Tiedote 12.6.2018
Johtaja on Media! Oy aloittaa loppuvuodesta 2018 jatkuvan tutkimuksen pörssinoteerattujen yritysten viestintähaasteista mediallistuneessa toimiympäristössä. Tutkimuksen kohdetahoina ovat Suomessa noteerattujen yhtiöiden toimitusjohtajat, talousjohtajat ja lakiasiainjohtajat.
Toimitusjohtaja Jukka Saksin mukaan jo alustavan taustaselvityksen perusteella on selvää, että pörssiyhtiöiden viestintää ohjataan sääntelyllä. Se lisää tiedottamisen määrää, mutta ei välttämättä relevantin tiedon määrää. ”Pörssiyhtiöissä ollaan varsin varovaisia viestimisen suhteen. Sidosryhmät odottavat avointa ja luottamusta rakentavaa viestintää. Osa sääntelystä vaikuttaa estävästi. Osittain kyse on heijasteista, joiden johdosta viestintäilmapiiri voidaan kokea salailevaksi.” Yhtenä juridisesti merkitsevänä epävarmuustekijänä Saksi nostaa esiin sisäpiiritiedon syntyhetken.
Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään Johtaja on Media! -johtajuusviestinnän profiilia (kuva).

 

Johtajuusviestinnän nelikenttä

”Haluamme tutkimuksella selvittää, mitkä seikat aiheuttavat epävarmuutta ja kitkaa viestinnässä”, operatiivinen johtaja Jarmo Rosenberg kuvaa tavoitteita. ”Mediallistuneessa ympäristössä jännitteet kasvavat. Hyvä johtajuus ja viestintä edellyttävät näiden tunnistamista. Tavoitteena on tuottaa arvoa noteerattujen yritysten hallituksille, operatiiviselle johdolle sekä institutionaalisille ja yksityissijoittajille. Luottamuksellinen ilmapiiri heijastuu henkilöstöön ja asiakastyöhön.”

Syyskuun loppuun 2018 mennessä toteutetaan noin 20 pörssiyhtiön hallituksen jäsenenen, toimitusjohtajan,  institutionaalisen sijoittajan, analyytikon sekä markkinavalvojan ennakkohaastattelut, joiden pohjalta varmistetaan tutkimuksen kysymyksenasettelu. ”Syys-lokakuussa määritämme, mitkä pörssiyhtiöt ovat tutkimuksessa mukana kohdeyhtiöinä. Aloitamme kohdennetulla tutkimuksella ja laajennamme sitä tarvittaessa tulosten pohjalta.”

Saksin mukaan sääntely näyttää tuottavan monenlaisia esteitä johtajuusviestinnälle. ”Aloitin finanssialan johtajuuden väitöstutkimukseni 2009, eikä avoimuuden odotusten ja sääntelyn välinen kuilu ole tänä aikana ainakaan pienentynyt”.

 

Johtaja on Media! Oy on erikoistunut analysoimaan, tutkimaan ja valmentamaan johtajuusviestintää mediallistuvassa toimiympäristössä. Konsepti pohjautuu väitöstutkimukseen, satoihin sparrauksiin sekä omiin kokemuksiin. 
Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi