Tällä kertaa vaihdoimme ajatuksia johtajuudesta, omistajuudesta, mediallistumisesta ja sijoittamisesta Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaan kanssa. Juhanilla on vahva tahto yhdessä avainhenkilöidensä kanssa uudistaa 10-vuotiasta Taaleria. Konkreettisena esimerkkinä siitä on muutto uusiin tiloihin. Kyse ei ole vain toimiston muutosta, vaan myös uudistumisesta liittyen johtamiseen ja tapaamme kommunikoida. ”Huomasimme, että meistä alkoi rakentua perinteinen yritys, joten päätimme tehdä asialle jotain. Haluamme olla edelleen ketteriä ja tavoittelemme muutoksella sitä.”

Momentum uudistaa johtamista ja itseohjautuvuutta

Taalerissa halutaan hyödyntää muuttoon liittyvää momentumia siirtymällä enemmän itseohjautuvuuteen. Yhtiö kertoi viime vuonna henkilöstölleen, että vanha johtamisen malli häviää. Juhanin mukaan nyt on aika arvioida kriittisesti myös sitä, mihin esimiehiä tarvitaan. ”Olemme rohkaisseet uudenlaiseen johtajuuteen ja oivalluttaneet henkilökuntaa ajattelemaan johtamista ja asiantuntijuutta uusin tavoin.”

Johtamisen palveluita johdettavien toiveiden mukaisesti

Muutoksen myötä jokainen taalerilainen ”pakotetaan” miettimään omaa tehtäväänsä ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa. Samalla muutetaan työnantajan roolia suhteessa työntekijään. ”Odotamme suurempaa vastuunottoa työssä ja lisäämme hyvinvointia myös työajan ulkopuolella. Haluamme huolehtia osaajiemme fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Jos tarvitaan esimerkiksi elämän tasapainoon liittyviä palveluita, niitä hankitaan.”

Esimiesten aikaa enemmän asiakkaiden palvelemiseen

Työyhteisöön onkin nimitetty oivallusagentteja, jotka vievät muutoksen suurlähettiläinä uutta ajattelua eteenpäin. ”Rakennamme sellaista johtamisen palvelupakettia, jota henkilöstö itse haluaa.” Juhanin mukaan muutokseen on ajanut erityisesti ajatus siitä, ettei älykkyys asu vain ylimmässä johdossa, vaan kaikki 200 työntekijää halutaan entistä paremmin mukaan. ”Uskomme, että potentiaalia vapautuu, kun autamme esimiehiä käyttämään enemmän aikaansa asiakas- ja tuotekehitystyöhön.”

Tarvitaan lisää kasvollista omistajuutta

Juhanin mukaan keskeinen missio on suomalaisen omistajuuskulttuurin muuttaminen, omistajuus kuuluu kaikille. Yksi esimerkki siitä ovat pääomarahastot, joissa omistajuuteen pääsee isompi sijoittajajoukko mukaan. Juhani kokee, että poliittinen valta ei ymmärrä kotimaisen pääomamarkkinan roolia. ”Haluamme olla vastavoima ja korostaa omistajuuden teemaa.” Taaleri on tehnyt sitä keräämällä yli 5 miljardin euron sijoituspääomat, joista suoraan Suomeen on sijoitettu 1,3 miljardia. ”Se tarkoittaa useampaa tuhatta henkilötyövuotta, ja sen kautta voimme vaikuttaa suomalaiseen talouselämään.”

Kun puhutaan omistamisesta, puhutaan yleensä valtiosta ja eläkeyhtiöistä. Juhanin mielestä kasvollista omistamista pitäisi olla enemmän. ”Kun on omaa rahaa pelissä, sen perään katsotaan eri tavalla kuin että se olisi kasvotonta.”

Tavoitteena tunnettuuden parantaminen

Viestinnällä on Taalerissa monta roolia. Sisäisellä viestinnällä halutaan törmäyttää ihmisiä myös fyysisesti. Ulkoisessa pitäydytään pörssiyhtiön roolissa. ”Viestintään liittyen meidän tulee kyetä erottamaan, milloin puhumme asiakkaiden varoista ja milloin omista varoista.” Tavoitteena on myös tunnettavuuden parantaminen ja siinä somea käytetään hyväksi. Juhanin mukaan mitä kauemmaksi mennään pääomamarkkinoista, sitä huonommin Taaleria tunnetaan. ”Meidät nähdään ehkä vielä melko elitistisenä, mutta retail-markkinat voivat olla tulevaisuudessa yksi mahdollisuus. Digitaalisuus disruptoi palvelukanavat.”

Raha ja luottamus kulkevat käsi kädessä

Mediallistuminen pakottaa viestimään. ”On selvää, että jos et ole monikanavaisessa ympäristössä mukana, et ole myöskään puheenaihe.” Somessa on tarkoitus tuottaa läpinäkyvyyttä ja rakentaa siten luottamusta. Kun puhutaan rahasta, puhutaan myös luottamuksesta. Taalerissa seurataan tarkasti, mitä yhtiöstä puhutaan. ”Kotisivuillamme käydään enemmän kuin aiemmin, ja olemme valinneet, että pyrimme talousasioissa dialogiin myös nuorten kanssa.”  ”Haluamme tarjota yhteiskunnallemme takaisin ja samalla edistämme arvojamme vastuullisuudesta sekä kestävästä kehityksestä.”

Taalerissa on linjattu, ettei politiikkaan tai uskontoon oteta viestinnässä kantaa. ”Meille on luontevampaa keskustella talouden kehityksestä, veroista ja muista yhteiskunnan rahaan liittyvistä asetelmista.”

Erottautuminen lähtee rohkeudesta

Juhanin puheissa tulee esiin vahva halu erottautumiseen. ”Se on mahdollista olemalla asteen verran rohkeampia kuin naapurit.” Taaleri on ollut monessa asiassa ensimmäisenä, puhuttiin sitten vaikkapa metsärahastojen tai tuulirahastojen tmv. perustamisesta. Rohkeus lähtee omasta dna:sta. On ollut pakko keksiä asiat itse, ja on yritetty löytää toimintamalleja, joissa on voitu toimia haastajana. Sen myötä on tullut yhteydenottoja tahoilta, joiden kanssa tekemisemme resonoi. ”On kuitenkin fakta, että jos olisimme aloittaneet vuonna 2007 perinteisellä tavalla, meitä ei enää olisi. Muutos on ollut meille elinehto.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi