Hyvinvointialueilla joudutaan tekemään vaikeita arvovalintoja ja päätöksenteko on mitä suurimmassa määrin arvojohtamista. Aluevaalien kynnyksellä on ajankohtaista pohtia sitä, mikä merkitys arvoilla on hyvinvointialueille. 

Arvot mukaan jo asioiden valmisteluun

Olisi tärkeää, että luottamushenkilöillä on keskenään yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat hyvinvointialueen arvot ja kuinka ne ohjaavat päätöksentekoa. Virkakoneiston tulkinta yhteisesti määritellyistä arvoista pitäisi näkyä jo asioiden valmistelussa. Parhaimmillaan arvot ohjaavat koko päätöksentekoprosessia ja vahvistavat sen johdonmukaisuutta. 

Poliittisten ja muiden arvojen sekoittuminen

Arvot eivät helppo teema. Yksi vaikeus on erottaa poliittiset ja muut arvot toisistaan. Tiukkenevan talouden keskellä arvojohtaminen voi joutua koetukselle, mutta mitä paremmin hyvinvointialueen arvot on yhdessä määritelty, sitä paremmin ne voivat ohjata valintoja. On paljon esimerkkejä siitä, miten helposti epäselvien arvojen kanssa taisteleva organisaatio ajautuu päätöksenteossaan riitelyyn ja umpikujiin.

Valmistautumista julkista haastamista vastaan

Käsittelin aihetta varsin laajasti Arvovalta-kirjaa kirjoittaessa ja tein havainnon, miten kaikenlaisia organisaatioita, erityisesti julkisella sektorilla, tullaan haastamaan niiden arvoista. Esimerkiksi hyvinvointialueiden tavasta kilpailuttaa sote-palveuita tullaan keskustelemaan vielä arvojen näkökulmasta paljon.

Yhteiskehittäminen on osallistava tapa valita arvot

Arvojen haastamiseen liittyen olisi syytä varautua vähintäänkin siten, että arvot on määritelty demokraattisesti. Hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät voivat osallistua arvojen valintaan ja sanoittamiseen niin, että jokaisen mielipide on yhtä tärkeä. Siihen kevyt yhteiskehittäminen on oivallinen keino. Sillä hyvinvointialue saa nopeasti ja kustannustehokkaasti demokraattisen mielipiteen henkilöstön mielestä tärkeimmistä arvoista ja niiden sanoituksista.

Henkilöstön strukturoidut arvonäkemykset nopeuttavat valtuutettujen työtä

Aluevaltuustot tulevat olemaan kiireisiä päätöksenteossaan. Koska arvot ovat kaiken johtamisen pohjalla, tulisi niiden valinta ajoittaa valtuustotyön alkuun. Etukäteen selvitetty henkilöstön näkemys arvoista tarjoaakin hyvän perustan valtuustolle tehdä lopullisia päätöksiä arvoihin liittyen.

Huomioidaan toimialojen erityispiirteet

Osallisuus on yksi julkisen sektorin johtamisen kulmakivistä ja erityisen tärkeää hyvinvointialueilla, koska niissä yhdistyy useiden toimialojen ja yksiköiden tapoja toimia. Arvotyötä voidaan rikastaa sillä, että yhteiskehittämisen tulokset jaotellaan vastuualueittain tai yksiköittäin. Näin voidaan huomioida sosiali-, terveys- ja pelastoimen erityispiirteet arvoja valitessa. Hyvin strukturoitu arvoprosessi tarjoaa myös selkeyttä arvoviestintään, joka jää helposti päälle liimatuksi.

Jos haluat keskustella  tarkemmin, ota vapaasti yhteyttä minuun. Esittelen mielelläni 10.1.2022 alkaen osallistavan arvoprosessin Teamsin kautta, eikä se sido mihinkään.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.