Monilla toimialoilla on vakava työvoimapula. Palkkaus ei ole ainoa ratkaiseva tekijä. Viestintäkonsultti Jukka Saksi listasi 5 teemaa ja ratkaistavaa kysymykstä, jotka vaikuttavat merkittävästi työyhteisöjen työnantajakuvaan. Niiden avulla luodaan selkeyttä ja vahvistetaan työnantajakuvaa johtamisen ja viestinnän keinoin. Työvoimapuola on laaja ongelma. Tässä tiedotteessa fokusoidaan asioihin, joihin työyhteisöissä voidaan itse vaikuttaa.

1) Selkeä toiminnan tarkoitus

Monissa organisaatioissa tehdään paljon laaja-alaisempaa työtä, mitä ulkopuoliset tietävät. Saksin mukaan potentiaalista työnhakijaa kiinnostaa tietää, mikä työyhteisön toiminnan tarkoitus on. Mitä yhteisössä tehdään, miksi ja millä tavoin? Mitä tahoja palvellaan ja keiden kanssa tehdään yhteistyötä?

”Organisaatioiden missioista ja visioista voidaan tehdä helposti monimutkaisia esityksiä, joista juuri kukaan ei ymmärrä tuon taivaallista. Työnhakija arvostaa yksinkertaista ja selkeää viestintää, ilman korulauseita. Usein käytännön esimerkit ja tarinat arjesta ovat parasta mahdollista viestintää”.

Kysymys: Miten kuvaamme yhdellä lauseella organisaatiomme päätehtävän?

2) Arvot ja vastuullisuuden teot

Saksi on havainnut, että erityisesti nuorille sukupolville työyhteisön arvot ovat tärkeä vaikutin sen suhteen, mihin halutaan hakeutua töihin. Arvot ovat sukua toiminnan tarkoitukselle ja kertovat paljolti siitä, miksi ja miten asioita halutaan tehdä ja mitkä asiat ovat yhteisön mielestä tärkeitä.

”Arvot muodostuvat helposti päälleliimatun tuntuisiksi mainoslauseiksi, joilla yritetään kosiskella koko maailmaa, mutta ne eivät oikeastaan tarkoita mitään. Kiinnostavat työyhteisöt viestivät arvoistaan ja vastuullisuuden teoistaan konkreettisin esimerkein. Se rakentaa luottamusta ja sitoutumista osaksi yhteisöä”.

Kysymys: Miten viestisimme vastuullisuudestamme siten, ettei se tunnu päälleliimatulta?

3) Avainhenkilöiden viestintäaktiivisuus

Ihmiset haluavat seurata toisia ihmisiä. Organisaatiot ovat Saksin mielestä harvoin kiinnostavia. Kun potentiaalinen työnhakija pohtii kiinnostavaa työpaikkaa, hän haluaa tietää, minkälaista kyseissä yhteisössä olisi työskennellä. Minkälainen työn tekemisen kulttuuri siellä vallitsee, keiden kanssa tekisi työtä ja minkälaista työtä?

”Mainonnalla ja organisaatiokohtaisella viestinnällä on paikkansa, mutta aidot avainhenkilöiden viestisisällöt ovat yleensä tehokkaimpia työnantajakuvan muokkaajia ulospäin. Riippuen työtehtävistä, on tärkeää, että organisaation eri tasoilta ja eri tehtävistä löytyy vapaaehtoisia viestijöitä, jotka kertovat omin sanoin työstään ja yhteisön kulttuurista. Se edellyttää, että viestintä koetaan osaksi työnkuvaa ja siihen allokoidaan aikaa, tukea ja valmennusta.

Kysymys: Olemmeko tunnistaneet ja tukeneet vapaaehtoisia viestijöitä organisaatiomme eri tasoilta?

4) Edelläkävijyys

”Kukapa haluaisi työskennellä yhteisössä, joka on tunnistettavasti toimialansa hännänhuippu ja perässähiihtäjä?”, Saksi kysyy. Työnhakijaa kiinnostaa tietää, miten hän voi oppia ja kehittyä työssään. Mitä kiinnostavaa ja ammattitaitoa tukevaa hän saa hakemalla juuri sinun organisaatioosi töihin?

”Kaikki yhteisöt haluavat olla juhlapuheissa alansa edelläkävijöitä. Se edellyttää proaktiivista, kasvollista, vastuullista ja avointa viestintää. On tärkeää, että yhteisössä on jaettu näkemys siitä, miten asiantuntijuutta, näkemyksellisyyttä ja eteenpäin suuntaavaa toimintaa tuodaan viestinnän kautta esiin”.

Kysymys: Miten asiantuntijuuteemme välittyy viestinnän kautta?

5) Hygienia-asiat ajan tasalla

Useampien selvitysten ja tutkimusten mukaan palkkaus ei ole tärkein työn valitsemisen kriteeri, mutta sillä on selkeästi merkitystä. Palkkauksen ja muiden työhön liittyvien etuuksien tulee olla asiallisella tasolla. Vaikka organisaatio maksaisi työntekijöille alan parasta palkkaa, mutta työolot ovat surkeat, ei kukaan viihdy työssä kauaa ja lisäksi myös se maine kiirii nopeasti, Saksi muistuttaa.

”Sama pätee johtamiseen. Sen tulisi olla palvelua. Hygienia-asiat täytyy olla siis ensiksi kunnossa, jotta työllistäminen on pitkäjänteistä ja kestävää”.

Kysymys: Mitä hygienia-asioita ideaali työnhakijamme arvostaa ja onko se yhteisössämme ajan tasalla?

Kysymykset ja lisätiedot:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.