Johdon henkilökohtainen coaching ja viestintäsparraus

Kalle Saarimaa toimii Recycling and Waste Solutions -liiketoiminnan johtajana Fortumilla. Jukka sparrasi Kallea hektisessä muutostilanteessa herättäen pohdintaa strategiasta, arvoista, kulttuurista ja viestinnästä.

Viestinnän rooli muutoksessa on erityisen suuri

Kallen johtama liiketoiminta on ollut yrityskauppojen ja toimintojen yhdistämisen vuoksi suuressa muutoksessa. Kallella on johdettavia kolmessa eri maassa, ja hän on rakentanut johtoryhmänsä uudelleen. Muutokset koskettavat 700 ihmistä, jolloin selkeä, luottamusta herättävä ja arvoja esiin tuova johtajuus on avainroolissa tehtävässä menestymiseen.

Fokusointia hektisessä tilanteessa

”Pohdimme coaching-sessioissa Jukan kanssa johtamistapaani, yrityksemme tavoitteita sekä viestinnällisiä mahdollisuuksia. Olimme yrityksenä merkittävässä muutostilanteessa, ja rakensin uutta johtoryhmääni. Coaching auttoi pysähtymään aina hetkeksi tarkastelemaan hektistä tilannetta uusin silmin ja tekemään relevantteja havaintoja. Jukan kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin tapaamiset erittäin hyödyllisiksi.”

Toimitusjohtajan opas

Kirjoittajasta:

Jukka Saksi     

viestintävalmentaja ja tietokirjailija

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA