Koulukiusaamisen eteen on tehty paljon kokeiluja, mutta sitä ei ole saatu kitkettyä pois. Kiusaaminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, johon Johtaja on Media! Oy luo koulun sidosryhmiä osallistavan hankkeen. Sen avulla koulut luovat demokraattisesti yhteiset pelisäännöt, jalkauttavat ne arkeen, viestivät niistä ja mittaavat niiden vaikutuksia hyvinvointiin. 

Johtaja on Media! on johtajuuden viestintä- ja tutkimusyritys. Toimitusjohtaja Jukka Saksi on valmentanut rehtoreita viestintään ja mediallistumiseen liittyen ja keskustellut heidän kanssaan työn haasteellisuudesta. ”Koulukiusaamisen ongelma on yhteiskunnassamme edelleen valtava ja uusi mediaympäristö on tuonut siihen haasteita, joita ei 10 vuotta sitten ollut olemassakaan. Viitekehyksemme, joka yhdistää johtamisen, arvot ja viestinnän, on toiminut varsin hyvin johtamisen kehittämisessä. Haluamme testata, miten sitä voisi soveltaa koulumaailmassa kiusaamisen kitkemiseen”.

Sponsoreiden avulla tuki kouluille maksutta

Yli puolet kouluista on lopettanut yhteistyön kiusaamista kitkevän KiVa Koulu -hankkeen kanssa sen jälkeen, kun se muuttui maksulliseksi. Saksi haluaa tarjota kiusaamisesta kärsiville kouluille apua maksutta. Hänen mielestään kynnyksen pitää olla niin matala, ettei raha saa muodostua esteeksi hankkeeseen osallistumiseen. Koulut voivat hakea hankkeeseen ja valinnan avun saannista tekee sitä varten koottu asiantuntijaryhmä. Saksin mukaan tavoitteena on auttaa vähintään 30 koulua. Kustannusten arvioitu jakautuminen koulua kohti on seuraava:

  • muutosjohtamisen ja viestinnän ohjeistukset 400 €
  • muutosvalmentajien palkkiot 1.600 €
  • viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu sekä mediatila 400 €
  • videoinnit 500 €
  • muut hankkeen kulut 300 €.
  • Yhteensä 3.200€

Kustannukset saattavat vaihdella koulukohtaisesti. ”Sponsoreiden avulla voimme tarjota muutoksen ja sen viestinnän työkalut ja muutostuen oppilaitosten johdolle maksutta. Jokainen tukijataho voi päättää, minne alueellisesti ja kuinka monelle koululle haluaa tarjota muutostuen. Esimerkiksi 10 koulun tukeminen tarkoittaisi 32.000 € + alv rahoitusta.  Uskon, että löydämme yrityksiä ja muita kumppanitahoja, jotka haluavat olla mukana näin tärkeässä hankkeessa”.

Oppilaat, vanhemmat ja opettajat osallistetaan

Koulukiusaamisen kitkeminen -hankkeessa hyödynnetään Innoduel työkalua, jolla osallistetaan laaja joukko mukana olevien koulujen opettajia, oppilaita ja vanhempia, sekä hyödynnetään saatuja tietoja kaikkien koulujen hyväksi. ”Käsityksemme mukaan todellisia muutoksia arkeen ei saada sillä, että rehtori sanelee pelisäännöt, vaan niiden laatimiseen tarvitaan keskeiset sidosryhmät”. Johtaja on Media!:n työkalu mahdollistaa yhteisesti jaettujen arvojen keräämisen, kiteyttämisen ja sanoittamisen demokraattisesti, jolloin ne edustavat kyseisen koulun yhteistä linjaa. Niiden kautta luodaan yhteiset pelisäännöt, joiden pohjalta valitaan konkreettiset toimenpiteet. Koulun johto saa tukea ja työkaluja muutokseen liittyvään monikanavaiseen viestintään ja onnistumisten näkyväksi tekemiseen. Toteutumista seurataan 10 viikon jakson aikana ja sen jälkeen arvioidaan muutosten vaikuttavuutta opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiin. Saatujen palautteiden perusteella löydetään uusia kehittämiskohteita, joista muodostetaan seuraavien jaksojen toimenpiteitä.

Mediaympäristö on luonut haasteita, joita ei 10 vuotta sitten ollut

Hankkeen tavoitteena on herättää yhteiskuntaa uskomaan, että koulukiusaamisen eteen voidaan tehdä vielä paljon. ”Sosiaalinen media on tuonut oppilaitosten johtamiseen ja koulukiusaamiseen elementtejä, joista ei ole aiempaa kokemusta. Tavoitteena on hyödyntää nykyaikaista viestintäympäristöä hankkeen aikana, jotta se laajenisi valtakunnalliseksi muutosaalloksi. Jos 30 koulua parantaa hyvinvointiaan, on se jo itsessään erinomainen tulos. Tähtäimenä on kuitenkin oppia ja jakaa opittua kaikkien hyväksi niin, että löydetään pysyviä tapoja kitkeä kiusaaminen minimiin”, Saksi toteaa.

Johtaja on Media! Oy koordinoi hanketta

Koulukiusaamista kitkevä hanke voidaan aloittaa heti, kun sen rahoitustavoite on kasassa. Johtaja on Media! Oy koordinoi hanketta ja laskuttaa hankkeen sponsoreita erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Tuki laskutetaan sopimuksen mukaan 12/2019-01/2020. Kyse ei ole rahankeräysluvan varaisesta toiminnasta, vaan sponsorointiyhteistyöstä. Johtaja on Media! Oy vastaa hankkeen toteutumisesta, osallistuu konsultointiin, viestintään ja markkinointiin, ostaa alihankintana tarvittavat arvonmuodostuksen työvälineet, niiden konsultaation, viestintä- ja markkinointipalvelut sekä videoinnit tulosten esittelyä varten. Hankkeen vastuuhenkilö on Jukka Saksi. Lisätietoa hankkeesta ja osallistumisesta sen sponsorointiin antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.