Vuoden 2020 keväästä tulee modernin aikakauden vaikein kriisiviestinnän jakso, ennakoi Jukka Saksi Johtaja on Media! -yrityksestä.  Ainakaan 100 vuoteen ei ole nähty niin merkittävää ja nopeaa asiakaskäyttäytymisen muutosta, jota kaikilla toimialoilla tapahtuu Koronan myötä. Monelle organisaatiolle kyse on kriisistä, joka edellyttää vaikeita ja nopeita päätöksiä. Hallitukset ja johtoryhmät joutuvat johtamaan kriisiä etänä.

MUUTOS HORJUTTAA JO NYT VALTAOSAA YRITYKSISTÄ JA JULKISEN SEKTORIN TOIMIJOISTA. Saksin mukaan suuret ongelmat ovat kuitenkin vielä Suomessa edessä, koska ihmisten kokoontumisten rajoitukset eskaloituvat kunnolla vasta lähipäivinä- ja viikkoina.  Muutokset ovat dramaattisia. Saksi huomauttaa, että iso osa organisaatioista joutuu luomaan jopa uuden strategian, koska nykyiset skenaariot eivät huomioi näin merkittäviä tuotteiden ja palveluiden kysynnän laskuja. Kaikkien toimialojen organisaatiot ovat siten pakotettuja tekemään vaikeita päätöksiä, jotka kohdistuvat esimerkiksi henkilöstöön. Lomautuksia ja irtisanomisia on jo toteutettu ja niiden määrä tulee kasvamaan vielä merkittävästi.

STRATEGIASTA EI LÖYDY VASTAUKSIA. Saksin mukaan kaksi asiaa tekevät tilanteesta johtamisen näkökulmasta erityisen poikkeuksellisen. ”Ensinnäkin kyse on vaikeasta muutostilanteesta, johon ei löydetä strategiasta vastauksia. Joudutaan siten tekemään isoja päätöksiä perustuen pitkälti arvoihin. Osa on erittäin kipeitä arvovalintoja, jotka voivat aiheuttaa voimakasta vastakkainasettelua sidosryhmissä. Onko siihen osattu varautua?”

VAIKEITA PÄÄTÖKSIÄ ILMAN FYYSISIÄ KOHTAAMISIA. Toisena poikkeuksena Saksi mainitsee sen, ettei vaikeita päätöksiä päästä tekemään perinteisesti kokoontuen, vaan ne täytyy toteuttaa digitaalisin välinein. ”Suuri osa ei ole tottunut suunnittelemaan ja tekemään sellaisessa ympäristössä vaikeita päätöksiä. Normaalisti esimeriksi yt-neuvottelut sisältävät useita fyysisiä kohtaamisia ja keskustelutilaisuuksia. Nyt eteen tulevat nopeat ja isot muutokset voivat kriisiyttää organisaatioiden johtajuutta, kulttuuria ja toimintakykyä. Kun asiakkaat ja sitä myöten työ lähtee nopeasti alta, sekä mahdollisesti voi joutua itse vaikean sairauden valtaan, on kyse myös henkisestä kriisistä. Kaikkia heijasteita yhteiskuntaan on vielä mahdotonta ennakoida. Myös poliittiset päättäjät ovat suurten arvovalintojen edessä.

EDESSÄ KRIISIVIESTINNÄN KEVÄT. Saksi ennustaa, että tästä keväästä muodostuu modernin aikakauden vaikein kriisiviestinnän korkeakoulu. Yritykset, jotka toimivat lääkejakelussa, terveydenhoidossa, WC-papereiden tuottajina, suoratoistopalveluiden tarjoajina tai kommunikointiin liittyvien ratkaisujen myyjinä, saattavat hyötyä tilanteesta, mutta suurelle osalle on kyse tragediasta. Korona vaikuttaa esimerkiksi asiakkaiden, henkilöstön, yhteistyökumppaneiden, omistajien ja rahoittajien käyttäytymiseen. Iso osa asiakkaista on jäädyttänyt tuotteiden ja palveluiden hankinnan nopeasti. Saksin omakohtainen kokemus on, että Johtaja on Media! -viestintävalmennuksia tilanneet organisaatiot ovat siirtäneet sovittuja valmennuksia yhden päivän varoitusajalla verkkoon tai tulevaisuuteen. ”Kaikki ovat nyt samassa veneessä ja on toimittava terveys sekä turvallisuus edellä.”

YHDESSÄ TEKEMISEN ARVOJA HAASTETAAN. Saksi on viime aikoina selvittänyt Arvovalta-kirjaa tehdessään arvojen vaikutuksia johtamiseen. Hän huomauttaa, että Korona haastaa valtavasti koko kulttuuriamme, jossa olemme pyrkineet pitämään hyveenä sosiaalisuutta. Nyt joudutaan tilanteisiin, joissa ei voida osoittaa kanssaihmisille fyysistä läheisyyttä, vaan ottamaan enemmänkin etäisyyttä, vaikka toinen olisi hädissään tai peloissaan. Ihmiset joutuvat eristäytymään enemmän omiin poteroihinsa. Työyhteisöissä on peräänkuulutettu yhdessä tekemisen arvoja ja nyt täytyy etsiä uusia tapoja dialogiin. Esimerkiksi Johtaja on Media! -koulutukset järjestetään toistaiseksi digitaalisin välinein.

DIALOGIN TARVE EI VÄHENE. Monessa organisaatiossa tarvitaan systemaattista, faktoihin pohjautuvaa ja johdonmukaista kriisiviestintää, koska liiketoiminta sulaa joksikin aikaa alta. Oletettavasti suuri osa pörssiyhtiöistä joutuu tekemään tulosvaroituksen. Kaikilla johtamisen alueilla kohdataan henkilöstömuutoksia. Ne ovat isoja johtamisen muutostilanteita, joihin tarvitaan kommunikointia.

10 VINKKIÄ KORONA-KRIISIN JOHTAMISEEN

Saksi antaa vaikeassa muutostilanteessa olevalle johtajalle kymmenen kohdan vinkkilistan:

 1. Muistutetaan esimiehiä organisaation arvoista ja nojataan niihin vaikeissa päätöksissä.
 2. Varmistetaan kaikissa tilanteissa toisen henkilön arvostava kohtaaminen.
 3. Muistetaan, että Korona ei ole kenenkään yhden ihmisen syy.
 4. Tunnustetaan ja tunnistetaan muutostilanteessa ilmentyvät tunteet, mutta ei lähdetä tunnemyrskyyn mukaan.
 5. Haetaan digitaalisia tapoja pitää työyhteisössä aktiivista dialogia.
 6. Varmistetaan aktiivinen myynti ja toimiva asiakaspalvelu kaikissa tilanteissa.
 7. Varmistetaan, ettei kukaan jää muutostilanteessa yksin.
 8. Hyödynnetään kasvollista ja proaktiivista viestintää mahdollisimman paljon.
 9. Ei vaivuta synkkyyteen vaan pyritään pitämään mahdollisimman monista sallituista rutiineista kiinni.
 10. Hankitaan valmennustukea vaikeiden päätösten tekemiseen ja kriisiviestinnän toteuttamiseen.

Johtaja on Media! on tiivistänyt arvojen roolista johtamisessa maksuttoman oppaan, jonka voi ladata linkistä. Jos organisaationne tarvitsee konsultaatiota tai viestintävalmennusta Korona-kriisissä, ota meihin yhteyttä.

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.