Työnhakijat ovat kiinnostuneita työyhteisön arvoista ja arvoristiriidat saavat henkilöstön hakeutumaan toisaalle. Arvo- ja vastuullisuusilmapiiri on muuttunut ja sen tunnistaminen ja tulkitseminen ovat avaimia onnistuneeseen johtamiseen työvoimapulan aikana. (HR-johtajaselvitys 2023).

Kunnat taistelevat työvoimapulassa ja työn murroksessa, jolloin niiltä odotetaan vahvaa arvojohtajuutta. 65% kunnista on nimennyt arvot. (Kuntien arvoselvitys 2023)

Arvo- ja vastuullisuustyö lähtee ylimmästä johdosta

”Arvo- ja vastuullisuustyö koskettaa koko työyhteisöä, mutta lähtee ylimmästä johdosta”, kuvaa KTT Jukka Saksi syitä tarpeelle valmentaa aiheesta johtoa. 3-tunnin tiivis valmennus on suunnattu yritysten, julkisen ja 3. sektorin organisaatioiden hallituksille ja johtoryhmille.

Johdolla tulee olla yhtenäinen tulkinta muuttuneesta arvoilmapiiristä

Saksin vetämä valmennus pureutuu arvojohtamisen ydinkysymyksiin, jolloin ylin johto luo yhtenäistä kuvaa muuttuneesta toimintaympäristöstä ja arvojen roolista. Valmennus vahvistaa seuraavia väittämiä:

  1. Johdolla on yhteinen näkemys organisaation arvoista.
  2. Johto tulkitsee muuttunutta arvo- ja vastuullisuusilmapiiriä yhtenäisesti.
  3. Johto tunnistaa arvoihin liittyviä riskejä yhtenäisesti.
  4. Johdolla on jaettu tulkinta organisaation viestinnän sävystä.
  5. Arvoista viestiminen ja arvojen hyödyntäminen koetaan luontevana.
  6. Koko työyhteisö saadaan yhtenäisemmin arvojen taakse.

Päälle liimatut arvot ovat vakava maineriski

Saksin mukaan työnhakijat ja nykyinen henkilöstö odottavat arvoilta aitoutta. Minkäänlainen viher-, valko- tai pinkkipesu ei enää toimi. Arvojen täytyy näkyä arjessa ja niiden viestimisen tulee olla uskottavaa. Muuten arvoista rakentuu maineriskejä, koska niihin liittyen organisaatioita tullaan haastamaan julkisesti. Arvot on koko työyhteisön asia, mutta uskottava arvojohtajuus lähtee organisaation ylimmästä johdosta. Valmennus on suunniteltu tukemaan kiireistä johtoa ymmärtämään arvojen muuttunutta roolia ja tukemaan koko työyhteisön arvomatkaa.

Tutustu tarjoukseen, voimassa 15.3.2023 asti

Valmennus on kohdistettu yritysten, julkisen- ja 3. sektorin organisaatioiden hallituksille ja johtoryhmille. Se on sovellettavissa myös muille henkilöstöryhmille.

Tutustu valmennuksen sisältöön ja hintaan tästä linkistä!

Lisätietoja valmennuksista antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.