Syyskausi alkoi kahden koneneen toimitusjohtajan tapaamisilla. Saimme käydä hyvää keskustelua haastavasta toimintaympäristöstä, joka muuttuu jatkuvasti ja asettaa kaikille organisaatioille muutosodotuksia. Siinä mielessä on enää turha puhua muutosjohtamisesta. Kaikki johtaminen tähtää johonkin muutokseen. Se saattaa pelottaa ja aiheuttaa turvattomuutta. Toisia se inspiroi. Jatkuvassa muutoksessa pitäisi kuitenkin kyetä pitämään kiinni myös jostain pysyvämmästä, kuten omista ja organisaation arvoista.

Organisaatiolla voi olla sanottamattomat arvot

Toimareiden kanssa oli myös puhetta siitä, että arvot ovat läsnä organisaation arjessa, vaikka niitä ei välttämättä olisi kiteyttetty tai sanoitettu. Jotenkin vain tunnistetaan ja tiedetään, miten eri tilanteissa organisaatiossa odotetaan toimittavan. Jos joku tekee jotain, joka ei tunnu oikealta, rikkoo hän luultavasti ”sanomattomia arvoja”. Se on tärkeää kokemuksellista tietoa, joka on kerääntynyt vuosien varrella. Se saattaa aiheuttaa uusille työntekijöille hämmentäviä tilanteita ja paljon oppimisen paikkoja.

Läpinäkyvät arvot auttavat valinnoissa

Arvot siis ovat olemassa, vaikka niitä ei ole kirjattu. Niissä tilanteissa menetetään kuitenkin osa potentiaalista, joka liittyy ulkopuolisten sidosryhmien kiinnittämiseen organisaation tapaan toimia. Arvot edustavat parhaimmillaan valintoja, ne saattavat sitouttaa vahvasti, ne voivat myös erkaannuttaa, jos niitä ei itse jaa. Jos arvoista osattaisiin viestiä niin, etteivät ne tunnu päälle liimatuilta markkinointilauseilta, voisivat ne auttaa muita tahoja tekemään organisaatioon liittyviä valintoja. Se edellyttää, että kirjatut arvot edustavat aidosti sitä, miten organisaatiossa halutaan toimia.

Johtoryhmän yhteinen näkemys on avain viestinnän kehittämiseen

Molemmissa tapaamisissa tuli esille, miten tärkeää on johtoryhmän yhteinen näkemys siitä, minkälaista viestinnällistä profiilia organisaatio tavoittelee ja mistä arvoista käsin se tapahtuu. Olen saanut sparrata paljon erilaisia johtoryhmiä ja havaintojeni mukaan niissä on paljon eriäviä käsityksiä siitä, miten mediallistuminen vaikuttaa ilmiönä organisaation tulevaisuuteen tai siihen, miten arvot näkyvät arjen teoissa. Kaikki eivät esimerkiksi halua olla ”suunnannäyttäjiä”, vaikka niin voidaan helposti olettaa. Jonkun mielestä on hyvä toimia reaktiivisesti. Jonkun mielestä kannattaa tehdä itse aloitteet ja myös viestiä asioista proaktiivisesti. Sekä yhtenäiset että eriävät näkemykset johdossa skaalautuvat laajasti ja vaikuttavat koko organisaation arjen päätöksiin. Siksi myös viestinnän kehittäminen kannattaa aloittaa ylimmästä johdosta. Vaikka johdossa kaikki eivät olisi aktiivisia viestijöitä, on tärkeää, että siellä jaetaan yhteinen kuva mediaympäristöstä. Sen pohjalta jaettu mandaatti ja sovitut roolitukset auttavat viestimään matkalla tavoitteisiin.

Testi kertoo miten pystyt itse hyödyntämään arvoja

Onko organisaatiollasi selkeästi viestityt arvot? Näkyvätkö ne arjen toiminnassa? Viestitäänkö arvoista? Uskotko itse organisaatiosi arvoihin? Testaa arvojohtajuutesi taso vastaamalla linkissä oleviin kysymyksiin. Saat heti arvion arvojohtajuudestasi sekä vinkkejä muutokseen. Testi on anonyymi.

#viestintä #johtaminen #johtajaonmedia

Testaa oletko arvojohtaja

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.