Olen sparrannut somen käytöstä satojen johtajien ja asiantuntijoiden kanssa yritys-, järjestö- ja julkiselta sektorilta. Havaintojeni perusteella suhtautuminen sosiaaliseen mediaan tiivistyy viiteen kysymykseen, joihin henkilöt hakevat omalle ja organisaationsa kohdalle vastauksia. Toivottavasti saat näistä vinkkejä oman johtajuutesi vahvistamiseen.

1) Miksi viestin somessa?

Tämä lienee suurin kysymys, jotta kannattaa käyttää aikaansa someen. Kysyisin, onko johtajalla ja asiantuntijalla enää mahdollisuutta eristää itseään siitä oman alansa dialogista ja opista, jota sosiaalisen median kautta tapahtuu? Uskon, että somen ammattimainen hyödyntäminen on tällä hetkellä suurin vaikuttaja johtaja- ja asiantuntijabrändien rakentumiseen sekä organisaatioiden muuttumiseen medioiksi. Suurimmat esteet näyttävät olevan pelko hukatusta ajasta, viestintämokista, osaamattomuudesta sekä vihapuheen kohteeksi joutumisesta.

Itselle some on antanut valtavasti uusia verkostoja, joista osasta on muodostunut tuttavuuksia ja jopa ystävyyksiä. Suurin osa viimeisen viiden vuoden aikana saamistani uusista ideoista ja opeista on tullut jollain tavoin somen kautta. Siitä on muodostunut vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa sisältöjen, näkemysten ja kysymysten avulla dialogin, jota en olisi voinut aiemmin kuvitella. Alku hieman jännitti, mutta käyttö muuttui nopeasti inspiroivaksi.

2) Mitä viestin somessa?

Jokainen määrittää itse, minkä kokee some-viestinnässään merkitykselliseksi ja mihin haluaa kiinnittää huomion. Kannustaisin pohtimaan sisältöjä sen mukaan, että ne kiinnostavat ja hyödyttävät niitä sidosryhmiä, joihin haluaa olla vaikuttamassa. Jos ottaa määränpääksi auttamisen, menee tuskin pieleen.

Somen kautta on vaikea kohdistaa viestejä millekään sidosryhmälle suoraan, mutta se onnistuu valitsemalla sisällöikseen sidosryhmiä kiinnostavat teemat ja kanavat, joissa sidosryhmät kyseisistä teemoista keskustelevat ja etsivät tietoa. Jos esimerkiksi potentiaalinen asiakkaasi etsii ongelmaansa ratkaisuja ja törmää sisältöösi, joka antaa ongelmaan vastauksia, saat taatusti huomion.

Olen testannut erilaisia sisällöntuotantotapoja ja huomannut itselleni parhaiksi blogit,verkkosivuilta ilmaiseksi ladattavat oppaat, lyhyet some-päivitykset tekstein ja kuvin, kiinnostavista kohtaamisista kiittämiset sekä keskusteluihin osallistumiset. Olen pienimuotoisesti toteuttanut myös videosisältöjä, podcasteja ja Twitter-kyselyitä. Kaikesta oppii, ja kokemuksen kautta löytää oman tapansa päästä dialogiin tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa.

3) Miten viestin somessa?

Tähän kysymykseen haen vastausta arvoista, organisaation tavoitekulttuurista ja omasta johtajuusfilosofiasta. Mitkä asiat ovat sinulle merkityksellisiä, mihin uskot, mitä organisaatiossasi pidetään tärkeänä?

Viestintätapoja on yhtä monta kuin viestijöitäkin. Itse uskon rakentavaan, osallistavaan, näkemykselliseen ja kuuntelevaan dialogiin. Tuotan aika paljon sisältöä, jossa kerron havainnoista, kokemuksista, opeista ja näkemyksistäni siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tavoitteenani on tuottaa sisältöjä, jotka vastaisivat tärkeimpien sidosryhmieni kysymyksiin. Pyrin silti välttämään asennetta, että olisin oikeassa ja edustaisin totuutta.

