Sosiaalinen media, mediallistuminen ja digitaalisuus ovat muuttaneet viimeisen 10 vuoden aikana johtajuusviestintää melko paljon. Johtaja on aina ollut media, mutta digiaikana monikanavaisempi ja läpinäkyvämpi kuin ennen. Sidosryhmät ovat oppineet, että heillä on oikeus tietää, mitä johtaja ajattelee ja kuulla perusteita valinnoille arvojen, kulttuurin ja strategian kautta.

Puhelinkoppi kuvastaa viestinnällistä murrosta

Otsikkokuvassa oleva lontoolainen puhelinkoppi heijastaa viestinnälistä muutosta. Puhelinkopit ovat kännyköiden takia kadonneet katukuvista, mutta niiden renesanssi nähdään nyt avokonttoreissa, joissa työntekijät tarvitsevat rauhallisen tilan puhumiselle. Johtajuusviestinnässä palataan siinä mielessä juurille, että arvot ja niiden kautta kohtaaminen nousevat taas tärkeään rooliin. Sekä Pörssiyhtiötutkimuksemme että Soten arvotutkimus nostivat esille sen, kuinka tärkeää johdon kasvollinen arvoviestintä nykypäivänä on.

Kasvollinen viestintä osana vastuullisuutta

Enää pelkkä korporaation tiedote tai markkinointihenkinen vastuullisuusviestintä ei rakenna sellaista luottamusta, jota sidosryhmiltä odotetaan. Vastuullisuus tarkoittaa läsnäoloa, kasvollisuutta, että joku henkilö on päätösten ja valintojen takana. Nuoruudessani yritysjohtajat olivat patruunoita, joita kunnioitettiin. Heidän johtamistapansa saattoi olla osin nykypäivän standardeihin verrattuna autoritäärinen, mutta he pitivät työntekijöistään huolta ja he johtivat ihmisiä viestinnällisesti edestä. Ydinviesti oli yleensä selvä ja se oli kasvollista, sekä fyysisissä kohtaamisissa että mediassa.

Monta haastavaa kysymystä ylimmälle johdolle

Mediallistunut toimiympäristö tuottaa 40 vuoden takaiseen verrattuna johtajille valtavia haasteita. Kuinka saada sidosryhmien huomio ja luottamus niissä teemoissa, joissa yritys haluaa olla johtava ja tunnistettu? Kuinka kiteyttää arvot ja viestiä niistä niin, että toiminta rakentaa luottamusta? Kuinka roolittaa viestintää missäkin kanavassa ja milläkin areenalla? Mitä sidosryhmiä valita johtajuusviestinnän kohteeksi, koska koko maailmaa ei voi syleillä?

Kollektiivi näkemys yrityksen tilasta mediallistuneessa ympäristössä

Olemme saaneet tukea erilaisia johtoryhmiä ja hallituksia edellä mainituissa kysymyksissä. Yhtään stereotyyppistä vastausta en ole niihin löytänyt, vaan jokaista on lähdetty ratkomaan kyseisen yrityksen arvojen, kulttuurin ja strategian kautta. Keskeistä on ollut ymmärtää mediallistunut toimintaympäristö ja löytää kollektiivi näkemys siellä yrityksen nykytilasta- ja tavoitetilasta. Uskon sen toimivuuteen jatkossakin. Kerron mielelläni havainnoista ja kokemuksista, siitäkin, mikä ei ole toiminut.

 

 

 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Lataa sote-johtamisen arvotutkimus