Julkisen sektorin johtaminen ei ole luultavasti ollut koskaan niin kriittisen tarkastelun alla, kuin viimeisen vuoden aikana. Viranomaistahot ovat olleet koronakriisissä poliitikkojen lisäksi keskeisissä rooleissa ja se on saanut aikaan huomion kiinnittymisen heidän tapaansa viestiä, toimia proaktiivisesti sekä toteuttaa arvoja ja läpinäkyvyyden periaatteita. Kyse on pitkälti kansalaisten luottamuksesta.

Täsmennyksiä virkamiesjohdon rekrytointien valintakriteereihin

Virkamiesjohdon rekrytoinneissa kiinnitetään paljon huomiota koulutukseen ja työkokemukseen, mikä on tärkeää. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut koronakriisin aikana merkittävästi enemmän maineen ja luottamuksen johtamiseksi.
Arvioin, että jatkossa virkamiesjohtajien erottaviksi valintakriteereiksi nousevat halu ja kyky
  • läpinäkyvään
  • proaktiiviseen
  • kasvolliseen
  • arvopohjaiseen
  • selkeään
viestintään, joka rakentaa luottamusta ja vahvistaa mainetta. Usein rekrytointi-ilmoituksissa aiheista mainitaankin, mutta vaikuttavatko ne aidosti valintoihin? Ainakin omaan ”kuplaani” näyttää, että esimerkiksi kuntajohdon valinnoissa teemat näkyvät jo varsin hyvin.

Virkamiestyön rapautuva maine vaikuttaa alan työnantajamaineeseen

On äärettömän tärkeää, että virkamiestahon viestiin luotetaan ja tehtävään annetaan työrauha. Julkisen sektorin johtamisen maineelle olisikin äkkiä tehtävä jotain. Somea ja keskustelupalstoja seuraamalla saa kuvan, että luottamus useiden viranomaisten suuntaan alkaa olla heikkoa ja se vaikuttaa myös siihen, kuka haluaa niihin tehtäviin hakeutua.

Onnistunut mainetyö on tiimityötä ja lähtee johtoryhmästä

Kokemukseni mukaan ainoa toimiva tie luottamukseen on hakea organisaatiossa yhteiset tulkinnat siitä, miten avoimia, proaktiivisia, kasvollisia ja osallistavia ollaan. Tarvitaan yhteinen linjaus tärkeimmistä arvoista ja niiden toteutumisesta arjen valinnoissa ja viestinnässä. On myös tärkeää osallistaa koko henkilöstö arvojen luomiseen ja viestinnän implementoimiseen arkeen. Julkisilta organisaatioilta edellytetään palveluasennetta kaikilla viestimisen osa-alueilla ja siihen ei pelkästään viestintäasiantuntijoiden työ riitä. Onnistunut mainetyö on tiimityötä. ”Emme kommentoi” on mediallistuneessa toimintaympäristössä vääjäämätön tie kriisiin.

Turvallista ja dialogista kevättä!

Johtaminen on nyt erityisen haastavaa, mutta toisaalta myös erityisen merkityksellistä. Onneksi meillä useita vastuullisia ja luottamusta herättäviä virkamiesjohtajia. He toimivat julkisella sektorilla tärkeässä kulttuurinmuutoksen tehtävässä.
Jos haluat keskustella tarkemmin konseptista, jossa luodaan julkisen sektorin organisaatioon vahvempi maine ja luottamus, ota vapaasti yhteyttä.
Turvallista ja dialogista kevättä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.