Lähes 1.300 hoitajaa osallistui hoitajakyselyyn, joka nosti esiin sote-sektorin johtamisongelmat. Esihenkilöt ovat välikädessä kuormittuvien hoitajien ja tulospaineissa työskentelevän sote-johdon välissä. Työyhteisöissä tarvitaan kuuntelua, osallistamista ja läpinäkyvää työn suunnittelua. Organisaatiokohtainen kevyt yhteiskehittäminen tarjoaa mahdollisuuden kuulla odotuksia paremmasta johtamisesta ja organisoitumisesta. Se vahvistaa johtamista, työnantajakuvaa ja työssä viihtymistä.

4 sote-johtamisen ratkaistavaa haastetta

Hoitajakysely nosti esiin palkan lisäksi neljä sote-sektorin kehittämiskohdetta, jotka tulisi ratkaista nopeasti hoitajapulan minimoimiseksi:

  1. Läpinäkyvyys. Sote-sektorin viestintään tulisi panostaa lisää, jotta se olisi mahdollisimman läpinäkyvää, avointa, proaktiivista ja yhteisiä arvoja esille tuovaa. Kasvollinen viestintä toisi siihen inhimillisyyttä ja vahvistaisi luottamusta.
  2. Osallistaminen. Hoitajia tulisi osallistaa työn organisointiin ja kehittämiseen keveillä menetelmillä jatkuvasti, jolloin pidetään yllä yhteistä tilannekuvaa, tavoitteita ja näkemystä tulevista toimista.
  3. Johtajavalinnat. Pitkään työskennellyt tai laajan koulutuksen saanut ei ole automaattisesti sopiva esihenkilöksi tai johtajaksi, vaan johtamistehtäviin tulisi valita vain sellaisia henkilöitä, joilla on halu kantaa vastuuta, ratkoa vaikeita ongelmia ja johtaa toisia.
  4. Hoitotyön arvostus. On tärkeää, että työyhteisöissä vahvistetaan hoitotyön arvostamisen kulttuuria. Hoitajilta kannattaa kysyä siihen konkreettisia kehittämisehdotuksia työyhteisökohtaisesti.

Kevyt yhteiskehittäminen tarjoaa apua erityisesti lähijohtamiseen

Vuoden 2021 aikana halukkaille sote-organisaatioille fasilitoidaan kevyitä työyhteisökohtaisia osallistamisia, jolloin työntekijät pääsevät kertomaan konkreettisia odotuksiaan siitä, minkälaista johtamista he toivovat, miten he itse voisivat toteuttaa parempaa johtajuutta ja miten työtä voisi organisoida paremmin. Osallistamisen avulla selviää, minkä aiheiden kehittämisessä työntekijät haluavat olla mukana.

Tärkeää, että työnantaja lupaa tehdä jotain konkreettista osallistamisen pohjalta, viestien odotuksista realistisesti. Silloin ei synny pettymyksiä, vaan henkilöstö kokee tulleensa kuulluksi. Samalla johto hahmottaa kokonaisuutta ja työantajakuvakin vahvistuu.

Yhteiskehittäminen on nopea ja kustannustehokas tapa edistää johtamista

Sote-organisaation kanssa sovitaan tarkemmat aikataulut, roolitukset ja viestintätoimet. Prosessi on työyhteisölle kevyt, nopea ja kustannustehokas. Sisältö pääpiirteittäin:

Organisaatiokohtainen osallistaminen
• Konsultaatio osallistamisen kohderyhmien valintaan sekä kysymysten ja viestinnän suunnitteluun
• Osallistavan kyselyn toteutus offline (vastausaikaa 3-14 vrk)
• Reaaliaikaisten tulosten linkittäminen organisaation intraan
• Vastausten data ja tulosten läpikäynti avainhenkilöiden kanssa
• Konsultaatio saadun tiedon jatkohyödyntämisestä organisaation
johtamisessa ja viestinnässä, jotta osallistaminen ei jää yksittäiseksi kyselyksi

Pyydä esittely / tutustu prosessin sisältöön ja hintaan

Lisätietoja työyhteisökohtaisesta osallistamisesta ja kustannuksista saa liitteestä.

LATAA PDF-ESITTELY: HENKILÖSTÖN TYÖYHTEISÖKOHTAINEN OSALLISTAMINEN

Jukka Saksi viestintävalmentaja ja tietokirjailija +358405018357 jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA