Ennustan, että koronakriisin myötä näemme syksyyn mennessä monta johtajavaihdosta. Ne johtajat, jotka eivät pidä kasvollista, proaktiivista ja monikanavaista viestintää johtajan työrooliin kuuluvana, tippuvat kelkasta. Samoin tulee käymään hallituksille.

HALLITUKSET OVAT HISTORIALLISESSA KRIISITILANTESSA. Yritysten, julkisen sektorin ja järjestökentän hallitukset alkavat herätä kriisiviestintämoodiin. Niissä huomataan, miten suuri merkitys on johtajan kyvyllä ja halulla ennaltaehkäistä sekä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kaikki organisaatiot tarvitsevat nyt sidosryhmiensä huomion ja luottamuksen. Parissa viikossa otettiin valtava digitaalinen viestintäloikka, josta ei ole enää paluuta vanhaan.

SAMASSA RYTÄKÄSSÄ VAIHTUU MONI HALLITUS. Riippuu omistajien herkkyydestä ja toimintavalmiudesta, mutta on päivänselvää, että kaikenlaisten organisaatioiden hallitustyöhön tarvitaan järeitä muutoksia. Maailma on muuttunut pysyvästi hektisemmäksi ja vaikeammin ennustettavaksi. Lisäksi viestinnän rooli kasvaa sellaisella vauhdilla, että se haastaa kaikkien organisaatioiden hallitusten kompetenssia. On vaikea tuottaa arvoa päätöksentekoon, jos elää vielä menneessä maailmassa.  Ennustan, että hallitusten kokouskäytännöt siirtyvät kiinteämmin verkkoon ja niistä tulee nopeatempoisempia. Samoin hallituksiin rekrytoidaan enemmän kriisi- ja arvoviestinnän osaavia henkilöitä, jotka voivat yhdessä viestintäjohdon kanssa tukea operatiivista johtoa. Näin organisaatioista rakentuu enemmän tiimimäisesti toimivia medioita.

Kuvaan videolla erilaisia arvojen kohtaamispisteitä, joita organisaatiollamme on sidosryhmiemme kanssa.

YLIMMÄN JOHDON VALINNAT VAIKUTTAVAT TYÖNHAKIJOIHIN JA ASIAKKAISIIN. Työnantajakuva ja palveluntuottajamielikuva eivät rakennu pelkästään mukavien rekrytointi-ilmoitusten tai myyntiesitteiden varaan, vaan yhä enemmän kaikki organisaation sidosryhmät seuraavat avainhenkilöiden henkilökohtaista viestintää. Halutaan ymmärtää, mitä johto ajattelee ja kuulla heidän omia perusteluita valinnoille. Erityisesti halutaan ymmärtää kriisissä organiaation suuntaa ja perusteluita vaikeille valinnoille. Vanhakantaisesti toimiva hallitus ja johtoryhmä ovat organisaatiolleen suuri maineriski. Uskon, että koronakriisi tulee nopeuttamaan tätä muutosta moninkertaisesti verrattuna siihen, miten asiat olivat vielä kuukausi sitten.

MAKSUTON OPAS KORONAKRIISIN JOHTAMISEN TUEKSI. Olen kirjoittanut pikaoppaan, jonka tavoitteena on auttaa ylintä johtoa ja esimiehiä johtamaan sekä viestimään koronakriisissä. Opas on maksuton ja sen voi ladata pdf:nä suoraan alla olevasta linkistä. Yhteystietoja ei tarvitse jättää. Toivottavasti saat oppaasta hyötyä haastavaan johtamistilanteeseen! Yhteiskunnassamme on useita johtajia, jotka pystyvät nyt hyödyntämään niitä viestinnän oppeja käytäntöön, joita on aiemmin vain mietitty ja harjoiteltu. Eikä tämä jää viimeiseksi kriisiksi, joka edellyttää taitavaa viestintää ja kykyä sanoittaa arvovalintoja.

Jos haluat katsoa johtajuuteen, arvoihin, viestintään ja mediallistumiseen liittyviä videosisältöjä, löydät niitä tästä linkistä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.