On kulunut kohta kymmenen vuotta jännittävästä päivästä, kun puolustin Jyväskylän yliopistossa tutkimustani suomalaisen johtajuuden murroksesta. Painotin väitöskirjassani ”Johtajat toimialamurroksen keskiössä” erityisesti luottamuksen merkitystä johtamisessa. Tutkimukseni haastateltavat toimivat finanssialan johdossa, mutta käsittelin laajasti suomalaista johtajuutta ja siihen liittyviä tekijöitä.

Johtajuusviestinnän kulttuurinmuutos alkoi

Kaupan alan johtamisen saralla otettiin vahvemmat askeleet kohti avoimempaa viestintää niihin aikoihin. Muistan saaneeni silloin osalta alan johtoa epäileviä katseita, kun kannustin heitä hyödyntämään sosiaalista mediaa työssään. Osa johtajista otti somen työvälineekseen nopeasti.

Pian sen jälkeen tapahtui johtamisen sukupolvenvaihdoksia, jolloin useiden alan yritysten ylin johto vaihtui. Osa uusista johtajista omaksui somen ja muutenkin avoimemman johtajuusviestinnän luontevaksi osaksi työminäänsä. Viestintäjohdolla oli tärkeä rooli tässä muutoksessa ja sain itsekin valmentaa alan johtajia ja esihenkilöitä viestimään aktiivisemmin.

Sosiaalinen media ja avoimuus

Somen nousu on ollut merkittävä tekijä johtamiskulttuurin muutoksessa. Se on myös auttanut rakentamaan luottamusta ja uskottavuutta johtajien ja heidän sidosryhmiensä välillä. Some on luonut myös uusia mahdollisuuksia journalismille seurata kaupan alan tilanteita. Some on myös haastanut vaikeita johtamistilanteita, jotka eivät aina ole helppoja viestinnän kannalta.

Erityispiirteinä nopea tempo ja kausivaihtelut

Kaupan ala on moniulotteinen ja laaja mutta olen havainnoinut siinä mm. seuraavanlaisia erityispiirteitä:

  1. Asiakaskeskeisyys: Kaupan alalla asiakas on kuningas. Tämä tarkoittaa, että johtajien viestinnässä korostuu usein asiakkaan tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siinä, miten johtajat kommunikoivat yrityksen tavoitteista, arvoista, ja vastuullisuudesta.
  1. Nopeatempoisuus: Vaikka jotkut kaupan alan osat ovat Suomessa vahvasti muutaman toimijan varassa, on ala kuitenkin kilpailtu ja nopeatempoinen. Se vaatii johtajilta kykyä viestiä tehokkaasti ja nopeasti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että heidän on kyettävä viestimään muutoksista myös henkilöstölle nopealla aikataululla.
  1. Selkeys ja yksinkertaisuus: Koska kaupan alalla työskentelee ihmisiä monenlaisilla taustoilla ja koulutustasoilla, on johtajien tärkeää kommunikoida selkeästi ja yksinkertaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viestit ovat selkeästi muotoiltuja ja helppoja ymmärtää myös muille kuin suomea syntyperäisesti puhuville työntekijöille.
  1. Kausiluonteisuus: Kaupan ala on usein kausiluonteinen, mikä tarkoittaa, että johtajien on kyettävä viestimään eri aikoina vuodesta erilaisista aiheista. On tärkää luoda viestinnällinen kulttuuri, jossa koko organisaatio osallistuu viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tällöin saadaan viestille parempi peitto ja laajempi asiantuntijuus käyttöön.
  2. Korkeat odotukset vastuullisuudelle: Kaupan alalla myydään tuotteita ja palveluita, joihin liittyy merkittäviä vastuu- ja arvolatauksia. Johdon pitäisi kyetä viestimään niin, ettei sitä koeta valko- tai viherpesuna, vaan luottamusta rakentavana.

Arvo- ja vastuullisuusviestintä kasvattanut merkitystään

Yksi merkittävä muutos johtajuusviestinnässä on ollut, että johtajat eivät ainoastaan kerro yritystensä taloudellisista tavoitteista, vaan myös arvoista, vastuullisuuden osa-alueista ja eettisistä periaatteista. Kaupan alan johtaminen ei ole pelkästään numeroiden ja data-analyysin hallintaa, vaan laajentunut käsittämään myös laajempia näkökulmia osana yhteiskunnallista vastuullisuutta. Sillä on HR-johtajaselvitykseni perusteella suuri merkitys myös työnantajakuvaan. 

Erityisesti korona ja sota ovat kärjistäneet arvoja uudella tavalla ja luoneet johdon viestintään uudenlaisia haasteita. Tällä hetkellä tekoälyn voimakas kehitys tuo uusia tarpeita tarkastella vastuullisuutta ja viestiä siitä uskottavasti.

Johdolta odotetaan selkeyttä, vakautta ja tulevaisuuden uskoa

Seuraavana isona johtajuusviestinnän agendana on rakentaa visiot siitä, miten tekoälyn, hybridityön ja arvo- ja vastuullisuusympäristön yhteismurrokset tulkitaan ja luodaan niihin soveltuvat viestintästrategiat.

Isot työelämää muokkaavat muutokset aiheuttavat innostusta, mutta luonnollisesti myös epävarmuuksia ja pelkoja. Johdon tärkeänä tehtävänä onkin luoda tähän muuttuvaan maailmaan selkeyttä, vakautta ja tulevaisuuden uskoa. Rakentaa siis luottamusta. Tarjoan sen tueksi uudenlaista valmennusta. 

Uteliaisuudella ja valppaudella kohti muutoksia

Johtaja on Media! tarkoittaa ajatuksena, että johtajia on aina seurattu ja heiltä odotettu selkeää viestiä suunnasta, arvoista ja näkemyksistä. Muutosvauhti on hurjaa, joten odotukset eivät vähene.

Kannustankin kaupan alan johtajia suhtautumaan muutoksiin uteliaisuudella ja valppaudella. Henkilöstön hyvinvointi edellyttää saumatonta yhteistyötä erityiesti viestinnän ja HR:n kanssa. Pidetään dialogi joka päiväisellä johtamisen agendalla.

Lataa selvitys tekoälyn vaikutuksista viestinnän johtamiseen

Toteutin keväällä 2023 selvityksen, jossa syvähaastattelin 40 viestintäjohtaja eri toimialoilta, myös kaupan alalta. Selvitin, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota tekoälyaikakauden johtamisessa ja viestinnässä. Pääset lataamaan selvityksen pdf-raportin linkistä.

Jos haluat keskustella muuttuneen viestintäympäristön mahdollisuuksista oman organisaatiosi kohdalla, ota vapaasti yhteyttä.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä ja tekoälypalveluumme liittyen lisätietoa saat täältä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.