Minkälaista itsenäistä 2020-luvun Suomea sinä haluaisit luoda?

Mahdollisuus osallistua keskusteluun on tärkeä osa itsenäisyyttä

Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, miten keskustelukulttuurimme on monilta osin henkilökohtaisuuksiin menevää ja ikävästi vihamielistäkin. Esimerkiksi Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen, YLE:n pääjohtaja Merja Ylä-Anttila ja presidentti Niinistö ovat nostaneet huolestuneina tätä haastetta esiin. Mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun pelkäämättä, on keskeinen osa demokraattisen maan itsenäisyyttä.

Yhtenäiset arvot luovat tukea ja antavat selkänojaa

Kannustaisin pohtimaan sitä, miten viestintä on nykypäivänä kaikilla sektoreilla tiimityöskentelyä ja miten tärkeää on luoda yhteisöön vahvaa luottamuksen kulttuuria. Erityisesti kriisiaikana se on arvokasta, koska joudumme kohtaamaan vaikeita tilanteita, joista ei ole aiempaa kokemusta. Se haastaa niin johtajuutta, arvoja kuin viestintääkin. Mitä vahvempi yhtenäinen näkemys meillä on kansakuntana arvoistamme, sitä paremmin voimme kannustaa itseämme ja kanssaihmisiämme kohtelemaan toisia kunnioittavasti. Selkeät arvot antavat myös selkänojaa puuttua arvopohjamme vastaiseen toimintaan.

Mielipiteet voi kertoa loukkaamatta toista ihmistä

Haluaisin omalta osaltani olla rohkaisemassa suomalaista keskustelukulttuuria siihen suuntaan, että kaikki uskaltaisivat kertoa näkemyksensä, kokemuksensa ja mielipiteensä. Jokainen voi tehdä sen loukkaamatta muita ihmisiä. Näyttää, että tarvitsemme aiheesta enemmän laajamittaista keskustelua. Miten keskustelukulttuuriamme voisi konkreettisesti sitten kehittää?

Suomalaiset ideoimaan parhaita tapoja keskustelukulttuurin kehittämiseen

Olen vakuuttunut, että kansallamme on edellytykset luoda nykyistä parempi keskustelukulttuuri. Johtaja on Media! osallistaakin tammikuussa 2021 yhteistyökumppanin kanssa suomalaiset pohtimaan ratkaisuja aiheeseen. Osallistaminen toteutetaan siten, että jokainen halukas voi kertoa ideansa anonyymisti ja vertailla toisten antamia ideoita. Näin kaikkein suosituimmat mielipiteet priorisoituvat paremmuusjärjestykseen. Kun vastaukset annetaan anonyymisti muutaman päivän aikana, ei kenenkään asema vaikuta vastauksiin ja jokainen ehtii pohtia parhaat ideansa.

Palaamme alkuvuodesta asiaan ja toivomme kyselyyn laajaa osallistumista!

Turvallista ja dialogista Itsenäisyyspäivää!

Erityisesti Itsenäisyyspäivänä on tapana muistaa veteraanejamme. Ilman heitä emme voisi viestiä niin vapaasti kuin nyt teemme. Uskon, että hekin olisivat rakentavan ja toisia kunnioittavan keskustelun kannalla.

Toivotan kaikille suomalaisille turvallista ja dialogista Itsenäisyyspäivää!

Jukka Saksi