Viime aikoina politiikkaan ja sen arvoihin liittyvä keskustelu on kärjistynyt voimakkaaksi. Erityisesti Twitter näyttäytyy useimmille sen käyttäjille riitaisana kanavana, jonka alkuperäinen tarkoitus synnyttää dialogia on hukkunut lähes kokonaan.

En ole poliittisesti sitoutunut, enkä ole minkään puolueen jäsen. Myös viestintä- ja arvovalmennukseni on jäänyt politiikan saralla kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustojen ja hallitusten sparraamiseen. Yhteiskunnallinen viestintäkulttuuri, arvot, vastuullisuus ja johtajuusviestinnän sävy ovat kuitenkin sydäntäni lähellä.

Jokainen twiittaaja kantaa itse vastuun sisällöistään

Muistelen ikävällä 10 vuoden takaista Twitterin kulttuuria, joka oli monella tavoin inspiroiva, kannustava ja hyödylliseen dialogiin ohjaava. Mikä on pilannut oivallisen some-kanavan kulttuurin sellaiseksi, että monet rakentavasti ja arvoa tuottavasti viestivät ovat jättäneet sen?

Vaikka Twitteriin on tehty rakentavaa dialogia huonontavia muutoksia, en syyttäisi pelkästään Elon Muskia, vaan mielestäni jokainen twiittaja joutuu katsomaan itse peiliin. Me Twitterin käyttäjät tuotamme sisällön ja valitsemme aina itse, millä sävyllä ja asenteella suhtaudumme kanavassa toisiimme.

Twitterillä on kokoaan suurempi yhteiskunnallinen vaikutus

Olen valmentanut eri sektoreiden johtajia hyödyntämään Twitteriä työssään yli 10 vuoden ajan. Olen havainnut, miten Twitteristä on muodostunut sillä tavoin ehkäpä merkittävin some-kanava, että ainakin Suomessa media siteeraa aktiivisesti päättäjien twiittejä ja nostaa niistä kuvakaappauksia uutisiin. Sillä tavoin Twitterin merkitys näyttäytyy paljon laajemmalle, kuin mitä sen käyttäjäkunta voisi osoittaa.

Voiko mikään puolue enää nojata aidosti arvoihinsa?

Yhteiskuntamme on arvokriisissä. Arvoille on rakentunut uudenlaista valtaa ja viime vuosien kriisit ovat korostaneet niiden merkitystä valinnoissamme. Näyttää myös, että poliittinen päätöksenteko on erityisesti arvojen ymmärtämistä ja arvovalintoja. Kuilu arvojen välillä on kuitenkin suuri ja sitä myöten poliittinen johtaminen vaikeaa. Voiko enää mikään vallan kahvassa oleva puolue pitää kiinni omista arvoistaan, vai joudutaanko tekemään niin paljon kompromisseja, ettei arvoilla ole oikeastaan enää merkitystä? Tätä olisi syytä selvittää.

Läpinäkyvä arvokeskustelu on pakollista

Mielestäni Suomessa pitäisi käydä nopeasti avoin, läpinäkyvä ja rakentava arvokeskustelu. Viime aikoina nähty riitaisa toisten julkinen syytteleminen ei ole sitä. Kuitenkin arvoista pitäisi päästä syvemmälle yhteistyöhön ja rakentaa vahvempaa keskinäistä luottamusta, jotta yhteiskuntamme ei ajaudu sellaisiin kriiseihin, jota näemme esimerkiksi Ranskassa.

Ehdotan julkista Twitter-arvokeskustelua

Ehdotukseni on, että poliittiset puolueet käyvät avoimen arvokeskustelun Twitterissä. Ensituntumalta ajatus voi kuulostaa järjettömältä, mutta jotta vaikeaan teemaan päästäisiin hyödyllisellä tavalla käsiksi, ensimmäinen keskustelu olisi hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken. Keskustelun valmisteluun ja fasilitointiin kutsuttaisiin politiikan toimittaja ja arvoihin paneutunut asiantuntija. Tavoitteena luoda rakentava keskustelu, ei huutoäänestystä.

Mahdollisuus valmistautua etukäteen

Twitter-keskustelulle järjestettäisiin ajankohta ja kysymysaiheet jaettaisiin etukäteen. Jotta keskustelu pysyisi hallittavissa, kommentointi rajattaisiin muilta pois. Kyseessä olisi uudenlainen poliittisen kulttuurin ”ihmiskoe”, että onko arvoista keskusteleminen Twitterissä rakentavasti mahdollista vai ei.

Puheenjohtajilla olisi mahdollisuus näyttää, mihin he siinä pystyvät ja kaikki halukkaat voisivat seurata keskustelua livenä. Jokaisesta kommentista jäisi myös digitaalinen jalanjälki, jolloin keskustelun referointi ja analysointi olisi selkeämpää.

Ei syyllistämistä, vaan ymmärrystä ja kuulemista

Olisi kiinnostavaa nähdä, millä tavoin poliittiset päättäjät ottaisivat kantaa arvoihin ja perustelisivat niitä. Olisi tärkeää, ettei keskustelussa syytetä ketään, vaan halutaan ymmärtää, kuulla ja nähdä, minkälaisille arvoille suomalainen politiikka nyt rakentuu. Olisi tärkeää löytää yhteisiä arvoja, joihin hallitus voi tukeutua vaikeissa valinnoissa.

Arvokriisi ratkeaa vain avoimella arvokeskustelulla

Tämänkaltainen Twitterin ”pyöreän pöydän keskustelu” olisi pohja laajemmalle yhteiskunnalliselle arvokeskustelulle, jota tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan. Arvot ovat kaiken johtajuuden pohjana ja arvokriisistä päästään eteenpäin vain avoimella ja rakentavalla arvokeskustelulla. Arvoista on takuulla puhuttu hallitusneuvotteluissa, mutta kun keskustelu käydään strategisesti merkittävimmässä some-kanavassa, voidaan samalla luoda parempaa keskustelukulttuuria koko some-yhteisöön.

Nyt olisi johtajilla näytön paikka osoittaa, että he ovat vastuullisia rakkaan maamme päättäjiä, joilla on halu rakentaa tulevaa arvojen päälle.

ps. Otsikkokuva tehty tekoälyllä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.