Olen viime aikoina miettinyt paljon tekoälyn roolia mediassa. Selvitykseni tekoälystä journalismissa ja haastatteluni 30 media-alan asiantuntijan kanssa ovat saaneet pohtimaan, kuinka pitkälle tekoäly todella voi viedä journalistista työtä.

Yksi ajatus on jäänyt erityisesti mieleeni: ei liene kaukana päivä, kun katsomme ja kuuntelemme tutun uutisankkurin sijaan tekoälyankkuria. Minkälaisia fiiliksiä se saa sinussa aikaan?

Henkilöbrändien uusi aika

Mediassa vahvat persoonat ovat aina olleet avainasemassa, ja niin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Tekoälyn tarjoamat työkalut antavat toimittajille mahdollisuuden analysoida tietoa ja räätälöidä sisältöä ennenkokemattomalla tavalla.

Tulemme näkemään mediatyössä myös uusia henkilöbrändejä, jotka osaavat hyödyntää tekoälyä taitavasti saaden kohdeyleisönsä huomion ja luottamuksen. Onkin kiinnostava kysymys, kuka on seuraava Arvi Lind tai Eva Polttila tässä tekoälyn ajassa?

Tekoälyn kaksipiippuinen miekka

Vaikka tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia, se tuo mukanaan myös haasteita. Toimitusten on investoitava koulutukseen ja strategiaan. On myös tärkeää, että eettiset periaatteet pysyvät selkeinä tekoälymurroksessa. Johdon yksi keskeinen tehtävä on kyetä luomaan kulttuuri, jossa tekoälyyn suhtaudutaan pelon sijaan uteliaisuudella ja valppaudella.

Keskustelukulttuurin muutos

Tekoäly vaikuttaa journalismiin monin tavoin, erityisesti vahvistaen yhteiskunnallista keskustelun sävyä. Voimme kuitenkin tekoälyn käyttäjinä pyytää siltä tietynlaista viestintäsävyä ja siihen kannattaisi kiinnittää nyt erityisestä huomiota. Media kohtaa poikkeuksellista kritiikkiä ja jopa maalittamista. Samalla on nähtävissä, että median oma tapa toimia on kärjistynyt ja siten heijastaa yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin sävyä.

Tutustu selvityksen tuloksiin!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää huomioistani, olen laatinut kattavan pdf-raportin aiheesta. Olen innolla jakamassa ajatuksiani ja kuulemassa sinun näkemyksiäsi!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.