Joka vuosi pohditaan sitä, miten yritykset menestyvät, minkälaista johtamista odotetaan ja mitkä teemat koskettavat yritysten mainetta eniten. Käyn läpi viiden ydinkohdan kautta, kuinka mielestäni menestyvä johtaminen on arvojen, kulttuurin, vision ja suunnan johtamista. Toivottavasti saat kirjoituksesta itsellesi uusia näkökulmia.

1) Herätä dialogia arvoista

Arvojen merkitys korostuu moniulotteisessa ympäristössä. Ihmiset haluavat tietää, mistä lähtökohdista organisaatioita johdetaan. Yhteistyökumppanuuksia ja työsuhteita on kautta aikojen perustettu ja irtisanottu arvojen takia. Mediallistumisen aikakaudella arvot ovat läpinäkyvämpiä.

Johdon tärkeä tehtävä on varmistaa, että kaikki halukkaat saavat osallistua arvodialogiin. On tärkeä tehdä arvot näkyviksi kuvaamalla mitä ne tarkoittavat arjen valintoina. Sen jälkeen niistä on helpompi viestiä ja arvioida niiden toteutumista. Voit tutustua täältä Johtaja on Media! -arvoihin.

Vinkki: Konkretisoi yrityksen arvot ja muistuta niistä arjessa jollain konkreettisella tavalla.

2) Täsmennä yrityksen tahtotila ja suunta

Havainnoin jatkuvasti, ettei henkilöstöllä ole varmuutta siitä, mihin yritys on menossa. Johdon tärkeä tehtävä on kiteyttää tahtotila ja suunta sen suhteen, minkälaista roolia yritys tavoittelee. Vasta sen jälkeen sisäistetään strategia, joka kertoo tien määränpäähän.

Vinkki: Tarjoa henkilöstölle mahdollisuus osallistua jo strategian suunnitteluun. Se sitouttaa ja tarjoaa uusia näkökulmia päätöksentekoon.

3) Yhdistä myynti, markkinointi ja viestintä

Useimmissa yrityksissä myynti, markkinointi ja viestintä elävät ”turvallisesti” omaa elämäänsä. Asiakkaita niiden väliset siilot eivät kiinnosta, he odottavat yhtenäistä auttamiskokemusta eri kohtaamistilanteissa.

 

Vinkki: Valmenna myynnin, markkinoinnin ja viestinnän vastuuhenkilöitä toimimaan saumattoman asiakkaan auttamiskokemuksen suuntaan. Niin, että kohtaamiset eri kanavissa johdattavat luottamuksen kautta liidiin ja palveluun.

4) Luo alusta asiantuntijabrändien kasvamiselle

Työntekijät haluavat kehittyä, onnistua ja kasvattaa markkina-arvoaan. Kun yritys luo itsestään median, se tarjoaa monikanavaisen kasvualustan asiantuntija- ja johtajabrändeille. Ihmiset ovat halukkaampia kertomaan yrityksen arvoista ja jakamaan sen kautta sisältöjä, kun he kokevat myös itse hyötyvänsä. Sitä kautta viesti skaalautuu laajemmalle ja yritys luo viestinnällisesti ”leveät hartiat”. Samalla se rakentaa vahvan mainepuskurin.

Vinkki: Selvitä, ketkä ovat halukkaita ottamaan nykyistä viestivämpää roolia työssään ja osallista heidät suunnittelemaan yrityksen matkaa mediaksi.

5) Varmista, että jokainen tietää miten auttaa asiakkaitaan

Tietääkö yrityksessä jokainen, missä on hänen sisäinen tai ulkoinen asiakkaansa ja miten asiakasta autetaan? Sen kautta syntyy lisäarvo ja tarkoitus työlle. Se vahvistaa myös sitoutumista niin asiakkaan kun työntekijän puolelta. Kaikki lähtee siitä, että johto mieltää johtamisen olevan auttamistehtävä.

Vinkki: Sisällytä työntekijöiden perehdytykseen ja kehityspolkuun jatkuva keskustelu siitä, ketkä ovat asiakkaita ja kuinka heitä autetaan.

Johtajuusviestintä ei ole tähtitiedettä

Johtajuusviestintää mystifioidaan liikaa. Se on helppoa ja mukavaa, kun viestimiseen löytää itselleen luontevan tavan. Yrityksen matka mediaksi onnistuu, kun pohjatyö tehdään hyvin ja muutokseen saadaan valmennusta. Kukaan ei onnistu siinä yksin, mutta joukkovoima vie perille.

Hyödynnä Johtaja on Media! -sisältöjä

Jos mietit yrityksesi matkaa mediaksi, tutustu referenssitarinoihin, hyödynnä ilmaisia oppaita ja tutustu palveluihimme, joilla autamme saavuttamaan myynnin, kannattavuuden ja maineen tavoitteita.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi