Hyvinvointialueiden aluevaltuustot tulevat kohtaamaan monimutkaisia ongelmia, jotka vaativat niiltä poikkeuksellista yhteistyökykyä. Aluevaltuustojen keskinäisten pelisääntöjen luominen demokraattisesti heti alusta lähtien mahdollistaa tehokkaan ja luottamusta herättävän toimintakulttuurin muodostumisen. Aluevaltuustoille luotu konsepti yhdistää demokraattisen ja digitaalisen yhteiskehittämisen osallistaviin muutosvalmennuksiin.

Testattu yhteistyömalli sovellettuna hyvinvointialueiden toimintaympäristöön

Hyvinvointialueiden johtajuusselvityksen tehneen KTT Jukka Saksin mukaan aluevaltuustot haluavat kehittää osallistavasti ja demokraattisesti toimintakulttuuria, joka on läpinäkyvää ja viestinnällisesti aktiivista yhdessä tekemistä. Moderni johtajuus sopii hyvin uuteen alkuun. Sidosryhmien odotukset ovat korkealla ja julkinen paine johtamisen läpinäkyvyyteen ja osallistamiseen on poikkeuksellisen vahvaa.

Saksi on toteuttanut useita onnistuneita osallistamisen yhteistyöprojekteja Innoduelin kanssa. He tarjoavat yhdessä aluevaltuustojen toiminnan suuntaamiseen tehokkaan ja osallisuutta vahvistavan yhteiskehittämisen prosessin. Se suunnitellaan ja toteutetaan osallistamisen asiantuntijan, aluevaltuuston puheenjohdon ja muutosvalmentajan kanssa yhdessä.

Kokonaisuudessa yhdistetään Innoduelin osallistamisen prosessi Saksin osallistaviin valmennustyöpajoihin, joissa aluevaltuustolle haetaan yhteisiä linjauksia ja toimintatapoja dialogin, luottamuksen ja maineen rakentamiseen.

Yhteiskehittäminen ja osallistuminen tapahtuu kolmessa vaiheessa n. 6 kk ajanjaksolla. Prosessi toteutetaan siten, että se vie valtuutetuilta mahdollisimman vähän aikaa mutta on tehokas.

3-vaiheinen prosessi vie valtuutetuilta mahdollisimman vähän aikaa

  • Vaihe 1: Valtuustotyön nykytila-analyysi: Valtuuston jäsenet sanoittavat ja priorisoivat omaan kokemukseensa nojaten valtuustotyön toivottuja ja ei-toivottuja elementtejä. Saadaan välittömästi selkeä tulosraportti ohjaamaan uusia käytänteitä. Jukka Saksin sparraus johtajuuden, arvojen, viestinnän sävyn ja osallistamisen merkityksestä valtuustotyölle tukee nykytila-analyysia.
  • Vaihe 2: Valtuustotyön pelisäännöt: Valtuuston jäsenet sanoittavat ja priorisoivat ajatuksia siitä, minkä pelisääntöjen mukaan halutaan tehdä yhteistyötä ja toisaalta millaista käyttäytymistä pyritään välttämään. Saadaan selkeä tulosraportti, joka mahdollistaa dialogin ja sen perusteella yhteisten pelisääntöjen viimeistelyn. Jukka Saksi sparraa valtuustoa siitä, miten pelisäännöt näkyvät arjen toimissa ja viestinnässä
  • Vaihe 3: Osallistava valtuustotyön analyysi: Kun valtuusto on kokoontunut 3-4 kertaa, se osallistetaan kolmen kysymyksen avulla tuottamaan ja priorisoimaan mitä hyvää, mitä ei niin hyvää ja mitä kehitettävää, uudella valtuustolla on omassa työskentelyssään. Saadaan yksinkertainen tulosraportti, jonka mahdollistaa toiminnan välittömän kehittämisen ja läpinäkyvän viestinnän. Jukka Saksi sparraa valtuustoa siitä, miten pelisäännöt ovat toimineet ja kuinka valtuustyö kehittyy tästä eteenpäin.

Lataa prosessin esittely-pdf

Pääset aukaisemaan alla olevasta linkistä prosessiesittelyn, jossa kuvataan eri vaiheet, avainhenkilöt sekä kokonaishinta.

Ota vapaasti yhteyttä saadaksesi lisätietoa. Sisältöjä ja tiedotteita hyvinvointialueiden johtamisen tueksi löytyy osoitteesta johtajaonmedia.fi/hyvinvointialue.

AUKAISE PDF-TIEDOSTO – KONSEPTIESITTELY

Jukka Saksi
KTT, viestintä- ja arvovalmentaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Valmentaa organisaatioita teemoissa johtajuus, arvot ja viestintä.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v esimies- ja johtamistehtävissä ennen viestintäyrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinstä, Instagramista ja Mastodontista. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

Voit tilata Jukan sparraamaan alla olevasta linkistä!

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA