Johtajan henkilökohtainen viestintävalmennus

Johtaja on Media! -coaching yhdistää johtajuus-coachingin ja viestintävalmennuksen. Se koostuu luottamuksellisista sparrauksista, joissa kehitetään henkilön johtajuutta ja vaikuttavuutta. Valmennuksella löydetään tavat saada kohderyhmien huomio, pohditaan viestintäteemat, kanavat ja viestintätavat. Tähtäimessä ovat suuremmat mahdollisuudet auttaa sidosryhmiä ja sitä kautta edistää sekä omaa että organisaation brändiä. Valmennus lähtee johtajuudesta ja asiantuntijuudesta, ja sosiaalinen media on yksi tärkeä konteksti jossa johtajuutta toteutetaan.

Löydetään luonteva tapa viestimiseen omista lähtökohdista

Tavoitteena on, että valmennettava oivaltaa mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, löytää keskeiset some-kanavat, määrittää tärkeimmät viestintäteemat sekä hahmottaa itselleen luontevan viestintätavan. Siksi pohjaksi otetaan valmennettavan arvot, kulttuuri, johtajuusfilosofia sekä tavoitteet. Yhdessä lähdetään pohtimaan sitä, kuinka omia sidosryhmiä voi auttaa viestinnän keinoin.

Valmennus pohjautuu käytännössä testattuihin menetelmiinja johtajuustutkimukseen. Parhaimmillaan coaching tarjoaa uusia ajatuksia, tehostaa johtamista ja vähentää valmennettavan kokemaa stressiä. Metodeina toimivat valmistellut tapaamiset, puhelut, sähköpostisparraus tai skype-valmennukset.

Valmentaja oivalluttaa, tukee ja kannustaa

Coach osaa kysyä, kuunnella ja johdatella johtajaa löytämään omiin kysymyksiinsä vastauksia. Coach on valmennettavalle eräänlainen ”palloseinä”, jonka kanssa ajattelu jalostuu ja kiteytyy. Coaching-sessiot ovat 1-3 tunnin tapaamisia, joissa keskustellaan, suunnitellaan ja puretaan niitä teemoja, joihin johtaja haluaa saada selkeyttä, kaikupohjaa ja mahdollisesti ulkopuolisia ideoita. Usein fokuksena ovat tapahtuneiden kohtaamisten läpikäynti, oppien ottaminen sekä tuleviin tilanteisiin ennakoiminen johtajuuden ja viestinnän keinoin.

Hinnat

Coaching toteutetaan asiakkaan tilanteeseen sopivaksi.

Kvartaalipolku on 3 kk:n valmennusjakso, jossa tavataan 3 kertaa (1-2 tuntia) sparraten ajankohtaisia tilanteita. Aluksi haetaan luontevaa tapaa viestiä, kohdata sidosryhmiä, teemoittaa viestintää sekä huomioida sidosryhmiä. Kvartaalipolku ajoitetaan usein verkkokurssin kanssa samalle ajankohdalle, jolloin kurssista saa tukea, inspiraatiota ja vinkkejä arjen johtajuusviestintään. Palvelu sisältää puhelin- ja sähköpostisparrauksen 3 kk:n ajan. Kvartaalipolku -kokonaisuus maksaa 4.700 €.

Johtajapolku sisältää 6 coaching-sessiota (1-3 tuntia), joiden aikana valmennettavalle kiteytetään johtamisen fokus, käydään läpi haastavia johtamistilanteita ja valmistaudutaan tuleviin kohtaamisiin, kuten hallituksen kokouksiin, esiintymisiin, irtisanomistilanteisiin, kehityskeskusteluihin, some-viesteihin ja vastaaviin. Palvelu sisältää puhelin- ja sähköpostisparrauksen 6 kk:n ajan. Johtajapolku -kokonaisuus maksaa 6.800 €.

Kuluihin lisätään matkakulut Vantaan Aviapoliksesta ja alv.

Tutustu referenssitarinoihin:

Kalle Saarimaa

Sinikka Salo

Kenneth Strömsholm

Mika Tolppola

Lisätietoja jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357