Jatkossa johtajilta odotetaan entistä enemmän kykyä hyödyntää tekoälyä omakohtaisesti.

Johdon suhde teknologiaan muuttuu

Generatiivisen tekoälyn aikakausi uudistaa perinpohjaisesti johtajien suhtautumista teknologiaan, siirtäen sen IT-osastolta suoraan johtamisen ytimeen. Tämä muutos tekee tekoälystä olennaisen työkalun niin päivittäisessä päätöksenteossa kuin strategisessa suunnittelussakin, korostaen johtajien henkilökohtaista tarvetta sisäistää tekoälyn käyttö ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Vaatimukset toimitusjohtajille ja hallituksen puheenjohtajille muuttuvat

Erityisesti toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolit nousevat esille, kun pohditaan, kuinka tekoäly voi tehostaa johtoryhmien ja hallitusten kokouksia, parantaa niiden laatua ja tehokkuutta. Tämä muutos tulee asettamaan uudenlaisia vaatimuksia johtajien ja puheenjohtajien valitsemiseen. Uskon, että näemme siitä konkreettisia esimerkkejä jo tämän vuoden puolella.

Tekoälyssä on kyse paljolti kulttuurillisesta muutoksesta

Tekoälymurros näyttäytyy kulttuurisena muutoksena, joka mullistaa perinteiset työskentelytavat ja asettaa johtajat uuden oppimisen eturintamaan. Johtajan aktiivinen osallistuminen tekoälyn käyttöön antaa syvällisen ymmärryksen sen hyödyistä: tehokkaammasta työajankäytöstä, laadun parantumisesta, stressin vähentymisestä ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvusta.

Tekoälyä kannattaa hyödyntää ryhmätöissä

Aloittamalla muutosprosessin johtoryhmästä luodaan vahva perusta laajemmalle organisaation muutokselle. Kokemukseni kouluttajana vahvistaa, että yhteistyö tekoälyn kanssa ryhmätöissä muuttaa sen epävarmuutta herättävästä uutuudesta arjen johtamisen tueksi, tehokkaaksi työkaluksi.

Paalupaikkoja tarjolla kaikilla sektoreilla

Rohkaisen kaikkia johtajia omaksumaan tekoälyn käytön, keskustelemaan sen mahdollisuuksista avoimesti ja jakamaan oppimiaan kokemuksia organisaation laajuisesti. Kun organisaation tekoälymatka tuodaan esiin tarinallisesti, se lisää sen vetovoimaa työnantajana ja yhteistyökumppanina sekä vahvistaa sen asemaa alansa edelläkävijänä.

Hyvinvointi tekoälymurroksen ykkösprioriteetiksi

Kannustan asettamaan muutoksessa hyvinvoinnin edistäminen etusijalle, sillä se on hyvä perusta monille muille tavoitteille tekoälymurroksen keskellä.

Maksuton tekoälydemo johtajille

Jos toimit johtamistehtävässä, eikä tekoäly ole vielä sinulle luonteva työkalu, tarjoan maksuttoman tekoälydemon teamsin kautta. Näytän siinä konkreettisesti, millä toimenpiteillä olen itse saanut yhden päivän lisää aikaa työviikkooni. Varaa demo kalenteriin alla olevasta linkistä!

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.