Pyrin välttämään yksilöiden leimaamista tai kritisoimista. Vastapainona saatetaan ajatella, että viestini on siten laimea ja hajuton. Toisaalta 99% saamastani palautteesta on rakentavaa. Olen saanut myös paljon palautetta siitä, että ihmiset kokevat minun auttavan heitä sisältöjeni kautta, jolloin se lisää luottamusta ja uskoa asiantuntijuuteen. En aio muuttaa tyyliäni, koska se on minulle luontevaa. Somessa voi menestyä myös kriittisellä ja vihapuhe-metodilla – riippuu, minkälaista vastinetta viestinnälleen tavoittelee.

4) Mistä aikaa some-viestintään?

Kaikkeen tärkeään löytyy aikaa. Jos some-viestinnän oivaltaa olevan johtamis- tai asiantuntijatyölle merkityksellistä, siihen ottaa aikaa. Jos oivaltaa sen olevan osa johtajuutta, suunnan näyttämistä, luottamuksen rakentamista, markkinointia, viestintää, sosiaalista myyntiä ja työnantajamielikuvan luomista, se muodostuu osaksi arkea. Kun viesti selkeyttää suuntaa, arvoja ja tahtotilaa, säästää se aikaa johtamisen ongelmista. Kun sisällöt ja keskustelut rakentavat tietoisuutta ja luottamusta, nopeuttaa se myyjän pääsyä ehdottamaan asiakkaalle ratkaisua. Kun sidosryhmät saavat selkeän viestin seuraamissaan some-kanavissa, se saattaa tarkoittaa pienentynyttä sähköpostimäärää.

Itse mietin päivittäisissä kohtaamisissa, voisiko niistä viestiä jotain, josta joku saisi hyötyä? Kysyn usein tapaamiltani ihmisiltä, voinko kiittää heitä somessa hyvästä keskustelusta. Useimmiten se koetaan myönteiseksi, jolloin voin samalla osoittaa vastapuolelle julkista arvostusta ja vahvistan omaa presenssiäni kyseisen teeman keskustelijana. Jos tapaamiset ovat luottamuksellisia, saatan kirjoittaa niistä muodostuneista ideoista blogin tai muun päivityksen, jossa jaan jonkin havainnon, opin tai näkemyksen. Samalla kiteytän omaa ajatteluani.

Some-kanavien käytön oppii nopeasti niin, että päivityksen, kuvan tai sisällön jakaminen tapahtuu nopeasti. Suosittelen lukemaan viestin pariin kertaan läpi ennen sen lähettämistä ja pohtimaan, miten se voidaan tulkita. Näin välttyy turhilta selittelyiltä ja vastakkainasetteluilta.

5) Mistä saan tukea some-viestintääni?

Kukaan ei selviä tässä maailmasta yksin, jokainen tarvitsee apua johonkin. Useimmissa organisaatioissa on viestintäyksikkö, jolta saa tukea, koulutusta ja työvälineitä some-viestintään. Osa käyttää minun kaltaisiani ulkopuolisia coacheja, joiden kanssa sparrataan viestintää johtajuuden näkökulmasta. Osa toimii itsenäisesti hakemalla tukea netistä ja seuraamalla muiden tekemistä somessa. Verkko on täynnä ilmaista sisältöä siitä, miten some-viestintää voi toteuttaa tehokkaasti ja miten siinä pääsee eteenpäin.

Tärkeintä on, että pyytää tarvittaessaan apua. Somesta löytyy erinomaisia keskusteluryhmiä, joista saa paljon vinkkejä, esimerkkinä Facebookin Digitalist-ryhmä. Itselläni on useita somen kautta tuttuja sparraajia, joilta saan uusia ideoita ja energiaa tekemiseen. Kiitos siitä heille!

Hyödynnä Johtaja on Media! -sisältöjä

Rohkaisen etsimään oman paikan viestivänä johtajana ja asiantuntijana. Sitä kautta löytyy uusia mahdollisuuksia! Jos haluat vahvistaa markkina-arvoasi ja auttaa sidosryhmiäsi viestintäsi kautta, tutustu referenssitarinoihin, ilmaisiin oppaisiin sekä palveluihimme.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Kuuntele teemaan liittyvä podcast