Toteuttamamme Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimus sekä Sote-johtamisen arvotutkimus osoittivat arvojen merkityksen organisaatioiden johtamisessa. Enää pelkkä korporaatiotiedottaminen vastuullisuuden toimista tai arvolistaukset nettisivuilla eivät riitä, sidosryhmät odottavat konkretiaa ja kasvollista johtajuusviestintää, jossa valintoja perustellaan arvoilla ja kiteytetään arvot käytännön toimenpiteinä.

Autamme johtoa löytämään arvoista vahvuudet arjen johtamiseen ja viestintään

Sparraamme yritysten, julkisen sektorin sekä 3. sektorin organisaatioita hyödyntämään arvojaan luottamuksen ja mielenkiinnon rakentamisessa. Sillä on myös iso merkitys maineen vahvistamisessa, puolustamisessa sekä mainekriisien ennaltaehkäisemisesä. Parhaimmillaan arvot vastaavat sidosryhmien kiperiin kysymyksiin.

Dialogiset ja tiiviit työpajat konkretisoivat arvot vahvuuksiksi

Sparraamme johtoryhmiä ja hallituksia löytämään arvoista tukea menestykseen. Sparraukset ovat fasilitoituja ja dialogisia työpajoja, joissa käsitellään kokeneen valmentajan avulla

  • Arvojen selkeyttäminen
  • Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
  • Arvoista viestiminen, roolitukset, kanavat, viestintätyylit- ja tavat
  • Arvojen hyödyntäminen arjen johtamis-, palvelu- ja asiakastyössä

Sparrauksissa yhdistetään strategia arjen konkretiaan

Arvojen sparraus lähtee ylimmästä johdosta, koska vain sitä kautta saadaan arvot osaksi koko organisaation toimintaa. Henkilöstö tarvitsee selkeän viestin arvojen roolista ja merkityksestä, mandaatin niiden käyttöön ja niistä viestimiseen sekä huomiointeja arvojen mukaisesta toiminnasta. Sparrauksissa yhdistetään strategiset linjaukset mahdollisimman konkreettisiin arjen toimenpiteisiin.

Arvokartoitus kertoo sidosryhmien näkemyksen organisaatiosi arvoista

Toteutamme myös arvokartoituksia, jolloin haastattelemme asiakkaidemme sidosryhmiä siitä, miten ne näkevät asiakkaamme arvot, miten ne toteutuvat arjessa ja ilmeneekö asiakkaamme toiminnassa arvoristiriitoja. Yleisimmin haastatellaan henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, media ja kilpailijat. Kartoituksesta tehdään tiivistelmä ja se esitellään asiakasorganisaation johdolle suositusten kera.

Mitä Foibekartano oivalsi arvosparrauksessa?

Lue, miten vanhuspalveluita tarjoava Foibekartano kiteytti valmennuksessamme arvoja ja niistä viestimistä osana johtajuusviestintää.

Lue artikkeli

Kysy ratkaisuehdotuksemme organisaatiosi arvosparrauksesta!

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA