Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, kuinka kaikki johtaminen on viestintää. Joissain yrityksissä on jo oivallettu, että kaikki viestivät. Miten asia toteutetaan käytännön arjessa?

Viestintäyksiköiden rooli muuttuu valmentajiksi

Edelleen monissa yrityksissä viestiminen ”ulkoistetaan” viestintäyksikölle. Sen ei koeta kuuluvan omaan työrooliin. Viestintäyksiköitä tarvitaan edelleen, näin uskon. Niiden rooli on kuitenkin muuttunut enemmän sparraavaksi. Se haastaa samalla viestintää ottamaan johtajuutta yhteisessä tekemisessä. Itse odottaisin viestintäyksiköltä apua siihen, että organisaatiosta rakennetaan luottamusta vahvistava ja asiakaskeskeinen media, joka koordinoi sidosryhmiä hyödyttävää sisältöä niillä areenoilla, joissa keskustellaan ja haetaan tietoa organisaation tuottamista palveluista. Sitä kautta tarjotaan myös työntekijöille mahdollisuuksia oman asiantuntijabrändin vahvistamiseen ja markkina-arvon kasvattamiseen.

Kaikki yrityksen toiminnot tarvitsevat viestintää

Viestiminen on johtajuuden ydinasioita. Jokaisen esimiehen tulisi löytää itselleen luonteva tapa käydä dialogia sidosryhmiensä kanssa. Asiantuntijuus on yhä enemmän viestimistä siitä, miten voi auttaa sidosryhmiä asiantuntijuuden kautta. HR on mitä suuremmissa määrin työnantajamielikuvan markkinointia ja työn tekemisen kulttuurin dialogia. Markkinointi ja myynti pohjaavat viestintään, siihen, miten saadaan huomio ja autetaan asiakkaita tekemään ostopäätöksiä. Taloushallinto tarvitsee viestintää rakentaakseen luottamusta ja saadakseen palautetta sidosryhmiltä, esimerkiksi sijoittajilta. Esimerkkejä on jokaisesta toimialueesta.

Yrityksen matka mediaksi koostuu kolmesta osasta

Rohkaisen ja hieman potkinkin johtoa pohtimaan organisaatiota mediana, jonka ytimessä on tärkeimpien sidosryhmien auttaminen. Se tapahtuu fokusoimalla tekemistä kolmeen osa-alueeseen; 1) asiantuntijuuden löytäminen, eli miten voimme auttaa asiakkaitamme osaamisellamme, se on johtajuuden löytämistä, 2) viestiminen eli dialogin mahdollistaminen, sekä 3) sidosryhmiä hyödyttävän sisällön tuottaminen, jakaminen ja kuratointi.

Hyödynnä vapaasti ilmaista opasta

Jokainen organisaatio rakentaa itsestään mediaa omalla tavallaan. Vinkkejä omaan polkuun voi ammentaa johtajan monikanavaisen viestinnän oppaasta, jonka voi ladata Tietopankista. Lataaminen ei edellytä yhteystietojen jättämistä, joten spämmiä ei tarvitse pelätä. Jos haluat keskustella teemasta lisää, ota vapaasti yhteyttä tai pyydä yhteydenottoa.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaomedia.fi