Miten koronakriisiin voi varautua ymmärtämällä mediallistumista?

Koronakriisi haastaa organisaatioiden johtajuutta ja viestintää uudella tavalla. Samalla se luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia rakentaa luottamusta ja palvella sidosryhmiä. Ylimmällä johdolla tulisi olla mediallistumisen ilmiön vaikutuksista yhteinen näkemys, koska se heijastuu kaikkeen johtamiseen.

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

Autamme etäsprrauksilla johtoryhmiä ja hallituksia yhteisen näkemyksen löytämisessä. Etäsparrauksemme selkeyttää, oivalluttaa ja auttaa johtoa tekemään uuden tiedon valossa parempia päätöksiä.

Etäsparrauksen jälkeen ryhmällä on paremmat valmiudet:

 • hahmottaa muuttunut mediallistunut toimiympäristö ja arvioida organisaatiosta käytävää keskustelua kriisissä
 • arvioida asiakkaita kiinnostavat viestintäsisällöt ja toteuttaa myynnillisiä viestintäaktiviteetteja
 • havaita syy- ja seuraussuhteet, joiden kautta sidoryhmät tekevät arvopohjaisia valintoja
 • hahmottaa, miten avainhenkilöiden viestintä vaikuttaa asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden toimintaan
 • oivaltaa organisaation maineen rakentuminen ja löytää keinoja maineen vahvistamiselle
 • löytää tapoja edistää organisaation kiinnostavuutta työpaikkana ja helpottaa kontaktien saamista

Sparrauksen avulla ryhmä oppii rakentamaan vahvaa brändiä uudella tavoin. Sitä kautta asiakaskontakti, myynti ja rekrytointi helpottuvat. Aiheeseen pureudutaan ymmärrettävien viitekehysten, havaintojen ja arjen kokemusten kautta. Ryhmä soveltaa niitä omaan työhönsä etäsparrauksessa.

Katso refenssiluettelo

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

Palautteita valmennuksista

– ”Herätti ajattelemaan johtamisympäristöä uudella tavalla ja hyödyntämään somea myynnin kasvattajana.” (pk-yrityksen toimitusjohtaja)

– ”Oivalsin, miten voin tuottaa someen ja omaan mediaan sisältöjä, joiden avulla asiakkaat huomaavat osaamiseni ja voin hyödyntää sisältöjä myynnin tukena.” (lakimies-yrittäjä)

– ”Auttoi oivaltamaan, miten omalla viestinnällä voi kertoa arvoista ja kulttuurista. Se on auttanut rekrytoinnissa.” (yrittäjä)
– ”Kysymykset ja vaihtoehtoiset ideat auttoivat suunnittelemaan tulevia päätöksiä. Koin valmennukset erittäin hyödyllisiksi.” (perheyrittäjä)

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

Esimerkki 2 x 1 tunnin etävalmennuksesta

Ohessa esimerkki valmennuksen teemoista ja jaksotuksesta. Tarkempi sisältö räätälöidään toimiympäristön ja tavoitteiden mukaisesti.

Etävalmennus 1: Mediallistuminen on muuttanut toimiympäristöämme (1h)

 • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
 • Kokonaisvaltaisen mediaympäristön vaikutus yrityksen myyntiin
 • Sosiaalinen media ja omat mediat myynnin työkaluina
 • Ryhmän oma arviointi yrityksen tärkeimmistä sidosryhmistä
 • Mainetutkimuksen havainnot ja peilaus viestintästrategiaan
 • Ryhmän oma arviointi suurimmista mainekriisin teemoista

Etävalmennus 2: Myynnin ja työnantajakuvan vahvistaminen (1 h)

 • Uskalla olla proaktiivinen ja kasvollinen
 • Oma arviointi asiakkaita kiinnostavista viestintäsisällöistä
 • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
 • Vinkit ajatusjohtajuuteen ja asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseen
 • Turhan vastakkainasettelun välttäminen ja luottamuksen rakentaminen
 • 15 tapaa tuottaa kiinnostavia sisältöjä someen

Yhteenveto ja suositukset jatkoon

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

Jukka Saksi
KTT, viestintä- ja arvovalmentaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Valmentaa organisaatioita teemoissa johtajuus, arvot ja viestintä.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v esimies- ja johtamistehtävissä ennen viestintäyrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinstä, Instagramista ja Mastodontista. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

Voit tilata Jukan sparraamaan alla olevasta linkistä!

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA