Johtajuusviestinnän valmentaja ja kirjailija, KTT Jukka Saksi ennustaa, että koronakriisin myötä nähdään syksyllä 2020 tavallista enemmän johtajien ja hallitusten jäsenten vaihtoja. Erityisesti tämä koskee yrityskenttää, mutta myös julkisen ja 3. sektorin organisaatioissa tapahtuu vaihdoksia. Kriisin myötä osa johtajista menettää motivaationsa, osa saa potkut ja osa nousee uusille johtajuuden tasoille. Kyky ymmärtää sidosryhmien arvokäsityksiä ja hyödyntää arvoja viestinnässä kasvaa uusiin mittausuhteisiin.

Johtajuuden kehityskaari korostaa arvoja ja proaktiivista viestintää

Saksi on havainnut johtajuudessa 10 vuoden aikana kolme selkeää kehitysaskelta. Hän nosti johtajuuden väitöskirjassaan (2013) esiin luottamuksen merkityksen, sekä sen, että johtajat puhuivat syvähaastatteluissa mieluummin vastuusta kuin vallasta. Haastatellessaan johtajia Johtaja on Media! -kirjaan (2016), nousi esille mediallistumisen ilmiön ymmärtäminen sekä johdon vastuu viestiä kasvollisesti. Arvovalta-kirjan haastattelut (2020) nostivat esiin sen, että sidosryhmät tekevät aiempaa enemmän arvopohjaisia valintoja ja johdon tulisi kyetä viestimään niistä proaktiivisesti. Saksin toteuttamat eri sektorin johtajien sadat valmennukset tukevat näitä havaintoja. ”Yhteistä johtajuuden kehityskaarelle näyttää olevan, että kaikki organisaatiot tarvitsevat sidosryhmiensä huomion ja luottamuksen. Kriisiaikana sen merkitys korostuu.”

Osa johtajista menettää kriisissä otteensa

Koronakriisi kuormittaa Saksin mukaan eri johtajia eri tavoin. ”Osa menettää otteensa, eikä kykene muuttamaan johtamisajatteluaan kriisijohtamisen ja kriisiviestinnän moodiin. Erityisen haastavaa muutos voi olla kasvuyritysten johtajille, joiden vahvuudet ovat olleet hyvän työfiiliksen, yhteishengen, innovatiivisuuden ja yrityksen brändin rakentamisen alueilla. Osa heistä huomaa, ettei kriisiajan johtaminen ole sellaista työtä, jota he haluavat tehdä ja hakeutuvat toisiin työtehtäviin. Jotkut johtajat kokevat joutuvansa tekemään arvojensa vastaisia toimia. Osa joutuu jättämään tehtävänsä vasten tahtoaan, koska toimintatapa ei herätä sidosryhmien luottamusta tai tulokset eivät ole riittäviä.”

Osa johtajista nousee kriisin aikana uusille johtajuuden tasoille

Kriisi luo myös mahdollisuuksia uuden johtajuuden esille nousuun. Osa johtajista inspiroituu kovista haasteita ja nousee uusille johtajuuden tasoille. Heillä on tahto ja kyky nähdä mahdollisuuksia myrskyn keskellä. Saksin mukaan henkilöstö tarvitsee kriisiaikana vahvaa johtajaa, jolla on kyky luoda rauhallisuutta, selkeyttä, suuntaa ja rohkaisua. ”Kun iso osa työstä tehdään kriisiaikana etänä, korostuvat monikanavaisen viestinnän taidot organisaation yhteisöllisyyden ja taisteluhengen vahvistajana. Proaktiivinen, kasvollinen ja arvoihin pohjaava johtajuusviestintä nousee kriisiaikana entistä tärkeämpään rooliin. Osa hallituksista havaitsee, ettei nykyinen toimitusjohtaja ole siinä tarpeeksi aktiivinen ja toteuttaa uuden rekrytoinnin.”

Statuselementtien poistuminen laskee motivaatiota vastuutehtäviin

Saksi nostaa esille huomion, että osa operatiivisista johtajista ja hallituksen jäsenistä jättäytyy syrjään myös sen vuoksi, että koronakriisi on poistanut johtamistehtävistä oikeastaan kaikki statuselementit ja vallan tunteen osa-alueet. Niillä on oma motivaatiovaikutuksensa. Kriisi on nostanut enemmän esiin vastuun merkityksen. Iso osa työstä on ikävien valintojen ja vaikeiden päätösten suunnittelua ja toimeenpanoa. Se on stressaavaa ja vaikuttaa monen johtajan motivaatioon jatkaa tehtävässään. Esimerkiksi hallitusten kokoustamisen tahti tiivistyy ja suuri osa tapahtuu etäyhteyksillä. Se ei ole kaikille hallituksen jäsenille luontevaa eikä mielestäkään. ”Kriisi läpivalaisee varsin hyvin sen, millä motivaattoreilla johtajat ja hallituksen jäsenet työtään tekevät. Vastuun kantajat ja yhteistä etua ajavat johtajat nousevat nyt esiin”, Saksi uskoo.

Kriisi muokkaa yritysten kilpailuasetelmia

Koronakriisin aiheuttama asiakaskäyttäytymisen muutos on ollut historiallisen voimakas. Se on syössyt useita yrityksiä vapaapudotuksen lailla taloudellisiin kriiseihin. Merkittävä osa yrityksistä tulee tekemään koronakriisin vuoksi aiempia vuosia huonompia tuloksia, joka heijastuu myös johdon palkkioiden tippumiseen. ”Samalla markkinoiden muutos on luonut uusia mahdollisuuksia ketterille ja muutoskykyisille yrityksille, jotka soputuvat nopeasti muuttuneen kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristöön. Niistä voi rakentua uusia toimialansa edelläkävijöitä”, Saksi muistuttaa. Näin koronakriisi muuttaa myös kilpailuasetelmia. Kun osa toimialojen yrityksistä ajautuu konkurssiin ja osa saa uutta markkina-asemaa, tulee myös sen kautta johtajatehtäviin vaihtuvuutta.

Enemmän huomiota arvoihin, paineensietokykyyn ja viestintään

Saksi uskoo, että koronakriisi muokkaa johtajuutta enemmän siihen suuntaan, että yhteisön yhdessä määrittämät arvot luovat kilpailuetuja. ”Arvojen kautta rakennetaan yhteyttä työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja viranomaisiin. Arvot vaikuttavat sidosryhmien valintoihin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näin arvoille syntyy valtaa. Sellaisessa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää oman arvomaailman ja johtamisfilosofian selkeää määrittelyä. Kaikki edellä mainittu heijastuu myös yritysten omistajien ja johdon suorahakuyritysten toimintatapoihin. Hallituksia ja operatiivista johtoa rekrytoidessa kiinnitetään enemmän huomiota henkilöiden arvojohtajuuteen, paineensietokykyyn ja viestintävalmiuksiin.”

Arvovalta-kirja ilmestyy toukokuussa 2020

Arvovalta-kirja tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja vinkkejä siihen, miten arvoista voidaan saada vahvuuksia johtamis- ja asiantuntijatyöhön. Kirjassa käsitellään koronaepidemiaan liittyvää johtajuus- ja kriisiviestintää eri näkökulmista. Kirjan avulla oppii ymmärtämään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu 24 päättäjää yhteiskunnan eri osa-alueilta ja he kertovat arvojen sekä viestinnän merkityksestä omassa työssään. Haastateltavina ovat olleet mm. Eero Huovinen, Timo Ritakallio, Merja Ylä-Anttila, Kaius Niemi, Gita Kadambi, Juha Tapio, Perttu Pölönen, Topi Manner ja Susanna Pettersson. Lisätietoa Kauppakamarin kustantamasta kirjasta löytyy arvovalta.fi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.