ssa luoneet sen kitkemiseksi hankkeen, jonka avulla oppilaitosten johto saa työkaluja ja tukea kiusaamisen kitkemiseen. Menetelmä huomioi mediallistuneen oppimisympäristön. Näemme muuttuneen viestintäympäristön olevan merkittävä osatekijä ongelmaan puuttumisessa. Hanke osallistaa prosessiin opettajien lisäksi oppilaat ja heidän vanhempansa. Osallistujien suuri määrä ei ole enää ongelma, kiitos Innoduelin älykkään ohjelman. Konseptissa mukana olevat koulut luovat demokraattisesti yhteiset pelisäännöt, jalkauttavat ne arkeen, viestivät niistä ja mittaavat niiden vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin. Tämä mahdollistuu yhdistämällä konkeettiset johtamisvalmennukset ja osallistavat digityökalut yhteiseksi konseptiksi.

Työkaluja ja tukea muutoksen johtamiseen, viestintään ja arviointiin

On tärkeää, ettei osallistava prosessi jää lähtökuoppiin eikä koulun rehtori yksin muutoksen johtamisen edessä. Koulun johto saa tukea ja työkaluja muutokseen liittyvään monikanavaiseen viestintään ja onnistumisten näkyväksi tekemiseen. Toteutumista seurataan hankkeessamme 10 viikon jakson aikana ja sen jälkeen arvioidaan muutosten vaikuttavuutta opiskelijoiden hyvinvointiin. Saatujen palautteiden perusteella löydetään uusia kehittämiskohteita, joista muodostetaan seuraavien jaksojen toimenpiteitä.

Sponsoreiden avulla tuki kouluille maksutta

Miten hanke voidaan toteuttaa? Viitekehyksemme, joka yhdistää johtamisen, arvot ja viestinnän, on toiminut hyvin ”aikuisten organisaatioiden” johtamisen kehittämisessä. Haluamme siis testata, miten sitä voisi soveltaa koulumaailmassa kiusaamisen kitkemiseen. Tavoitteena on hyödyntää nykyaikaista viestintäympäristöä hankkeen aikana ja toimia mahdollisimman läpinäkyvästi. Haemme hankkeelle sponsoreita, jotka mahdollistavat avun tarjoamisen kouluille maksutta. Hanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen heti, kun sen rahoitustavoite on kasassa. Sitten kasaamme asiantuntijaryhmän, joka valitsee hankkeessa tuettavat koulut niiden hakemusten perusteella.

Tavoitteena auttaa vähintään 30 koulua

Tarkoitus on, että sponsorit voivat myös toivoa tuen kohdistamista alueellisesti tietyille kouluille. Yhden koulun 6 kk:n valmennustuki työkaluineen kustantaa yhteensä 3.200 € + alv. Ensiksi tavoitteenamme on auttaa vähintään 30 koulua, joka tarkoittaisi 100.000 € + alv suuruista sponsorointia. Uskomme, että sellaisia tahoja löytyy, jotka haluavat tukea tämän kaltaista hanketta. Koulukiusaamisen kitkeminen -hankkeesta saa tarkempaa kuvausta tiedotteesta ja minuun voi olla yhteyksissä kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.