Johdon arvoretoriikkaa haastetaan uudella tavalla – oletko valmistautunut siihen?

Sidosryhmämme tekevät enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aikaisemmin. Arvoristiriidat rapauttavat mainettamme ja luovat epäluottamusta. Selkeästi kiteytetyt, viestityt ja arjen toimintoihin jalkautuneet arvot vaikuttavat myyntiin, työnantajakuvaan, luottamukseen ja maineeseen.

PYYDÄ TARJOUS ARVOSPARRAUKSESTA

Kuka tahansa voi haastaa ylintä johtoa arvoista

Mediallistunut toimintaympäristö haastaa johdon kyvyn keskustella arvoista uudella tavoin. Enää mainoslauseet kuten ”olemme vastuullisia” eivät riitä, vaan johdolta odotetaan kykyä laaja-alaiseen arvokeskusteluun ja päätösten perustelemiseen arvoilla. Kuka tahansa voi haastaa johtoa arvoihin liittyen. Olemmeko siihen valmiita ja hyödynnämmekö arvojen vahvuudet toiminnassamme?

Arvosparrauksella minimoidaan riskejä ja hyödynnetään vahvuuksia

Arvoihin liittyvät sparraukset lähtevät organisaation johdosta. Sen jälkeen teemaa laajennetaan henkilöstöön sovitun mukaisesti.

Sparraus auttaa avainhenkilöitä hahmottamaan arvojen merkityksen maineeseen, myyntiin ja työnantajakuvaan. Sparraus toteutetaan johtoryhmälle tai yksittäiselle johtajalle. Siinä määritellään ja opitaan ymmärtämään sidosryhmien arvoja, kiteyttämään omia arvoja, implementoimaan niitä arjen johtamistilanteisiin, sekä viestimään arvoista uskottavasti. Suurimmat arvoristiriidat kitketään viestintätyyleistä pois ja etsitään vahvuuksia tilalle.

Sparraukset sisältävät keskusteluja, havaintoja, case-esimerkkejä, tutkimustuloksia sekä konkreettisia vinkkejä sovitun agendan mukaisesti.

Yhdistelmä kokemusta, konkretiaa, näkemystä ja tutkimusta

Valmentaja Jukka Saksi, KTT, MBA, on aktiivisesti viestivä ja laajasti verkostoitunut johtajuusviestinnän konsultti. Ennen siirtymistään valmentajaksi hän työskenteli 15 vuotta johtamistehtävissä eri toimialoilla. Jukka on kouluttanut paljon pk-yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja järjestöissä. Listaus referensseistä.

Jukka on kirjoittanut Johtaja on Media! -kirjan ja toukokuussa 2020 ilmestyneen Arvovalta-kirjan. Hän valmentaa johtajia ja asiantuntijoita löytämään oman tapansa viestiä niin, että se tuntuu mielekkäältä ja toimii.

Sparrausten sisältö

(painotukset sovitun mukaan)

Mediallistuminen on muuttanut johtamisympäristöämme

 • Media-areenoiden roolit ja linkittymiset toisiinsa
 • Asiakkaiden luottamuksen ja huomion saaminen kriisiytyneessä ympäristössä
 • Sidosryhmien arvokäsitysten ymmärtäminen
 • Arviointia tärkeimpien sidosryhmien arvoist
 • Arvoristiriitojen havainnointi ja ennaltaehkäisy

Arvojen hyödyntäminen johtamisessa ja myynnissä

 • Tunneälyn hyödyntäminen kriisiaikana
 • Arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
 • Organisaation ydinarvot
 • Arvoista viestiminen asiakkaille ja työnhakijoille
 • Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta
 • Viestiminen tiiminä luo vahvuutta

Konkreettiset toimenpiteet ja seuranta

 • Kiteytetyt arvot konkeettisina arjen toimenpiteinä
 • Arvojen esille nostaminen päivittäisissä viesteissä
 • Arvojen toteutumisen arviointi
 • Yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi

Katso video sidosryhmien arvovalinnoista

Katso videolta Jukka Saksin havainnot siitä, miten arvot vaikuttavat sidosryhmiemme valintoihin.

Tilaa uusi Arvovalta-kirja!

Johtajuuden ja asiantuntijuuden toimiympäristö on mediallistunut ja mahdollisuudet saada sidosryhmien huomio sekä luottamus ovat muuttuneet. Miten se vaikuttaa johtamiseen ja viestintään?

Arvovalta-kirja tarjoaa uusia näkökulmia, havaintoja ja vinkkejä siihen, miten arvoista voidaan saada vahvuuksia johtamis- ja asiantuntijatyöhön. Kirjan avulla opit ymmärtämään paremmin asiakkaita, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Kirjassa on haastateltu 24 vaikuttajaa yhteiskunnan eri osa-alueilta ja he kertovat arvojen merkityksen omassa työssään.

TILAA ARVOVALTA-KIRJA

Pyydä tarjous arvoretoriikan sparrauksesta

Suhde arvoihin on yksilöllinen. Pyydä ratkaisuehdotus juuri sinun ja organisaatiosi arvojen hyödyntämiseen. Jätä puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ja olemme sinuun yhteydessä.

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA