Mediallistunut toimiympäristö asettaa kunnan johtamiselle haasteita, joista sen johtoryhmillä tai hallituksilla on harvoin yhtenäistä näkemystä. Johtaja on Media! Oy selvittää teemaa alkavassa kuntajohtajatutkimuksessaan, jonka tavoitteena on auttaa kuntajohtoa parempaan johtajuusviestintään, selvittää työssä jaksamista sekä nostaa keskusteluun kuntajohdon haastavaa roolia.

Johtajuuden viestintä- ja tutkimustoimisto Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi on konsultoinut eri kokoisia kuntia hahmottamaan mediallistumista ilmiönä. Hänen mukaansa moniulotteinen media-areenoiden linkittyminen haastaa kuntien johtamista ennennäkemättömällä tavalla. ”Kaikki on muuttunut läpinäkyväksi, jokaisella kuntalaisella on media taskussaan ja sitä myöden kasvaneita odotuksia kuntajohdon viestinnälle. Mihin kunnan johtajuusviestinnässä fokusoidaan ja miten odotukset vaikuttavat kuntajohtajien jaksamiseen, ovat nyt keskeisiä kuntajohtamisen viestinnällisiä kysymyksiä.”

Tutkimus tuottaa tietoa, selkeyttä ja vertailutietoa

Operatiivisen johtajan Jarmo Rosenbergin mukaan mediallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuuden ja näkyvyyden vahvistamiselle, mutta kuinka moni kunta hyödyntää niitä systemaattisesti. ”Selvitämme tutkimuksella, mitkä johtajuusviestinnän teemat aiheuttavat kitkaa, missä koetaan vahvuuksia ja millä organisaatiotasoilla aiheita kunnissa käsitellään. Havaintojemme mukaan toimintamalleissa on suuria eroavaisuuksia kuntien välillä.”

125 kuntapäättäjän kokemukset

Tutkimuksessa syvähaastatellaan kuntajohtajia, hallituksen puheenjohtajia sekä keskeisiä sidosryhmiä lokakuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä. Noin 25 haastattelun pohjalta luodaan rakenteinen kysymyksenasettelu puhelinhaastatteluille, joissa kuntien johdolta kysytään keskeisiä johtajuusviestintään liittyviä teemoja. Määrällinen haastattelu toteutetaan tutkimuskumppanin kanssa helmikuussa 2019 noin 100 kuntapäättäjälle.

”Kuntajohtajatutkimus on aiheuttanut paljon kiinnostusta ja olemme saaneet palautetta sen tarpeellisuudesta”, kertoo Saksi. Hän toivoo tutkimuksen tuovan lisäarvoa vertailutiedon, havaintojen ja tehtäväkentän ymmärryksen kautta. Tutkimuskumppaneista hän lupaa lisätietoa lähiviikkoina.

Maksuton opas kuntajohtajan viestinnän tueksi

Saksi on kirjoittanut kuntajohtajien johtajuusviestinnän oppaan, joka on ladattavissa maksutta yrityksen nettisivuilta. Oppaan tavoitteena on tarjota vinkkejä luottamusta herättävälle johtajuusviestinnälle sekä rohkaista pohtimaan koko kuntaa asukkaita palvelevana mediana.

Lisätietoa kuntajohtajatutkimuksesta ja esittely-pdf alla olevasta linkistä.

kuntajohtajatutkimus

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi