Tällä kertaa istahdimme pohtimaan johtamista, viestintää ja asiantuntijuutta PwC Suomen brändi- ja viestintäjohtaja Kaisa Heikkisen kanssa. Kaisa on työskennellyt yrityksessä 8,5 vuotta. Tehtävien sisällöt ja laajuus ovat monipuolisen matkan aikana vaihtuneet. ”Kolmas toimitusjohtaja on menossa, ja matkalla on uudistettu brändi ja strategia pariinkin kertaan, joten työtä on riittänyt.”

Markkinointia ja viestintää ilman siiloja

Kaisalla on laaja työrooli. Käytännössä se tarkoittaa kaikkea sisäistä ja ulkoista viestintää, myös markkinointiviestintää. Kaisa pitää hyvänä asiana sitä, ettei PwC:llä ole erillisiä funktioita markkinoinnille ja viestinnälle. Hän raportoi suoraan toimitusjohtaja Mikko Niemiselle, josta on myös tehty aiemmin blogihaastattelu näille sivuille. ”Koen, että matala hierarkia sekä välitön keskusteluyhteys Mikon kanssa mahdollistavat työssäni onnistumisen. Kun yrityksessä on yli 1.000 ihmistä, täytyy dialogin eteen tehdä töitä.”

Viestinnän merkitys korostuu uudistuvassa kulttuurissa

Kaisa kokee olevansa tiiviisti mukana strategian ja koko yrityksen muutosjohtamisen viestinnässä. Se on kulttuurin edistämistä. Koko yrityksen toimiala on niin sääntelyn kuin digitalisaationkin kannalta murroksessa. Uusia kilpailijoita tulee markkinoille, joten tilanne edellyttää myös PwC:n palveluiden uudistamista. ”Se tarkoittaa paljon sisäisiä muutoshankkeita.” Kaisa kokee, että kulttuuri on muuttunut vuosien varrella paljon avoimemmaksi ja dynaamisemmaksi. ”Sisäisen viestinnän merkitys korostuu uudistuvassa kulttuurissa todella paljon.”

Unelmana paras työpaikka

Kaisa näkee, että kulttuurinmuutosta johdetaan nimenomaan viestinnän avulla. ”Kysyimme henkilöstöltämme heidän suurinta unelmaansa siitä, mitä PwC haluaisi olla vuonna 2020. ”Olla paras työpaikka” oli ylivoimaisesti tärkein unelma. Siitä haluamme pitää kiinni ja sitä aidosti toteuttaa. Kun olemme paras työpaikka, se alkaa näkyä myös ulospäin. Sitä kautta saamme parhaat työntekijät ja voimme auttaa asiakkaitamme entistä paremmin.”

Omistajilla on tärkeä tiennäyttäjän rooli

PwC on partneri-organisaatio, ja Kaisan mukaan on tärkeää ymmärtää sen merkitys. ”Meillä on 45 omistajaa, jotka työskentelevät yrityksessämme.” Omistajat ovat merkittäviä roolimalleja ja heidän toiminnallaan on iso merkitys koko yritykselle.

Arvojen vastaiseen toimintaan puututaan

Omistaminen on PwC:ssä läsnä, kuten myös arvot, jotka päivitettiin keväällä 2017. ”Erityisesti kulttuurin kannalta arvojen esiin nostaminen on ollut tärkeää.” Kaisan mielestä arvojen rooli yrityksessä lähtee toimitusjohtajasta, ja arvot ovatkin Mikolle todella merkityksellisiä. Arvojen vastaiseen toimintaan puututaan nyt herkemmin kuin aiemmin. Myös Kaisan tiimin jäsenten työtavoitteisiin liittyy arvojen mukainen toiminta, sitä käydään läpi kaikissa kehityskeskusteluissa. Arvojen merkitystä PwC:llä kuvaa se, että vaikka numeroiden muodossa kaikki tavoitteet täyttyisivät, ei arvojenvastaista toimintaa voida katsoa läpi sormien.

Kannustusta omaan asiantuntijaviestintään

Kaisan mukaan suuri oppimisen paikka on viime vuosina ollut siinä, että viestintä ja markkinointi eivät voi toimia funktioiden kautta. ”Meidän jokainen työntekijämme edustaa PwC:n brändiä ja toimii siten oman median sekä somen kautta viestijänä. Viestintäyksikölle ei voida ulkoistaa kaikkea viestintää, vaan siitä kannustetaan ottamaan myös itse vastuuta.” Ennen funktiot hoitivat viestimisen, joten sisällöntuotannossa ja some-käyttäytymisessä on vaadittu osaamisen kehittämistä sekä valmennusta. Kaisan mielestä asia ymmärretään, mutta ajankäyttö ja oivallus viestinnästä omalle kohdalle on jatkuvan työn alla. ”Laskutettava asiantuntijatyö menee kuitenkin kaiken muun tekemisen edelle.”

Viestiminen on osa vastuullisuutta

Kaisan mukaan haasteena on saada riittävästi aktiviteettia erityisesti uusilta ja kiireisiltä bisnesalueilta. ”Meille laatu ajaa määrän edelle liideissä. Ihminen seuraa ihmistä ja ostaa ihmiseltä. Se on pääsanomani asiantuntijoillemme.” Kaisan tavoitteena onkin saada vielä lisää asiantuntijoita mukaan tuottamaan, jakamaan ja käymään keskustelua niistä teemoista, jotka ovat PwC:n ydinalueita. Hän kokee, että tiedon jakaminen ja keskusteluun osallistuminen edustavat myös yhteiskunnallista vastuuta. ”Vaikka me teemme hyvin asioita, se ei riitä, jos muut tekevät vielä paremmin. Meidän täytyy tehdä huippuhyvin suhteessa muihin, ja siihen liittyy oleellisesti myös viestintä. Parhaassa työpaikassa halutaan myös viestiä hyvin.”

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla