Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) jyhkeä kivilinna sijaitsee Kasarmitorin laidalla. Syyskuun alussa 2018 aloittanut uusi presidentti Kari Kuusiniemi avaa keskustelumme tähän tunnelmaan sopivasti. ”Hallintopuolen ylin valitustuomioistuin on ydintehtävältään säilyttävä. Me työskentelemme, jotta kansalaisilla säilyy luottamus rakenteisiin.”

Kuusiniemen sävyisään esitystapaan ei kuulu kärjistäminen. Pääsemme jakamaan useita ajatuksia KHO:n yhteiskunnallisista palvelutehtävistä. Ylimmän hallintotuomioistuimen tehtäväkenttä on laaja ja useamman kerran toistuu presidentin näkemys siitä, että melko moni kokee KHO:n vieraammaksi kuin yksityispuolen ja rikosjuttujen ylimmän ratkaisijan, eli korkeimman oikeuden (KKO).

Tuomioistuin viestii teoillaan

”Juttujemme moninaisuus on ehkä vierasta myös juristeille. Kuitenkin suuri enemmistö kansalaisista ja yrityksistä asioi niissä viranomaisissa, joiden tekemien päätösten laillisuusvalvonta kuuluu meille.”

Toimivaltaan kuuluvat esimerkiksi maankäyttö, ympäristön suojelu, kilpailuoikeudelliset ja sosiaalialan asiat, sekä verotukseen liittyvät asiat. Yhteensä yhdeksän isoa pääasiaryhmää, hieman tarkemmin tarkasteltuna peräti kolmisensataa asiaryhmää. Asioiden kirjo on hengästyttävä.

Turvapaikka- ja muut ulkomaalaisasiat ovat olleet runsaasti julkisuudessa näkyvä tehtävä. KHO:n oma tiedote kuluvan vuoden huhtikuulta korostaa käsittelyaikojen pysyneen maltillisina.

KHO:n 100-vuotisjuhlien puheen kaiku toistuu keskustelussamme ja näky tulevaan on selvä. Oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjataan nykyistä nopeammin annettavin, entistä selkeämmin perustelluin ratkaisuin, selkeästi virheelliset päätökset korjataan, yhteiskunnallisesti tai yksilön kannalta tärkeät asiat ratkaistaan oikeusrauhan saavuttamiseksi. Tämä on korkeimman hallinto-oikeuden rooli tulevaisuudessa.

Tehtävään sisältyy rutkasti ohjausvaltaa ja tämä heijastuu laajalti viranomaiskenttään sekä hallintotuomioistuimiin.

Selkeät perustelut lisäävät luottamusta

”Olen itse ollut KHO:n jäsenenä yli 17 vuotta ja arvioin, että moni asia on hoidettu myös palautteen perusteella hyvin.”

Kuusiniemi tukee näkemystään mm. kansalaisten yleisellä luottamuksella tuomioistuimia kohtaan. ”Yleisen tutkimuksiin perustuvan tyytyväisyyden ohella tänne kantautuu myös suoraa myönteistä palautetta. Yleensä tietysti niiltä, jotka ovat juttunsa viranomaista vastaan voittaneet. Erityisen ilahtunut voi olla silloin, kun palautteessa kerrotaan, että olemme osanneet lopputuloksen perusteluillamme avata kansalaiselle. Tämä ei siis ole edes sidoksissa jutun lopputulokseen, vaan myös hävinnyt osapuoli arvostaa esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun kokemusta.”

Median armoilla

KHO vietti 100-vuotisjuhliaan 31.8.2018. Ohjelmaan sisältyi painavia puheenvuoroja, mutta saavutettu medianäkyvyys ei selvästikään tyydytä. ”Olemme median armoilla.”

Kuusiniemi jatkaa: ”Me emme kaipaa mediajulkisuutta itsemme takia.” Tämä teesi löytyy samasanaisena hänen juhlassa esittämästään puheesta. ”Mutta tärkeille näkemyksille ja merkittäville puheenvuoroille ei aina löydy kuulijoita.”

Professori Jukka Kekkonen kuvasi KHO:n juhlakirjassa ylintä hallintotuomioistuinta oikeusvaltion hiljaiseksi tukipilariksi ja nyt puhumme uuden presidentin kanssa mediallistuneen toimiympäristön aiheuttamasta paineesta. Onko hiljaisuudelle tarkoitus tehdä jotakin?

”On selvää, että 100-vuotisjuhlan medianäkyvyyden vähäisyys edellyttää uutta pohdintaa. Miten tämän ratkaisemme? Otimme uudelleen harkintaan Twitter-tilin avaamisen ja nyt se on avattu. Tätä on pohdittu myös pohjoismaisten kollegoiden kesken ja ainakin Norjan malli on jo hetken ollut meidän nykyistä aktiivisempi.”

Kuuntelua ja harkittuja avauksia

Henkilökohtainen näkemys johtajuuden ja viestinnän merkityksestä tulee keskustelussa läpi toisellakin tavalla. Kuusiniemi on päättänyt olla median käytettävissä. ”Kaikki haastattelupyynnöt olen hyväksynyt. Työhöni kuuluu lainkäyttötyöhön osallistuminen, samoin 135 ihmisen esimiestyö ja hallinnolliset tehtävät. On myös selvää, että joudun pohtimaan oman roolini keskeisiä ulottuvuuksia. On vain yksi presidentti ja hänen on annettava kasvot sidosryhmien keskuudessa.

Kuusiniemi painottaa tällä hetkellä kuuntelua. ”Olen myös valmis ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin avauksiin, kun niille tunnistetaan perusteet.”

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Autamme oivaltamaan sekä löytämään luontevan ja tehokkaan tavan viestimiseen mediallistuneessa toimiympäristössä.