Ajattelisin, että johtaminen on palvelutehtävä ja viestintä kuuluu oleellisena osana johtamistyöhön. Mitä johtajuusviestintä sitten on ja mitä hyötyä siihen panostamisesta voisi olla?

Korona luo jatkuvasti uusia johtajuushaasteita

Korona on aiheuttanut ja tulee vielä aiheuttamaan kunnissa monta haastavaa tilannetta, joihin ei ole valmiita vastauksia. Välillä tunteet voivat kuumentua ja kunnan työntekijät joutua ikävään välikäteen tulkitessaan suosituksia, säännöksiä ja rajoituksia. Tilanne on haastava myös kuntajohtajille. Kuinka tukea henkilöstöä ja informoida kuntalaisia siitä, miten eri tilanteissa kannattaisi toimia?

Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar huomasi viime syksynä, miten yksi viesti voi vaikuttaa laajasti. Kaupungin työntekijät päivähoidossa kokivat koronaan liittyvien rajoitustoimien aiheuttavan lasten vanhemmissa suhtautumista, joka heijastui henkilökuntaan ikävällä tavalla. Työntekijät kokivat joutuneensa vaikeaan välikäteen tulkitsessaan rajoitustoimia yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Yksi viesti Puskaradioon eskaloitui rakentavaksi ilmiöksi

Johtajuus on myös omien puolustamista. Christoffer päätti eräänä elokuisena iltana kirjoittaa viestin Puskaradioon, joka on Facebookissa Kauniaisten kuntalaisten ja henkilökunnan suljettu ryhmä. Hän toivoi kuntalaisilta ymmärrystä vaikeassa tilanteessa ja armollista suhtautumista kaupungin henkilöstöä kohtaan. Tavoitteena oli herättää kaupunkilaisia muistamaan, ettei korona ole kaupungin työntekijöiden vika ja epidemian voittaminen edellyttää jokaiselta vastuullista toimintaa. Rakentava ja henkilöstöä puolustava viesti meni hyvin perille.

Henkilöstö arvosti, että kaupunginjohtaja puolusti heitä julkisesti

Christofferin viesti sai aikaan paljon rakentavaa keskustelua ja positiivisia palautteita sekä henkilöstöltä, että kaupunkilaisilta. Henkilöstö koki erittäin tärkeänä, että kaupunginjohtaja herätti keskustelua ja puolusti omiaan. Reaktion huomasi myös media ja pian aiheesta kirjoitti myös Helsingin Sanomat. Artikkeli herätti keskustelua somessa ja kun esim. Twitterissä siihen osallistuivat näkyvät muut kuntajohtajat, nousi teemasta pienimuotoinen ilmiö. Sen myötä Christoffer kutsuttiin YLE:n aamu-tv:n keskustelemaan aiheesta. Henkilökunnan palautteiden perusteella saadusta huomiosta on ollut hyötyä myös varhaiskasvatuksen rekrytoinnissa. Näin ollen yhdestä kirjoituksesta eskaloitui laaja rakentava ja positiivinen näkyvyys, joka aiheutti myös toivotunlaista käyttäytymistä.

On tärkeää selkeyttää viestintään liittyvät arvot ennen kriisejä

Keskustelimme Christofferin kanssa siitä, miksi Puskaradioon kirjoitettu viesti toimi niin hyvin. Kyse on monesta osatekijästä, mutta ainakin kevään 2020 aikana toteuttamassamme johtoryhmän viestintäsparrauksessa käydyt kaupungin viestinnän periaatteet ja tavoitteet tukivat varmastikin viestin onnistumista. Christofferin kirjoitus ei ollut laskelmoitua, vaan enemmänkin vastuullisuudesta ja henkilöstön jaksamisen huolestumisesta eskaloitunut reaktio. Koska viestin sävy oli rakentava, siihen myös suhtauduttiin rakentavasti eri sidosryhmien taholta. Onkin tärkeää, että johtajan takaraivossa on pohdittuna viestintään liittyvä arvomaailma sen verran selkeänä, että nopeastikin tehdyt viestintätoimet heijastavat halutunlaista sävyä. Sillä on suuri vaikutus sidosryhmien reaktioihin.

Sidosryhmät peilaavat johtajuusviestinnän arvomaailmaa omiin arvoihinsa

Kaikkien sektoreiden organisaatiot joutuvat tekemään vaikeita ratkaisuja ja arvovalintoja syksyn aikana koronaan liittyen. Onnistunut, rakentava ja organisaation arvopohjaan tukeutuvat viestintä on keskeinen osa selviämistä. Vaikka organisaatiolla ei olisi nimettyjä arvoja, eri sidosryhmät arvioivat kohtaamisissa itselleen tärkeiden arvojen toteutumista. Oheisessa videossa käyn läpi sitä, miten paljon meillä on erilaisia arvojen kohtaamispisteitä. Toivottavasti saat videosta uusia ajatuksia ja oivalluksia. Jos haluat keskustella johtajuudesta, arvoista ja viestinnästä, ota vapaasti yhteyttä, yhteystiedot alla.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.