Keskustelumme Finnairin CDO:n Katri Harra-Salosen kanssa alkaa vastuualueen pohdinnalla. Mitä Chief Digital Officer tekee työkseen? Miten kansallinen suuryhtiö hyödyntää johtoryhmässään uutta roolitusta?

Katri aloittaa kertaamalla Finnairin toimintojen kirjoa. Finnair kuljettaa matkustajien lisäksi tavaraa Cargo-brändillä ja turisteja myös Aurinkomatkojen palveluilla. Tässä todellisuudessa CDO:n tehtävä on matriisissa, ja kahden työvuoden aikana Katrilla on yksi selkeä ydintavoite. Se on kasvun mahdollistaminen. ”Pyrkimykseni on pitää transformaatiota esillä. Haluan muistuttaa kaikkia, että digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset itse asiassa ovat bisneksemme tärkeä muutosdraiveri. Finnairin eri puolilla etsimme vastausta kysymykseen: Miten hyödymme muutoksesta parhaalla tavalla?”

Muutoksen mahdollistama kasvu ylimmän johdon agendalla

”Koen olevani ytimeltäni kasvun rakentaja, ja samalla esiin kuoriutuu yhä vahvemmin muutosjohtajan rooli.”

Katri palaa liiketoimintojen kuvaamiseen ja korostaa henkilöstön keskeistä roolia. Finnairilla on määritetty kolme kasvun mahdollistajaa, joista transformaatio on siis yksi. Kaksi muuta ovat asiakaskokemus ja perinteisestä HR-tekemisestä muokattu kokonaisuus ”ihmiset ja kulttuuri”.

”Nämä tekijät ovat kaikki nyt ylimmän johdon agendalla”, Katri korostaa. ”Samalla olemme havahtuneet siihen, että aineettomuudesta on tullut keskeinen tekijä bisneksessämme. Meitä ei verrata lentoyhtiöihin, vaan parhaisiin palveluihin. Jos Amazonin kaltainen jätti muuttaa jotakin palvelussaan ja näin muokkaa asiakasodotuksia, on myös meidän löydettävä oma innovaatiomme.”

Aineettoman digitaalisuuden mittaaminen

Pysähdymme hetkeksi keskustelemaan tunnistetusta paradoksista. Digitaalisuus on aineetonta, mutta myös mitattavaa. Sitä ei ole aina helppo nähdä ja ymmärtää. Kyse on myös viestinnällisestä vaatimuksesta, tehtävästä ja haasteesta. Finnair pyrkii edistämään konkretiaa ja avoimuutta julkistamalla mm. digitaalisen toiminnan liikevaihdon osuudet, dotcom-kävijät ja mobiiliapplikaatioiden käyttömäärät. Alustojen käyttö ja niiden kehitys tukevat suoraan yhtiön liiketoimintatavoitteita. ”Tämä viestintä kokonaisuutena tavoittaa henkilöstön, asiakkaat ja pörssiyhtiön kohdalla myös markkinat.” Katri havahtuu muistuttamaan, että yhtiö taitaa olla liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin verkkokauppa. Suurin on Veikkaus.

Finnairin tapauksessa 6000 työntekijälle on rakennettava tartuntapintaa ja se tapahtuu myös omakohtaisen kokemuksen ja uusiutumisen kautta. ”Kaikilla ei ole ollut älypuhelinta työvälineenä. Nyt olemme matkalla sitä kohti. Tämä on tulevaisuuden rakentamisen kannalta tärkeä tekijä meille”, Katri kuvaa välietappia.

Organisaatio viestii omasta kokemuksestaan

”CDO:n tehtävänä on edistää organisaatiotasoista kehitystä ja löytää keinoja uusiutumiseen. Sitä tukevat niin transformaatio-osaajat, palvelusuunnittelijat kuin IT- ja HR-tiimitkin. Rakennamme tulevaisuutta eri tavoin läpi organisaation, myös esimerkiksi toimitilasuunnittelun kautta. Näissä hankkeissa on mitä suurimmissa määrin kyse myös uudenlaisista työnteon tavoista ja uusista digitaalisista työvälineistä. Aloitimme päätoimipisteestämme HOTT:sta ja siitä nimityskin hankkeelle; HOTTHACK. Näissäkin kaikki työntekijät ovat mukana vaikuttamassa, ja ne tehdään digitaalisuudesta tutulla käyttäjälähtöisellä suunnittelulla ketterästi työskennellen. Puolen vuoden projektissa saimme hyvin erilaisia lähtöjä ja runsaasti kokemusta työntekijöidemme tarpeista ja toiveista”, Katri konkretisoi oman roolinsa ulottuvuutta.

”Tärkeää on omista kokemuksista viestiminen. Kannustamme henkilöstöämme olemaan aktiivisia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kertomaan omasta työstään.”

Arvoista lähtien ja arvojen kautta

Finnair on tiivistänyt kulttuurimatkansa perusteet kolmeen arvoon: Yksinkertaistan. Välitän. Olen rohkea. ”Nuo arvot ovat tekemisemme kulmakiviä ja niistä pyrimme viestimään mahdollisimman paljon.”