Haastattelin Jukka Metsälää kesäkuussa 2020 ilmestyvään Arvovalta-kirjaan. Jukka vastaa Gasumilla liikenne-liiketoiminnasta. Hänen työurakkansa on ollut vahvaa kasvun rakentamista. Jukan vastuulla ja siinä strategiana on rakentaa kaasutankkausasemia henkilöautoille ja raskaalle liikenteelle Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.

ENERGIA TULEE ESIIN TUOTANNONTEKIJÖISSÄ, mutta kaasuautoilu näkyy vahvasti myös kuluttajille. Suomessa on vuonna 2019 käytössä noin 10.000 kaasuautoa. Jukan mukaan kasvussa on ollut kyse laajasti arvojohtamisesta ja tietoisuuden lisäämisestä tähän arvopohjaan liittyvistä valinnoista. Kun toimintaa aloitettiin, yhtiö mittasi vuonna 2015 kuluttajien arvomaailmaa. Sen mukaan noin 800.000 suomalaista oli valmiita laittamaan puhtaamman ratkaisun tai palvelun puolesta hieman enemmän rahaa. Jukka uskoo, että tänä päivänä määrä on tätäkin suurempi. Hänen kokemuksensa on, että kuluttajat pitävät hintaa polttoaineen osalta erittäin tärkeänä. Kaasu sopii hyvin tähän tarpeeseen. Lisäksi kiinnostavaa on se, että kun kuluttajat tekevät päätöksen maakaasua kalliimmasta tuotteesta biokaasusta, joka on täysin uusiutuva liikennepolttoaine, ja he käyttävät sitä sen jälkeen säännöllisesti. Yhden tankkauksen lisämaksu on noin 3 euron luokkaa. Nykyisin noin 50% myydystä liikennekaasusta on biokaasua. ”Sehän kertoo, että siellä taustalla on vahva arvomaailma ja tahto puhtaammille ratkaisuille”.

ARVOJEN NÄKYMINEN GASUMIN ASIAKKAIDEN BISNEKSISSÄ. Biokaasubusines  aloitettiin kansainvälisenä ruokahävikki-päivänä. Gasum kerää Keskon kaupoista biojätettä ja tekee siitä edelleen biokaasua. Esimerkiksi silloin Myllyn Paras teki Keskolle myyntiin piirakoita, joiden valmistuksessa energiana käytettiin Gasumilla tehtyä biokaasua. Tämä kiinnosti myös kuluttajia. Gasum alkoi viestimään asiakkaistaan osoittaen, miten kyse on kiertotaloudesta.

ASIAKASKETJUN ODOTUSTEN MERKITYS. Yhtiö rakensi aluksi neljä asemaa ja kuljetusyritykset kertoivat, että alalla katteet ovat pieniä, ja heillä on haasteita investoida mihinkään uuteen tässä tilanteessa. Sen pohjalta Gasumin myyntistrategia piti uudistaa. Konseptia lähdettiin esittelemään mm. Lidlille, Keskolle, Ikealle ja muille logistiikan ostajille, joiden toiminnassa kestävillä ratkaisuilla on painoarvo. Heille kerrottiin uudenlaisesta tavasta alentaa logistiikan päästöjä kustannustehokkaasti. Kun logistiikan tilaajat alkoivat sitten kysyä kuljetusyrityksiltä vähäpäästöisistä ratkaisuista, alkoivat Gasumin palvelut kiinnostamaan kuljetusyhtiöitä uudella tavalla.

”KAIKKIEN YRITYSTEN ON OLTAVA YMPÄRISTÖASIOISSA MUKANA. Enää sustainability  ei ole kuitenkaan vain yritysten omaa toimintaa, vaan on alettu tutkia koko arvoketjua. Kyse on lähitulevaisuuden standardista”. Jukka kertoo kuinka esimerkiksi logistiikkayhtiöt ovat saaneet sitä kautta uusia asiakkaita, kun ne ovat ottaneet kaasurekkoja käyttöönsä. Gasumin asiakastarinat ovat lisänneet kiinnostusta ja kysyntä kaasuratkaisulle on kasvanut useissa asiakasryhmissä. Kun ideaa ympäristöystävällisestä logistiikkaratkaisusta on myyty logistiikkayritysten asiakkaille, on alkanut tapahtua muutosta myös logistiikkayhtiöissä. Gasum on myös kyennyt kertomaan omille asiakkailleen, mitä heidän asiakkaidensa asiakkaat odottavat ympäristövastuullisista teoista. Tämä kuvastaa  hyvin, miten arvomaailma puhtaammista ratkaisuista nivoutuu yli toimitusketjujen.

MUUTOS RAKENTUU ESIMERKKIEN KAUTTA. Jukka heittääkin kysymyksen, että voiko enää mikään yritys jättäytyä ympäristötietoisuudesta ulos? ”Keskiössä on kasvanut kuluttajan valta ja kysyntä vähäpäästöisille ratkaisuille ja palveluille. Nyt bisneksessä pitää käydä jokainen arvoketjun osa läpi, ja toiminnan kaikkialla pitää vastata yrityksen arvoja. Ja ilmiö laajenee koko ajan. Jos katsotaan esimerkiksi rahoitusmarkkinoita, niin nyt pääsy pääomamarkkinoille helpottuu, kun täyttää tietyt vastuullisuuskriteerit”.

ARVOMAAILMA ON REKRYTOINNEISSA TÄRKEÄ OSA-ALUE, mihin työntekijät kiinnittyvät. Monet työntekijät haluavat tulla ”parantamaan maailmaa” ja luomaan puhtaampaa ympäristöä. Jos miettii, mistä Gasum tunnetaan, on kyse puhtaammasta energiasta. Se on vahva kuva ja Jukka on ylpeä, että sellainen on kyetty rakentamaan näinkin lyhyessä ajassa. Jukan mukaan ympäristöarvojen merkitys on voimakkaasti kasvanut myös työnhakijoiden keskuudessa ja Ruotsissa ollaan jopa hieman edellä tässä asiassa.

LISÄKSI TÄRKEÄNÄ ARVONA ON AGILITEETTI, että asioita saadaan aikaiseksi ja mennään eteenpäin. Työntekijät ovat nähneet, että on tehty investointeja niin uusiin tankkausasemiin kuin biokaasulaitoksiinkin ja  kaasuautojen määrä on noussut viimeisten vuosien aikana  1.800 autosta 10.000 autoon. Se motivoi, kun nähdään muutosta. Gasumilla kerrotaan myös paljon asiakkaista. ”Ihmiset haluavat olla mukana rakentamassa asiakastarinoita. Ne ovat olleet erittäin tärkeitä osa-alueita työnantajakuvan rakentamisessa”.

Haastattelun ja paljon muuta voit lukea Arvovalta-kirjasta.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.