”Johtoryhmien lähitulevaisuuden keskustelut käydään ihmisen ja tekoälyn välillä” – Näin ennustaa kauppatieteiden tohtori Jukka Saksi.

Hänen vuoden 2023 aikana tekemänsä tutkimukset ovat valottaneet arvojen muutosta, hybridityön kehitystä sekä tekoälyn roolia strategisen päätöksenteon ja yritysviestinnän johtamisessa. Saksin analyysien ja näkemysten perusteella voidaan odottaa, että vuonna 2024 noin 30 % organisaatioiden johtoryhmistä ottaa käyttöön virtuaaliset tekoälyassistentit.

Nämä assistentit ovat tekoälyn kuten ChatGPT:n kustomoituja versioita ja suunniteltu vastaamaan johtamisen tarpeisiin. Ne tulevat tehostamaan erityisesti johtoryhmän ja hallituksen kokoustamisessa, joissa täytyy perehtyä suuriin tietomääriin ja strukturoida niistä näkemyksiä päätösten tueksi.

Saksi on kehittänyt 15 erilaista virtuaalista assistenttia eri tarkoituksiin. Neljä näistä assistenteista on nyt vapaasti hyödynnettävissä erilaisten organisaatioiden johdossa. Ne palvelevat erityisesti puheiden valmistelussa ja pitämisessä, johtoryhmäntyöskentelyn kehittämisessä, sekä HR-johtajan ja viestintäjohtajan tehtävissä. Tämän tiedotteen lopussa on linkit näihin assistentteihin, jotka toimivat ChatGPT4-versiolla.

”Vuosi 2024 on merkittävä murroskausi, jossa johtamiskulttuurit kokevat suuria muutoksia. Havaitsen päivittäin koulutuksissani ja tutkimuksissani, miten organisaatiot painivat globaalin kilpailun, markkinamuutosten ja työhyvinvoinnin haasteiden kanssa. Nyt on mahdollisuus hyödyntää uudistunutta teknologiaa tehokkuuden, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen ja se on mahdollista toteuttaa yllättävänkin nopeasti”, sanoo Saksi.

Yksi konkreettinen esimerkki on johtajan valmistautuminen hallituksen kokoukseen. ”Olen sparrannut tästä konkreettisesti johtajien kanssa ja olemme havainneet, että tekoälyä hyödyntämällä voidaan säästää 50% valmistautumiseen menevästä ajasta ja työn laatu on jopa kasvanut aiemmasta”.

Toinen esimerkki on tekoälyn hyödyntäminen ryhmätyössä, jossa sitä käytetään ryhmän jäsenenä antamaan ideoita, sparraamaan havaintoja ja luomaan yhteenvetoja keskustelun tuloksista. Saksin vetämissä johdon viestintä- ja tekoälykoulutuksissa on testattu tekoälyä ryhmätöissä kesästä 2023 lähtien ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.

Johtamisessa tulisi Saksin mukaan keskittyä vuonna 2024 seuraaviin seikkoihin:

  • Vastuullisuus ja tietoturva: luodaan yhteiset pelisäännöt tekoälyn turvalliseen hyödyntämiseen.
  • Koulutus: tarjotaan räätälöityä koulutusta, joka tukee ajan säästöä ja työn laadun parantamista toimialan ja organisaation erityispiirteet huomioiden.
  • Osallistaminen: luodaan uteliasta ja valpasta kulttuuria, jolla minimoidaan muutospelot.
  • Osaamisen hyödyntäminen: tunnistetaan ja tuetaan muutoksen edistäjiä ja sanansaattajia työyhteisössä.
  • Tarinallistaminen: avoimuus muutosmatkasta tekee organisaatiosta kiinnostavan työnantajan, sijoituskohteen ja kumppanin.
  • Ylimmän johdon esimerkki: uteliaisuuden ja oppimisen edistäminen koko organisaatiossa lähtee ylimmästä johdosta.
  • Pienet askeleet: oivallusten jakaminen ja oppiminen työn arjessa.

”Tekoälyassistentit eivät ole vain työkaluja, vaan ne ovat tulevaisuuden työkavereita, jotka auttavat meitä työskentelemään tehokkaammin ja viisaammin. Jokainen voi luoda jopa muutaman tunnin koulutuksen pohjalta itselleen avustajan, jota ohjeistetaan sanojen avulla. Tämä on iso mullistus teknologian hyödyntämisessä johtamisessa ja muuttuu nopeasti itsestään selväksi johtajan osaamiskyvykkyydeksi.

Linkit virtuaalisiin ChatGPT4-assistentteihin:

Jos haluat keskustella tekoälyn vaikutuksista johtamiseen ja viestintään tarkemmin, ota yhteyttä Jukkaan tai varaa teams-keskustelu kalenteriin tästä linkistä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.