Vanhuspalveluiden taso ja laatu ovat olleet viime päivien kuuma puheenaihe. Ministeri Saarikko järjesti tapaamisen, johon osallistui virkamiesten ja hoitajajärjestöjen edustajien lisäksi myös Attendon ja Esperi Caren johtoa. Nopea reagointi oli tarpeen. Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi esittää sovellettua jatkokehittämismallia vanhuspalveluiden johtamisen parantamiseen. Esitys pohjautuu Saksin 20 haastatteluun, joita hän on tehnyt viikon sisällä sote-alan yritysjohdon, kuntajohdon, virkamiesjohdon, poliitikkojen, pääomasijoittajien sekä eläkeyhtiöiden kanssa.

Vältetään teeman politisoituminen

Ehdotuksen ytimessä on läpinäkyvä ja ratkaisukeskeinen yhteiskunnallinen dialogi. Kaikkien haastateltavien mielestä lähestyvät vaalit vaikuttavat teeman politisoitumiseen, jolloin joku muu vastuuta kantava taho kuin poliitikot toimisi ryhmän koolle kutsujana, Ryhmän tavoitteena olisi löytää ensin eri näkökulmista kipupisteet, tuottaa ymmärrystä moniulotteisesta ongelmasta sekä nostaa huomioita yhteiskunnalliseen jatkopohdintaan. Laajempaa dialogia hyödyntäen ryhmä tuottaisi poliitikoille ratkaisuehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Täysi läpinäkyvyys ryhmän sisäänrakennettu malli

Saksin mukaan Suomi on monialaisten kehittämiskomiteoiden luvattu maa, mutta ehdotettavan ryhmän erilaisuus tulisi esiin avoimuudessa, läpinäkyvä viestintä olisi ryhmän sisäänrakennettu toimintamalli. Kokoontumisista sitouduttaisiin kirjaamaan keskeiset näkökulmat laajaan tietoisuuteen. Niistä tiedotettaisiin poliittisille päättäjille (esim ministerille) sekä läpinäkyvästi muille sidosryhmille somen/nettisivujen kautta, mahdollisimman kevyellä byrokratialla. ”Nyt olisi vastuuta kantavalle taholle tilaisuus osoittaa johtajuutta ja tehdä yhteiskunnallinen palvelus”, Saksi rohkaisee.

Laaja osallistujakaarti tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan ongelma-alueesta

Saksin mukaan monessa haastattelussa tuli ilmi, ettei asiantuntijatahoja kuunnella tarpeeksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hän ehdottaisi kutsuttavan mukaan seuraavia sidosryhmiä:

  • yksityiset vanhuspalveluyritykset
  • julkinen vanhuspalvelu
  • hoiva-alan järjestöt
  • kuntien ostojohtajat
  • valvova viranomainen
  • soteen ja kunta-alaan erikoistuneet tutkimustahot
  • eläkeyhtiöt
  • muita keskeisiä sidosryhmiä, kuten ammattijärjestöt, pääomasijoittajat

Johtaja on Media! Oy rohkaisee läpinäkyvään yhteiskunnalliseen dialogiin, jossa ratkaistaan kaikille tärkeän sidosryhmän ongelmia. Se ei saa politisoitua liikaa, vaan ennakkopohdintaan tarvitaan nykyistä enemmän asiantuntijuutta ja viestinnällistä kyvykkyyttä. Kärjistynyt syyttely ja vastakkainasettelu eivät edistä vanhusten asemaa. Siihen poliittinen keskustelu helposti ajautuu.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.