”Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat” -tutkimuksen laadullisten haastatteluiden osuus alkoi kesäkuussa 2018 ja on edennyt sujuvasti. Joitain sidosryhmiä on vielä kuulematta, mutta nyt valmistaudutaan jo siirtymään laajempaan ja havaintoja verifioivaan tutkimusosioon.

Johtaja on Media! on valinnut KTM Juha Aallon tutkimuskonsultikseen. Hän vastaa lokakuussa 2018 käynnistyvästä osiosta ja osallistuu myös suunnitteluun sekä koordinoi tutkimuksen toteutusta. Aallolla on monialainen ja vankka kokemus sidosryhmä- ja markkinatutkimuksista, kansainvälisestä verkottumisesta sekä tutkimusyhtiön johtotehtävistä.

Uudenlainen näkökulma pörssiyhtiöiden johtajuusviestintään kiinnosti

”Näkökulma on tuore ja mielenkiintoinen”, Juha Aalto luonnehtii tutkimusteemaa. ”Tavoitteenamme on toteuttaa huolelliseen valmisteluun perustuva otantatutkimus noteeratuista yhtiöistä. Tutkimus yhdistää ainutlaatuisella tavalla johtajuuden ja viestinnän mediallistuneessa toimiympäristössä. Osa-alueisiin liittyy jännitteitä ja muutoksen haasteita.  Jukka Saksi on tutkinut johtajuuden murrosta ja mediallistuneen toimiympäristön suhdetta jo väitöskirjassaan ja aiemmissa julkaisuissaan. Tällä kvantitatiivisella tutkimuksella validoimme ja konkretisoimme pörssiyhtiöissä tehtyjä valintoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.”

Syksyn kvantitatiivinen tutkimus syventää tutkimustietoa

”Olemme tehneet useita rakenteellisesti erilaistavia havaintoja tutkimuksemme kvalitatiivisessa osassa. Kvantitatiivinen tulee vahvistamaan tai kyseenalaistamaan näitä”, operatiivinen johtaja Jarmo Rosenberg muistuttaa. Saksi on tyytyväinen siitä, että tiimiin saatiin kokenut tutkimusosaaja.”Juha Aallon osaaminen tuo merkittävän laadullisen lisän tekemiseemme. Haluamme, että tutkimuksemme tulokset ovat luotettavia ja tukevat aikanaan oman tekemisen arviointia yksittäisissä pörssiyhtiöissä.”

Aiemmat tutkimukseen liittyvät tiedotteet löytyvät täältä.

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi