Arvot, arvojen kiteyttäminen arjen teoiksi ja arvoista viestiminen – Siinä ovat tämän hetken kuumimmat teemat liittyen johtajuuteen. Arvokeskustelu on poikkeuksellisen kuumaa liittyen soteen ja siihen vaikuttaa myös 2019 Eduskuntavaalit. Julkinen keskustelu politisoituu ja ääripäät nousevat näkyviin.

Arvojen mukainen toiminta on vastuullisuutta

Ihmisiä mietityttää, mistä arvoista käsin vanhuksia Suomessa hoidetaan. Teemaan liittyen herää monelaisia arvokysymyksiä, joihin ei ole olemassa stereotyyppisiä oikeita tai vääriä vastauksia. Jokaisen palveluntuottajan, niin yksityisen, julkisen kuin 3.sektorin, tulisi kyetä avaamaan arvopohja, joka ohjaa toimintaa. Aivan samoin myös tilaajapuoli joutuu tekemään arvovalintoja. Arvojen kiteyttäminen teoksi kuuluu vastuullisuuteen ja sillä on merkitystä sidosryhmien luottamukseen.

Vain tunnistetuista arvoista kyetään viestimään uskottavasti

Miksi arvoista ei osata tai haluta puhua? Yksi syy on se, ettei organisaatioissa ole käyty aitoa arvokeskustelua. Arvot ovat olemassa kirjattuina lauseina tai sanoina. Ehkä monissa organisaatioissa ne ovat kuitenkin enemmän ihanteita ja tavoitteita, eikä niinkään paalutettuja toimintatapoja- ja periaatteita, joista ei tingitä. Koska arvoja ei ole kitetytetty, ei myöskään johto perustele päätöksiä arvoilla tai viesti, mitä ne tarkoittavat arjen valintoina. Silloin organisaation arvot jäävät epäselväksi niin henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille, sijoittajille kuin mediallekin. Arvoista saadaan vastauksia siihen, miksi organisaatio tekee tai ei tee jotain.

Kasvollisuus ja arvoista viestiminen tulevat viemään johtajien aikaa tulevaisuudessa

Tammikuussa valmistunut Pörssiyhtiötutkimus nosti esille kaksi tulevaisuuden johtajuuden osa-aluetta; kasvollisuus ja arvoista viestiminen. Niiden koettiin vievän tulevaisuudessa yhä enemmän johdon aikaa ja resursseja. Sidosryhmät odottavat ylimmältä johdolta kasvollista johtajuutta, viestintää, dialogia sekä arvojen kiteyttämistä. Aihe ei kosketa vain pörssiyhtiöitä, vaan soveltuu kaikille johtamisen alueille.

2021 menestyvät kasvolliset arvoviestivät johtajat

Läpinäkyvä, luottamusta ja huomiota rakentava johtajuusviestintä nostaa sekä organisaation, että johtajan markkina-arvoa. Ihmiset haluavat työskennellä johtajan kanssa, johon he luottavat. Asiakkaat haluavat ostaa taholta, johon he luottavat. Yhä enemmän tehdään valintoja niin työpaikkojen, asiakkuuksien, kumppanuuksien kuin omistajuuden kohdalla sen kautta, miten arvot kohtaavat. Huonosti viestivillä johtajilla ei ole enää käyttöä, koska heistä muodostuu organisaatioilleen liian suuri maineriski. Jos haluat toimia menestyksekkäästi johtamistehtävissä vuonna 2021, panosta kasvolliseen arvoviestintään nyt. Sillä minimoit maineriskejä ja vahvistat arvoasi yhä haastavammiksi muuttuvilla johtamismarkkinoilla

Joko tiedät sote-johtamisen arvotutkimuksestamme? Linkki tiedotteeseen.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin