Johtaja on Media! Oy toteuttaa tutkimuksen, joka tuottaa tietoa siitä, mistä arvoista käsin sotea nyt johdetaan, kokevatko eri sektoreiden sote-johtajat arvoristiriitoja ja tulevatko arvot esiin asiakaskohtaamisissa. Tradeka ja Diakoniasäätiö Foibe toimivat tutkimuksen kumppaneina.

Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi on valmentanut useita sote-johtajia ja hänen mukaansa arvot ovat nousseet kohtaamisissa vahvasti esille. Myös yhtiön tekemä Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimus osoitti arvojen olevan keskeinen johdon viestintähaaste.

”Haluamme tuoda tutkimuksen avulla sote-päättäjien äänen kuuluviin siitä, mitkä arvot ohjaavat toimialaa. Koemme, että yhteiskunnassa tarvitaan nyt rakentavaa keskustelua arvoista, koska päättäjillä ei ole niistä yhteistä näkemystä. Hienoa, että Tradeka ja Diakoniasäätiö Foibe saatiin tutkimuksen kumppaneiksi. Heidän taloudellinen tukensa mahdollistaa tutkimustiedon jakamisen kaikille arvoista kiinnostuneille tahoille. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa, ymmärrystä ja herättää pohtimaan arvojen roolia.”

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puron mukaan kyseessä on pitkäjänteisen omistajan panostus tärkeään teemaan. ”Arvot ovat keskeisesti yhteyksissä vastuullisuuteen. Olemme mukana hoiva-toimialalla Med Groupin omistajana ja ymmärryksen lisääminen arvojen roolista toimialalla on luonteva osa Tradekan yhteiskuntavastuuta. Osallistumme mielellämme osuuskuntana arvokeskusteluun.”

Diakoniasäätiö Foiben toimitusjohtaja Ulla Broms pitää tärkeänä, että sote-sektorin arvoista ja vastuullisuudesta tehdään puolueeton selvitys. ”Arvot ohjaavat pieniä ja suuria arjen valintojamme ja on tarpeellista käydä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mikä niiden rooli on soten johtamisessa. Selvitys auttaa myös meitä palveluntuottajana tarkastelemaan omaa arvopohjaamme ja siihen liittyviä valintojamme.

Arvotutkimus toteutetaan maaliskuussa 2019 luottamuksellisina puhelinhaastatteluina yritysten, julkisen sektorin ja 3. sektorin sote-päättäjille. Johtaja on Media! Oy vastaa tutkimuksesta. Puhelinhaastattelut toteuttaa alihankkijana Taloustutkimus Oy.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan 8.4.2019. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin huhtikuun alussa.

Lisätietoja:

Jukka Saksi, toimitusjohtaja, Johtaja on Media! 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Perttu Puro, toimitusjohtaja, Tradeka 040-779 3436 / perttu.puro@tradeka.fi

Ulla Broms, toimitusjohtaja, Diakoniasäätiö Foibe 040-589 6788 / ulla.broms@foibekartano.fi

Johtaja on Media! Oy on johtajuuden tutkimus- ja viestintäyritys, jonka keskeisinä arvoina ovat rakentavuus ja asiakashyödyn tuottaminen. Lisätietoa johtajaonmedia.fi