Johdon arvoretoriikkaa haastetaan uudella tavalla – oletko valmistautunut siihen?

Sidosryhmämme tekevät enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aikaisemmin. Arvoristiriidat rapauttavat mainetta ja luovat epäluottamusta. Selkeästi kiteytetyt, viestityt ja arjen toimintoihin jalkautuneet arvot vahvistavat myyntiä, työnantajakuvaa, luottamusta ja mainetta.

Mediallistunut toimintaympäristö haastaa kykyämme keskustella arvoista uudella tavoin. Enää mainoslauseet kuten ”olemme vastuullisia” eivät riitä, vaan johdolta odotetaan laaja-alaista arvokeskustelua ja päätösten perustelemista arvoilla. Kuka tahansa voi haastaa meitä arvoihin liittyen. Olemmeko siihen valmiita ja hyödynnämmekö arvojen vahvuudet toiminnassamme?

Arvosparrauksella minimoidaan riskejä ja hyödynnetään vahvuuksia

Arvoihin liittyvät sparraukset lähtevät organisaation johdosta. Sen jälkeen teemaa laajennetaan henkilöstöön sovitun mukaisesti.

Sparraus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen merkityksen maineeseen, myyntiin ja työnantajakuvaan. Sparraus toteutetaan ryhmälle tai yksittäiselle johtajalle. Siinä määritellään ja opitaan ymmärtämään sidosryhmien arvoja, kiteyttämään omia arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin, sekä viestimään arvoista uskottavasti. Suurimmat arvoristiriidat kitketään viestintätyyleistä pois ja etsitään vahvuuksia tilalle.

Sparraukset sisältävät keskusteluja, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä sovitun agendan mukaisesti. Korona-aika huomioidaan toteutuksessa.

Yhdistelmä kokemusta, konkretiaa, näkemystä ja tutkimusta

Valmentaja Jukka Saksi, KTT, MBA, on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut johtajuusviestinnän konsultti. Ennen siirtymistään valmentajaksi hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla. Jukka on kouluttanut paljon pk-yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja järjestöissä. Listaus referensseistä.

Jukka on kirjoittanut Johtaja on Media! -kirjan ja toukokuussa 2020 ilmestyneen Arvovalta-kirjan. Hän valmentaa johtajia ja asiantuntijoita löytämään oman tapansa viestiä niin, että se tuntuu mielekkäältä ja toimii.

Katso video sidosryhmien arvovalinnoista

Katso videolta Jukka Saksin havainnot siitä, miten arvot vaikuttavat sidosryhmiemme valintoihin.

Arvosparrausten sisältö

(painotukset sovitun mukaan)

Mediallistuminen on muuttanut johtamisympäristöämme

 • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
 • Asiakkaiden luottamuksen ja huomion saaminen kriisiytyneessä ympäristössä
 • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
 • Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoista
 • Arvoristiriitojen havainnointi ja ennaltaehkäisy

Arvojen hyödyntäminen johtamisessa ja myynnissä

 • Tunneälyn hyödyntäminen kriisiaikana
 • Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
 • Organisaation ydinarvot
 • Arvoista viestiminen asiakkaille ja työnhakijoille
 • Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
 • Viestiminen tiiminä luo vahvuutta

Konkreettiset toimenpiteet ja seuranta

 • Kiteytetyt arvot konkeettisina arjen toimenpiteinä
 • Arvojen esille nostaminen päivittäisissä viesteissä
 • Arvojen toteutumisen arviointi
 • Arvojen mukaisten toimien huomiointi ja palkitseminen
 • Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Pyydä organisaatiokohtainen ratkaisuehdotus arvojen sparrauksesta.

Jätä puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi alla olevaan ruutuun ja sinuun ollaan yhteydessä!

Nimi(Pakollinen)
Sähköposti(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tilaa Arvovalta-kirja!

Arvovalta-kirja tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja vinkkejä siihen, miten arvoista voidaan saada vahvuuksia johtamis- ja asiantuntijatyöhön. Kirjan avulla opit ymmärtämään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu 24 vaikuttajaa yhteiskunnan eri osa-alueilta ja he kertovat arvojen merkityksen omassa työssään.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.