Mediallistuminen vaikuttaa jokaisen organisaation johtamiseen

Mediallistuminen haastaa organisaatioiden johtajuutta ja asiantuntijuutta uudella tavalla. Samalla se luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kasvattaa bisnestä ja vahvistaa mainetta. Ylimmällä johdolla tulisi olla mediallistumisen vaikutuksista yhteinen näkemys, koska se heijastuu kaikkeen johtamiseen.

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa

Autamme yhteisen näkemyksen löytämisessä. Sparrauksemme selkeyttää, oivalluttaa ja auttaa johtoa tekemään uuden tiedon valossa parempia päätöksiä.

Sparrauksen jälkeen ryhmällä on paremmat valmiudet:

 • hahmottaa muuttunut mediallistunut toimiympäristö ja määritellä organisaation asema siellä
 • arvioida asiakkaita kiinnostavat viestintäsisällöt ja toteuttaa myynnillisiä viestintäaktiviteetteja
 • havaita syy- ja seuraussuhteet, joiden kautta sidoryhmät tekevät arvopohjaisia valintoja
 • hahmottaa, miten avainhenkilöiden viestintä vaikuttaa asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden toimintaan
 • oivaltaa organisaation maineen rakentuminen ja löytää keinoja maineen vahvistamiselle
 • löytää tapoja edistää organisaation kiinnostavuutta työpaikkana ja helpottaa kontaktien saamista

Sparrauksen avulla ryhmä oppii rakentamaan vahvaa brändiä uudella tavoin. Sitä kautta asiakastapaamiset, myynti ja rekrytointi helpottuvat. Aiheeseen pureudutaan ymmärrettävien viitekehysten, havaintojen ja arjen kokemusten kautta. Ryhmä soveltaa niitä omaan työhönsä.

VARAA PUHELINAIKA

Mitä organisaationne saa tilatessanne Johtaja on Media! -sparrauksen?

– Kokeneen johtajan, johtajuustutkijan ja johtajuusviestinnän kouluttajan kokemukset hyödynnettäväksi
– Tietoa, miten erilaisissa organisaatioissa on opittu toimimaan menestyksellisesti muuttuneessa ympäristössä
– Hahmotatte ryhmänä mediallistuneen toimiympäristön lainalaisuuksia, haasteita ja mahdollisuuksia
– Kykenette määrittämään organisaationa tärkeimmät sidosryhmät sekä heitä kiinnostavat viestintäsisällöt
– Kykenette määrittämään tärkeimpien sidosryhmien keskeiset arvot ja odotukset arvoviestinnälle
– Opitte suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvolliseen ja proaktiiviseen viestinään liittyviä toimia
– Saatte kokonaisvaltaisen käsityksen viestinnän roolista työhönne liittyen ja vahvistatte itseluottamustanne viestijöinä

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa

Palautteita valmennuksista

– ”Herätti ajattelemaan johtamisympäristöä uudella tavalla ja hyödyntämään somea myynnin kasvattajana.” (pk-yrityksen toimitusjohtaja)

– ”Oivalsin, miten voin tuottaa someen ja omaan mediaan sisältöjä, joiden avulla asiakkaat huomaavat osaamiseni ja voin hyödyntää sisältöjä myynnin tukena.” (lakimies-yrittäjä)

– ”Auttoi oivaltamaan, miten omalla viestinnällä voi kertoa arvoista ja kulttuurista. Se on auttanut rekrytoinnissa.” (yrittäjä)
– ”Kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin valmennukset erittäin hyödyllisiksi.” (perheyrittäjä)

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa

Esimerkki 1/2-päivän valmennuksesta

Ohessa esimerkki valmennuksen teemoista ja jaksotuksesta. Tarkempi sisältö räätälöidään toimiympäristön ja tavoitteiden mukaisesti.

Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme

 • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
 • Kokonaisvaltaisen mediaympäristön vaikutus yrityksen myyntiin
 • Sosiaalinen media ja omat mediat myynnin työkaluina
 • Oma arviointi yrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä
 • Mainetutkimuksen havainnot ja peilaus viestintästrategiaan
 • Oma arviointi suurimmista mainekriisin teemoista

Tauko

Myynnin ja työnantajakuvan vahvistaminen

 • Uskalla olla proaktiivinen ja kasvollinen
 • Oma arviointi asiakkaita kiinnostavista viestintäsisällöistä
 • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
 • Vinkit ajatusjohtajuuteen ja asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen
 • Turhan vastakkainasettelun välttäminen ja luottamuksen rakentaminen
 • 15 tapaa tuottaa kiinnostavia sisältöjä someen

Yhteenveto ja suositukset jatkoon

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA