Suomen hallituksessa oleva arvokriisi ei valitettavasti jää hallituksen huoneisiin, vaan sillä on laajempi vaikutus koko yhteiskuntaamme.  Heijastusvaikutukset tulemme havaitsemaan erityisesti hyvinvointialueilla ja kunnissa, missä valtuustot, hallitukset ja johtoryhmät tekevät arvopäätöksiä. Niissä työskentelee myös paljon maahanmuuttajataustaisia ammattilaisia, jolloin työnantajana irtisanoutuminen kaikesta rasismista tulee erityisen tärkeäksi.

Google muistaa kaikki arvokirjoitukset

On odotettavissa, että lähitulevaisuudessa kuntien ja hyvinvointialueiden vastuuhenkilöiden suhteet erityisesti rasismiin ja ääriliikkeisiin tullaan tutkimaan entistä tarkemmin. Googlen muisti on pettämätön ja siihen on syytä varautua.

Suosituksena 4 toimenpidettä

Tässä kontekstissa haluaisin suositella kuntien ja hyvinvointialueiden ylimmälle johdolle neljää keskeistä toimenpidettä:

  • Arvot ajan tasalle: Tammikuussa 2023 valmistuneen selvitykseni perusteella 25% suomalaisista kunnista ei ole valinnut itselleen arvoja. Lähes kaikki hyvinvointialueet ovat valinneet arvot. Ne ovat elintärkeät johtamisen suuntaviivat, koska niitä tullaan haastamaan ja niihin tullaan vetoamaan vaikeissa kysymyksissä. Arvot kannattaa saattaa ajan tasalle ja tehdä se osallistavasti ja avoimesti.
  • Johdonmukainen ja proaktiivinen viestintä arvoihin liittyen: Arvojen hyödyntäminen perusteluina ja niihin viittaaminen päätöksissä avoimesti luo selkeyttä ja ymmärrystä. Erityisen tärkeää se on silloin, kun käsitellään vaikeita ja moniulotteisia asioita. Edellyttää, että hallituksilla, valtuustoilla ja johtoryhmillä on yhteinen tulkinta arvoista ja niiden ydinviesteistä. Sekä hyvinvointialueiden että kuntien arvot voisivat olla nykyistä helpommin löydettävissä esim. nettisivuilta. Niitä tullaan tarvitsemaan vielä monta kertaa.
  • Läpinäkyvä ja johdonmukainen arvojohtaminen: Erityisesti tasa-arvon ja toisten kunnioittamisen osalta johtamisen tulisi pohjautua yhteisiin arvoihin. Enää ei voida olla neutraaleja tai puolueettomia, on uskallettava valita. Arvoviestintä kaipaa konkretiaa ja myös rohkeutta puhua siitä, mikä on vaikeaa, moniulotteista ja ristiriitaista arvoihin liittyen. Johto on omalla toiminnallaan esimerkkiasemassa arvoihin nähden ja arvojohtajuus lähtee jo hallituksista ja kattaa koko organisaation.
  • Selkeät toimintaperiaatteet arvojen vastaisen toiminnan varalle: Tämä tarkoittaa proaktiivista johtamista ja viestintää, jotta arvot ovat kaikille selvät, niihin sitoudutaan ja niitä käytetään johtamisen työkaluna. Mitä selkeämpää arvojohtaminen on, sitä vähemmän joudutaan puuttumaan arvoristiriitoihin. Ennakointi olisi oivallinen tapa säästää rahaa, aikaa ja hermoja.

Arvot vaikuttavat valintoihin

On erityisen tärkeää käydä dialogia arvoista avoimesti henkilöstön, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja median kanssa. Arvot vaikuttavat yhä enemmän siihen, miten organisaatiot saavat työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja yhteistyötahoja.

Arvot antavat selkänojaa ja hallinnan tunnetta

Johtaja on media, jota seurataan ja jolta odotetaan selkeää arvopohjaa ja viestiä suunnasta. Aivan kuten presidentillä ja ministereillä on kansallinen ja kansainvälinen megafoni kädessään, on se myös kuntien ja hyvinvointialueiden johdolla.  Tilanteissa, joissa sidosryhmät odottavat suuntaa ja kannanottoja esimerkiksi rasismiin, myös hiljaisuus kuuluu megafonin kautta lujaa.

Tämä on aika, jolloin johtajien tulee viestiä arvoistaan selkeästi ja johdonmukaisesti. Se ei ole aina helppoa, mutta se on oleellinen osa vastuullista johtajuutta. On hienoa, että selkeät arvot antavat selkänojaa ja hallinnan tunnetta turbulenttiin maailmaan.

Artikkeleita arvoihin liittyen

Miten kunta kohtaa tekoälyn, arvoilmapiirin ja työn murroksen?

Kuinka työyhteisölle luodaan parhaat mahdolliset arvot?

Jos haluat keskustella oman organisaatiosi arvotilanteesta, ota vapaasti yhteyttä. Alla yhteystiedot.

ps. Otsikkokuva on tehty tekoälyllä. 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.