Vaihdoimme ajatuksia Tiedon toimitusjohtaja Kimmo Alkion kanssa. Kimmon mielestä johtajan tärkein tehtävä on ennakoida tulevaa ja viedä yritys ryhdikkäästi parempaan tulevaisuuteen. Tulevan ennakointi korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa. ”Pitää olla henkisesti globaali kansalainen ja mielenkiintoa ymmärtää isoimmat muuttujat maailmassa, kuten digitalisaatio ja sen seuraukset. Makrotrendejä pitää osata tulkata.” (haastattelu siirretty uudistetuille nettisivuille 21.3.2018)

50-vuotiaaseen yritykseen on puhallettu start-up -henkeä

Tieto on käynyt Kimmon johdolla läpi suurta murrosta. ”Hienoa nähdä muutos ihmisissä, miten nyt katsotaan entistä enemmän tulevaan. Työskentelemme kohta 50- vuotiaassa yrityksessä, johon on virinnyt jo paljon uutta yrittäjähenkisyyttä.” Kun Kimmo astui haastatteluhetkestä 3,5 vuotta sitten Tiedon johtoon, alkoi yhtiön uudistaminen strategian selkeyttämisellä. Hänen piti tehdä kovia muutoksia kustannusrakenteisiin sekä tuotteistamisiin, joissa ei oltu kilpailukykyisiä. Organisaatiota madallettiin ja iso osa johtoryhmästä vaihtui.

Muutokset olivat pakollisia, jotta pääsimme uudistumisen tielle.

2015 käynnistyi inspiroiva vaihe, jossa lisättiin investointeja. ”Olemme muun muassa perustaneet Tiedon sisälle kaksi start up -yritystä, joiden toivomme kiihdyttävän kulttuurinmuutostamme. Puhumme kellotaajuudesta, mikä tarkoittaa etenemistä viipymättä ja ryhdikkäästi – meillä on tulevaisuudesta näkemys.”

Laatu tulee kriittisten palveluiden innovatiivisesta tuottamisesta

Tieto tuottaa teknologian palveluita, jotka ovat monelle asiakkaalle kriittisiä. Laadulla on iso merkitys yrityksen kulttuurissa. ”Tietty konservatiivisuus tulee menneisyydestä, mutta yhä enemmän ihmiset ovat alkaneet pitämään innovaatioajattelusta. Laatu on meille tärkein prioriteetti. Sekin muuttaa muotoaan uuden ajan toimituksissa – laatukokemus muodostuu yhä useammasta tekijästä. Vanhoja toimintamalleja ei voi kopioida suoraan oikeastaan mihinkään.”

Hyvä johtaja luo merkityksiä

Johtajan yksi tärkeä tehtävä on rakentaa merkityksellisiä kokemuksia. ”On antoisaa nähdä, miten ihmiset ovat inspiroituneita ja näkevät oman roolinsa tärkeänä jopa yhteiskunnan kannalta. Voimme viedä esimerkiksi julkista sektoria palveluillamme eteenpäin ja auttaa asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa paljon. Ja kun uudistamme omaa yritystämme, luomme samalla mielenkiintoisia työpaikkoja.”

Tervetuloa muuttamaan yritystämme!

Kimmo tapasi ennen haastatteluamme tervetulotilaisuudessa 40 uutta Tiedon työntekijää ja oli tapaamisesta silminnähden innoissaan. Hän oli antanut uusille työntekijöille mandaatin ottaa johtajuutta arjessa. ”Olin hyvin inspiroitunut, kun näin sitä positiivista nälkää ja halua muuttaa Tietoa. Toivotin heidät tervetulleeksi muuttamaan koko yritystä. Eikä pidä myöskään vähätellä kokeneidenpien työntekijöiden roolia. Muutos on koskettanut meitä kaikkia.”

Johtajan tulisi keskittyä isoihin asioihin

Kimmo suosittelee johtajia selvittämään mielessään, mitkä ovat niitä isoja asioita, joihin keskittyä. Asiat riippuvat yrityksen tilasta. Alussa Kimmo joutui itsekin puuttumaan jopa detaljeihin, mutta nyt hän keskittyy enemmän tulevaan, ja toki edelleen yksityiskohtiin tarvittaessa. ”Kun nopeus lisääntyy, täytyy fokusoida oikeisiin asioihin.”

Kimmo käyttää aikaansa henkilöstön lisäksi paljon asiakkaisiin. Hän haluaa tuntea myös globaalit teknologiakumppanit, jotta ymmärtää kokonaismarkkinan. Kimmo kokee, että nyt Tiedon on aidosti mahdollista olla yhtä kilpailukykyinen kuin mikä tahansa yritys maailmassa.

Mahdollisimman avointa johtamista

Kimmo uskoo avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tiedon strategisista valinnoista ja toiminnallisista tavoitteista on kerrottu avoimesti, jotta ihmiset pyrkisivät yhteisiin päämääriin. Hän kannustaa uusia työntekijöitä laittamaan sähköpostia, jos haluaa hänen kanssaan lounaalle. ”Pyydän ihmisiä, että auttakaa minua minimoimaan kaikki firmamme turha politiikka.”

Avoimuutta johtamiseen kaikilla osa-alueilla

Esimerkkinä avoimuudesta Tiedossa johtamiskoulutukset striimataan koko henkilökunnalle, 13.000 ihmiselle. Lisäksi johdon koulutuksiin otetaan mukaan y-generaation edustajia, jotta saadaan tuoreita ajatuksia. Vuonna 2011 koko johdon työskentelytila muutettiin avokonttoriksi. Se oli Kimmolle itsestäänselvyys. ”Kuka tahansa voi nyt kävellä pöydän kulmalle ja haastaa minua tai muita johtoryhmän jäseniä.”

Yrityksestä ylpeät ihmiset jakavat arvoja ja kulttuuria sidosryhmilleen

Tiedossa käydään paljon keskustelua eri foorumeissa. Uudet työntekijät ovat esimerkiksi kysyneet, saako LinkedIniä tai Facebookia käyttää työaikana. ”Niitä pitää käyttää.” Twitter on Kimmolle tärkeä kanava oman oppimisen kannalta. Hän seuraa tiettyjä henkilöitä esim. Piilaaksosta. Kimmo toivookin, että jokainen olisi ylpeä Tiedosta ja jakaisi sen arvoja sekä kulttuuria sidosryhmilleen eri kanavissa. ”Reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys liimaavat meidät yhteen, kun maailma muuttuu entistä hajanaisemmaksi.”

Toisia kunnioittamalla erimielisyyksistäkin voi oppia

Kimmolle sisäiset blogit ovat luonteva tapa jakaa ajatuksia ja niitä voi kuka tahansa vapaasti kommentoida. Kimmo pyrkii myös aina vastamaan kommentteihin. Jokaisesta kohtaamisesta erilaisissa kanavissa on mahdollisuus oppia uutta puolin ja toisin. Kimmo kertoo suorastaan pitävänsä erimielisyyksistä. ”Niiden avulla opitaan, kun toista kunnioitetaan ja aidosti kuunnellaan.”

Muutokset on toteutettava avoimesti

Tiedon muutos on ollut jo tähän mennessä merkittävä, mutta matkaa jatketaan. ”On ollut hieno nähdä, miten Tieto on muuttunut ja kulttuuri on harpannut avoimempaan, innovatiivisempaan suuntaan. Ambitio on korkealla tasolla.”
Kimmon johtamislogiikkaan kuuluu, että hän pyrkii auttamaan ihmisiä paljon ennen kuin tekee mahdollisia roolimuutoksia. Niiden suhteen täytyy olla avoin ja määrätietoinen, se on osa johtajuutta. ”Ihmiset ympärillä tunnistavat muutostarpeet, eivätkä ne yleensä tule yllätyksenä. Kaikkeen muutokseen liittyy avoimuuden vaatimus.”

Juokse sinnikkäästi seinän läpi – tarvittaessa monta kertaa

Kimmon vinkki johtajaksi haluavalla on erilaisten näkemysten kunnioittaminen ja sinnikkyys. ”Täytyy tarvittaessa juosta seinän läpi useamman kerran, koska muutos ei aina tapahdu niin nopeasti kuin kenties itse toivoo.” Kiitokset Kimmolle loistavasta keskustelusta! Oli hienoa havaita hänen aito palonsa ja avoimuutensa johtamistyötä kohtaan. Kimmo vie eteenpäin merkittävää kulttuurinmuutosta, ja mikä hienointa, Tiedossa erilaisia mielipiteitä arvostetaan ja jokainen pääsee osoittamaan johtajuutta osaamisensa kautta. Toivotan menestystä ryhdikkäässä muutoksessa!

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi